donderdag, maart 01, 2007

Waar liggen de knelpunten qua jeugbeleid?

Met de regiegroep die verantwoordelijk is voor het opstellen van het jeugdbeleidsplan komen we een eerste keer samen. Het gaat vooral over de enquêtes die verstuurd gaan worden naar de jeugdbewegingen, de scholen en oudercomité’s, ouders van kinderen van de buitenschoolse kinderopvang, enz. Naast de beoordeling van de huidige initiatieven, heb ik ook gevraagd te peilen naar de ‘verkeersveiligheid’ (durven ouders kun kinderen met de fiets naar school sturen? Wat houdt hen eventueel tegen?), welk soort speelpleintjes kinderen en tieners willen (één groot avontuurlijk, een kleiner in elke buurt, ..en hoe moet dat er dan uitzien?), of er een tekort is aan fuifaccommodatie en hoe het zit met de nieuwe vrijwilligerswet met bijhorende verzekeringsplicht.