dinsdag, december 18, 2007

Voorrang bij sociale woningen

Een lange gemeenteraad. Met vele beleidsplannen. Zo zette Annita Vandebroeck, OCMW-voorzitster, ook het lokaal sociaal beleidsplan op de agenda. Er zal onderzocht worden of de service flats in Kersbeek niet verkocht kunnen worden (jaarlijks verlies van 100.000 euro) en of een woonuitbreidingsgebied kan aangesneden worden waar ook sociale woningen kunnen gebouwd worden. Zelf deed ik de suggestie om gebruik te maken van een nieuw Vlaams besluit. Dat laat toe een 'lokaal toewijzingsreglement' goed te keuren zodat de eigen inwoners, of mensen met binding in Kortenaken, voorrang hebben wanneer sociale woningen vrij komen of nieuwe gebouwd worden. Ik ben ervan overtuigd dat zo het draagvlak voor het bouwen van sociale woningen kan stijgen.