donderdag, januari 11, 2007

Ontdekkingstocht naar Rotterdam

In de zomer groeide het idee – we trekken naar Rotterdam om inspiratie op te doen. Als vormingsverantwoordelijke kreeg ik de opdracht een ontdekkingstocht op te zetten. Dinsdag was het zover en trokken we onder leiding van CD&V-voorzitter Jo Vandeurzen met oa schepen Philip Heylen en vlaams parlementlid Cathy Berx uit Antwerpen, schepen Steven Vanackere uit Brussel en oppositieleider Filip Van Laecke uit Gent naar Rotterdam om goede praktijkvoorbeelden te ontdekken en van gedachten te wisselen met CDA, onze zusterparij in Nederland.
Rotterdam wordt beschouwd als een laboratorium qua aanpak van veiligheid, sociale cohesie en integratie. We bezochten tal van projecten. Steeds met die doelstelling de leefbaarheid te verhogen, overlast aan pakken, maar ook meer sociale samenhang te realiseren en hulp – zo persoonlijk mogelijk – te bieden aan mensen in moeilijkheden. Het besef groeide er dat er zoveel bestaat dat er geen samenhang meer is, dat mensen hun weg niet meer vinden in het kluwen van instanties en procedures. Zo introduceerde ze een stadsmarinier die los van de vele structuren en administraties kan optreden bij problemen en overlast. Probeerden jongerenwerkers met een mobiel team jongeren individueel te begeleiden doorheen de vele loketten. Je kan de Nederlanders onmogelijk verwijten dat ze niet nadenken, analyseren en plannen. Voor mij ook een boeiende dag en zo kan tijdens mijn werk zelf enorm veel bij leren.