donderdag, oktober 11, 2007

Overhangende takken

Ik kreeg een brief van het schepencollege dat ik van De Lijn dringend mijn overhangende takken moest afdoen. Eerst dacht ik :"zo erg is het toch niet". Tot ik buiten ging zien. Ongelijk kon ik hen niet geven. Ik ging dus aan het zagen.
Helaas blijven een aantal mensen - na een verwittiging - halsstarrig weigeren iets te doen aan hun overhangende takken. Dit kan tot gevaarlijke situaties leiden. Daarom heeft de gemeenteraad een reglement goedgekeurd dat de gemeente - na verwittiging - dan zelf de takken kan afdoen en de kosten doorrekenen aan de desbetreffende eigenaar (in plaats aan heel de gemeenschap).