woensdag, oktober 11, 2006

Aanpak nieuw verkozenen?

Deze morgen vroeg het Radio 1 programma ‘Voor de dag’ me ‘live’ (daar ben ik niet zo zot van) te reageren op een reportage van een nieuweling die verkozen werd tot schepen in Hoegaarden. Hoe moet zo iemand dat aanpakken? Ik vertelde over ons vormingsaanbod met vier werkpunten.
- Opbouw deskundigheid (dossierkennis, visie-ontwikkeling, …)
- Trainen vaardigheden (leren overleggen, onderhandelen, spreken voor publiek, luisteren, …)
- Kennis formele spelregels gemeente
- Positionering en kennis informele spelregels. Hoe dialoog aangaan met collega’s, met adviesraden, actiecomités om uiteindelijk uw projecten te realiseren.

Een tip die we alle nieuw verkozen gemeenteraadsleden meegeven is duidelijk voor jezelf doelstellingen te bepalen. Wat wil je realiseren de komende zes jaar en met welke beleidsdomeinen wil je je bezighouden? Ook voor mezelf ga ik dat de komende weken eens op een rijtje zetten. (herbeluisteren kan via http://www.radio1.be/radio1_master/home_radio1/index.html )