vrijdag, juli 20, 2007

Meer en minder rechtszekerheid

Zo net keurde de Vlaamse regering de afbakening van de agrarische gebieden in het Hageland goed. Hiermee duidt men de landbouwgebieden aan waaraan men zeker niet zal raken bij de zoektocht naar extra bos en natuur. Het moet dus rechtzekerheid bieden aan de landbouwers. Als keerzijde heeft dit natuurlijk dat diegene die niet worden aangeduid geen zekerheid meer hebben. Gelukkig worden in Kortenaken de meeste gebeiden bevestigd. Een aantal gebieden niet. Het gaat hier vooral om de Velpevallei en in volgende fase om een deel van Waanrode aan het Begijnenbos, rond de Molenbos in Kortenaken en een deel van Hoeleden (rond de Heidebos en de Oudebeek). Voor die gebieden worden nu specifieke plannen (uitvoeringsplannen) gemaakt om aan te duiden waar bos of natuur moet komen en waar landbouw kan blijven. Deze worden cruciaal voor de betrokken landbouwers. Ook voor de eigenaars van de woningen in de betrokken gebieden kan het verschil uitmaken.
U voelt dus van ver aan deze beslissing van de Vlaamse regering niet zonder belang is voor Kortenaken. Om alle inwoners en betrokken goed te informeren en geen onnodige onrust te veroorzaken zal begin september een info-avond opgezet worden.