dinsdag, augustus 29, 2006

Kafka


Na onze info-avond ivm premies van oa PBE heeft iemand een terechte opmerking ivm kortingen op je kabelabonnement. Om vrijstelling (of vermindering) op het kabelabonnement te krijgen vraagt de PBE een attest van het Ministerie van Sociale Zaken (Zwarte Lievevrouwstraat) met 80% handicap. Personen die 80% en meer invaliditeit hebben vanwege het "Fonds voor Beroepsziekten" komen niet in aanmerking. Nochtans is invaliditeit vanwege "Beroepsziekten" evenwaardig (want officieel vastgesteld) aan een attest van het Ministerie van Sociale Zaken.
Wat blijkt: PBE is gebonden door nationale richtlijnen en die zijn duidelijk: "Enkel van het Ministerie van Sociale Zaken". En wat blijkt nog: dit is te omzeilen. Eerst moet je uw attest (van bv beroepsziekten) opsturen naar Sociale Zaken, die geven dan een attest dat je kan indienen bij PBE. Pure Kafka.
En weeral - je moet het allemaal maar weten.