dinsdag, november 14, 2006

Inventaris problemen.

Binnen CD&V hebben we afgesproken om alle probleemdossiers die naar boven zijn gekomen tijdens de campagne te inventariseren. Met de CD&V-jongeren komen we bijeen om al onze ervaringen te bundelen. Een lange lijst van slechte fietspaden en kapotte straten (en slecht geplaatste bloembakken), vraag naar meer speelruimten voor de kinderen (en jeugdbewegingen) en kleinschalige sportpleintjes voor de tieners. Het probleem van de KLJ-lokalen in Waanrode. Natuurlijk ook heel de communicatie vanuit de gemeente die fout loopt. Mensen werden in het ongewisse gelaten of er werden loze beloften gedaan. De jeugd vraagt erkenning en respect. Bijvoorbeeld respect voor hun vrijwillige inzet in de jeugd- en sportbewegingen. Degelijke afhandeling vergunningsaanvragen, oplossing zonevreemde woningen en een hogere pamper premie stonden ook bij heel wat mensen op hun verlanglijst.
Tegen eind december stellen we met de jongeren onze 10 doelstellingen op die we binnen 6 jaar willen gerealiseerd zien en waar men ons mag op afrekenen.