dinsdag, oktober 03, 2006

zware verantwoordelijkheid

Toen ik als nationaal voorzitter verkozen werd voelde ik geen euforie of overwinningsroes. Integendeel. Ik voelde onmiddellijk een zware verantwoordelijkheid. Er was immers zoveel werk. Wanneer op 8 oktober in Kortenaken CD&V wint en mag mee besturen gaat mij hetzelfde overvallen. Natuurlijk mag er even gefeest worden.... maar er zoveel werk. En de grote uitdaging moet zijn om binnen zes jaar - fier - terug bij de mensen te kunnen staan over onze realisaties en bestuursstijl.
Met de nationale CD&V vormingsdienst zijn we ons nu aan te voorbereiden om onze nieuwe raadsleden inhoudelijk te vormen. Want we hebben met CD&V niet alleen de ambitie om het meeste verkozenen te hebben maar ook om de bekwame raadsleden te hebben. In de krant kon je ook lezen dat we ons speciaal richten naar bestuurders van intercommunales en hen opleiden in deugdelijk bestuur (ook relevant voor Kortenaken met Ecowerk-Afval, PBE-kabel, water, huisvesting, ...)