woensdag, augustus 30, 2006

KLJ op broodzak - leuk gevonden


De KLJ heeft een leuke methode gevonden om reklame te maken voor het nieuwe werkjaar, namelijk via broodzakken. Eens iets anders en wanneer het op tafel ligt kan je er niet naast kijken. En zo kan de KLJ van Waanrode reklame maken voor haar startdag (3 september) en de 'KLJeese Feeste' op 10 september.