dinsdag, oktober 09, 2012

Echt interactief besturen


Als student politieke wetenschappen maakte ik m'n eindverhandeling over participatie op gemeentelijke niveau. Ik kwam tot de conclusie dat alles afhangt of de betrokken politicus openstaat om echt te luisteren naar ervaringen en noden van mensen en desgevallend zijn of haar plannen aan te passen. Persoonlijk is denk ik dat dit een belangrijk werkpunt is, nl de twee-richtingscommunicatie.
Ook heb ik een tijd gewerkt rond interactief besturen en workshops gegeven.  Het is cruciaal bij een probleem een netwerk van betrokken actoren op te zetten om zo via een gezamenlijke probleemdefinitie naar gezamenlijke oplossingen te gaan waarbij ieder zijn verantwoordelijkheid neemt. Dus echt van in het begin van het planningsproces. Neem nu de zoektocht naar speelbossen of avontuurlijke speelterreinen. In  Bierbeek hadden we hetzelfde probleem en heb ik mee een werkgroep opgezet met de jeugdbewegingen, mensen van de jagers, natuurpunt en afdeling bos&groen. In begin waren het stevige discussies, geleidelijk aan groeide het begrip voor elkaars invalshoeken en problemen en raakte men het eens over de uitdaging, werd samen gezocht (zonder zich achter regels te verschuilen) en nam ieder zijn verantwoordelijkheid.
Interactief besturen wil ook zeggen dat je mensen op maat van hun mogelijkheden (denk aan tijd,  deskundigheid, taalgebruik)  mee hun zeg laat doen. Dus als er een probleem met jeugdlokalen is, steek niet gewoon twee jeugdleiders in de commissie ruimtelijke ordening om het daar maar op te lossen. Daarom geloof ik ook niet in grote inspraakmomenten waar het over alles en…niets gaat. Betrek mensen bij plannen in hun buurt,  laat ze echt mee nadenken en sta open voor aanpassingen.