dinsdag, november 22, 2011

Te snel


Uit nieuwe cijfers blijkt dat nog steeds te snel wordt gereden. Het oordeel van de verkeersraad is dat de politie te passief blijft en meer controles zich opdringen. Zeker in de buurt van schoolomgevingen. De grote test wordt nu Hoeleden dorp. Heel het vernieuwde concept staat of valt met het feit of de zone30 effectief wordt nageleefd. Vele en aangekondige controles moeten de mensen duidelijk maken dat men er zich aan de snelheid moet houden.