woensdag, februari 07, 2007

Meer verkeersveiligheid

Zowel CD&V als SP.A hebben de ambitie de verkeersonveiligheid aan te pakken en de leefbaarheid rond de scholen, in en tussen de dorpen te verhogen. Een prioriteitenlijst moet opgemaakt worden. Met enkele zaten we deze morgend samen om dit voor te bereiden. De lijst van knelpunten lijkt eindeloos. Ook bij Kristof ga ik langs. Hij is student verkeerskunde en kan ons op weg zetten. Wat willen we bereiken? Waar beginnen we? En volgens welke logica? Hoe pakken we dit systematisch aan? Zo vragen veel mensen in hun straat 'éénrichting' omdat de auto's elkaar niet goed kunen passeren. Op sommige plaatsen is dit noodzakelijk, maar in vele gevallen gaat dit leiden tot sneller verkeer omdat de remmingen wegvallen. Of zoals Kristof vertelt. "Dikwijls leidt een verkeersonveilig gevoel tot verkeersveiligheid. Er gebeuren veel meer ongevallen bij verkeerslichten die werken, dan deze die 'oranje knipperen'. Juist omdat het er gevaarlijk uitziet".