zondag, juni 22, 2008

Dinsdag om 20u30 gemeenteraad

Heel wat reglementen met oog op de vakantie, de speelpleinwerking en de kinderopvang. Ook een nieuwe overeenkomst zodat het school in Hoeleden Velpezicht kan blijven gebruiken. Er wordt op zoek gegaan naar aannemer voor enkele kleine verbouwingen aan het OCMW-gebouw in Miskom. Nu kampen ze met plaatsgebrek (krijgen ook steeds meer taken bij) en om een goede dienstverlening te kunnen blijven garanderen zullen er enkele kleine werken gebeuren. Met subsidies van de hogere overheid.
De verschillende rekeningen van de Kerkfabrieken passeren ook de reveu. Een gemeente is verplicht deze goed te keuren en het tekort bij te passen zolang alles correct is verlopen. Inhoudelijk mag ze niet tussenkomen. En alles is correct verlopen.