woensdag, september 27, 2006

Bekwaam?

Een vrouw merkt op: “Allemaal goed en wel die huisbezoeken. Maar wat zegt dat over de bekwaamheid." Is een goed bestuurder iemand die het meest sympathiek kan lachen, elk huis bezoekt en met de mensen meepraat? Op dat vlak was het verkiezingsdebat leerrijk.
De problemen worden complexer en mensen – terecht – mondiger. Voor vandaag een gemeente te besturen moet je meer kunnen dan handjes schudden en trakteren.
Of zoals de vrouw zei “ik kies voor iemand waarvan ik denk dat hij of zij een dossier kan beheersen en verdedigen. Die voor u kan opkomen en zijn slag kan binnenhalen. En dat zijn er weinig die dat kunnen”. Ben dan ook blij dat CD&V/N-VA met een lijst uitpakt met heel wat bekwame kandidaten. Ook dat had de vrouw door.