donderdag, september 14, 2006

Kerncompetenties goede burgemeester

De vereniging van Steden en Gemeenten stelden 13 kerncompetenties op waaraan een goede burgemeester moet voldoen:
- samenwerken
- een team leiden
- communiceren, ook naar de burger
- contacten opbouwen en onderhouden
- integer zijn
- doelstellingen voor ogen houden
- flexibel zijn
- analytisch denken over problemen en dossiers
- visie op lange termijn ontwikkelen
- weten wat leeft in de maatschappij
- eigen mogelijkheden en beperkingen kennen
- stressbestendig zijn
- bewust zijn van de eigen rol en taak
U oordeelt zelf. U hebt op 8 oktober de keuze uit de huidige burgemeester of de kandidaat-burgemeester van CD&V, Stefaan Devos.