dinsdag, april 28, 2009

Kruispunt 'eindelijk' heraangelegd

Men is bezig het verhoogde kruispunt van de Klipgaardenstraat en de Halensebaan aan het heraanleggen. Geen klinkers meer (rijden vrachtwagens direct terug kapot), maar beton. In de eerste maanden van het nieuw bestuur, klaagde een VLD raadslid erover 'hoe is het mogelijk, dat kruispunt ligt er al jaren slecht bij, wanneer wordt daar - eindelijk -iets aan gedaan'. Dat hij zelf 18 jaar burgemeester en schepen is geweest werd even schaamteloos vergeten. En dat is het verschil met het vorig bestuur. Het kruispunt wordt heraangelegd.