vrijdag, juni 29, 2007

Plannen liggen op tafel

Vandaag stelden we ons beleidsplan 2007-2012 voor aan de pers. De CD&V/N-VA fractie is tevreden over het bereikte resultaat. Onder andere volgende facetten uit ons programma komen aan bod:
1. Open communicatie en klantvriendelijkheid. Denken we aan een goede website, onthaalbeleid, het afschaffen van onnodige adminstratieve taksen
2. Veilige wegen en gezellige dorpskernen. Wat onder meer betekent: inhaalbeweging aanleg fietspaden (prioritair langs onze grote assen) en het creeƫren van gezellige ontmoetingsplaatsen in onze dorpskernen.
3. Aangenaam wonen met zorg voor onze open ruimten: Ondersteuning landbouwers, duurzaam waterbeleid, ...en maximale rechtszekerheid van zonevreemde woningen.
4. Ondersteuning voor al wie initiatief neemt: Uitbouw uitleendienst, uitbreiding wandelwegen, nieuwjaarsreceptie voor alle inwoners en natuurlijk een sporthal op de aangekochte terreinen in Waanrode
5. Zorgen dat iedereen mee kan. Met gratis leerlingenvervoer, degelijke kinderopvang en speelpleinwerking, meer speellocaties, een mobiele ambtenaar en een sterk uitgebouwd OCMW.
En na 18 jaar liberaal beleid met de hoogste belastingen van de regio tot gevolg, hebben de mensen recht op een verlaging van de personenbelasting en onroerende voorheffing.
Wie interesse heeft in meer, is steeds welkom op de gemeenteraad nu maandag 2 juli om 20u30 in het gemeentehuis of geeft een seintje.