vrijdag, september 01, 2006

De Hevelvispassage

De stuw aan de molen van Arnauts (in Miskom) vormt een probleem voor de vissen die stroomopwaarts willen. De overheid wil dit oplossen met een visomleiding langs de Dombeek. Met onteigeningen en extra overstromingsgevaar tot gevolg. Een werkgroep onder impuls Amandes Pieck, Arthur Janssens en Martin Coomans zochten een alternatief om dit te vermijden. En ze hebben er één gevonden in Nederland: de Hevelvispassage. Om dit voor te stellen organiseerde ze een info-avond. Op de maquette leek het logisch en goed gevonden. Hopelijk is men bereid dit toe te passen.