donderdag, juni 28, 2012

Russische roulette met belastingsgeld

Op de gemeenteraad een hele discussie over de gescheiden rioleringen. Een complexe materie. Ik viel bijna van mijn stoel dat gewezen schepenen van de VLD hier zo lichtzinnig mee omgaan en willen dat we hier mee stoppen. Wat is het probleem? Europa verplicht Vlaanderen haar water te zuiveren. Doet ze dit niet dan dreigen zware boetes. Om hier aan te voldoen worden nu overal waterzuiveringstations gebouwd door Aqaufin. Probleem is dat deze zuiveringsstations niet werken bij te grote aanvoer van proper water, lees regenwater. (omwille van het chemisch proces) Daarom moet het regenwater gescheiden worden van het vuil water. De Vlaamse overheid betaalt dus nu enkel rioleringswerken 100% terug wanneer deze gescheiden zijn. Wanneer we dus bij wegenwerken of doortocht van Aquafin geen gescheiden rioleringen aanleggen, krijgen we geen subsidies hiervoor. En dreigen we op termijn hiertoe toch verplicht te worden dit te doen en hangt een boete van het Europees hof ons boven het hoofd. De VLD speelt dus met Russische roulette. We moeten hier dus slim en tijdig mee omgaan. In Bierbeek zitten ze nu aan 100% zuiveringsgraad. Dit wil zeggen dat al het vuil water gaat naar zuiveringsstations. Het regenwater gaat gescheiden de beken in, of rechtstreeks de grond via vele kleinschalige waterintegratieprojecten (zo spaar je veel rioleringskosten uit). En er schuilt nog een addertje onder het gras. Ik heb onze Minister van milieu Schauvliege al hardop horen nadenken of ze omwille van de besparingen de subsidies voor gescheiden rioleringen niet terug zal brengen tot 80%. Het niet handelen van de VLD in haar bestuursperiode kan ons dus nog zuur opbreken.