maandag, oktober 22, 2007

Jacht

Een artikeltje in de krant vandaag gaat in op mijn stukje over de start van het jachtseizoen (zie onder). Namelijk dat ik wil dat er gepraat wordt met de jagers om alles veilig te laten verlopen en er heldere afspraken zouden komen. Een beetje ongelukkig stond er ook bij dat ik voor de afschaffing van de jacht zou zijn. Ik ben NIET tegen de jacht of voor de afschaffing ervan. Trouwens de gemeente heeft daar niets over te zeggen. Wel hoop ik dat er goede afspraken gemaakt worden en mensen geïnformeerd worden. Niets meer of niets minder. Ik geloof dat zowel de jagers als de wandelaars daar bij te winnen hebben.