dinsdag, november 20, 2007

Geen gsm mast

Er komt geen gsm mast aan de voetbalterreinen in Waanrode. Het Schepencollege gaf een negatief advies en volgt daarmee de 143 bezwaarschriften uit de buurt. Ik denk - en hoop - dat Base nu beseft dat de uitgekozen locatie zeer ongelukkig is en ze niet in beroep gaat bij de hogere overheid. Daarbij komt nog dat het Kerkfabriek - die eigenaar is van de grond - nog steeds geen huurovereenkomst heeft gesloten met Base. Ik denk dus dat het voorstel van Base definitief van de baan is.