zaterdag, september 08, 2012

{Daden inbegrepen} award voor CD&V Kortenaken

Vice-premier Steven Vanackere reikte deze avond de {daden inbegrepen} award uit aan burgemeester Stefaan Devos en de hele CD&V ploeg.
Onder leiding van burgemeester Stefaan Devos en OCMW-Voorzitster Annita Vandebroeck oogt de lijst met realisaties indrukwekkend. Denken we aan de 12 km fietspaden, de uitbreiding van welzijnsinitiatieven met mantelzorgpremie en de mobiele ambtenaar of de verfraaiing van Hoeleden en Miskom-Dorp.  De Kleine administratieve belastingen werden afgeschaft, de belastingen verlaagd en de nieuwe inwoners werden verwelkomd.
En volgende week legt onze schepen van sport Michel Vandervelpen de eerste steen voor de sporthal. Deze sporthal werd al 20 jaar beloofd. CD&V realiseert ze.
Vice-premier Steven Vanackere:”Wat in Kortenaken de afgelopen jaren is gerealiseerd door onze CD&V’ers typeert ons. Wij zijn de partij die niet aan de kant blijft staan maar juist voortdurend zoekt naar oplossingen voor de problemen. Met mandatarissen en kandidaten die garant staat voor daden. En heb het zelf ook mogen ondervinden. Toen ik Minister van Welzijn was, vroegen ze mij extra kinderopvangplaatsen. Ik heb ze gegeven en die kans hebben ze gegrepen. In geen tijd werd het kinderdagverblijf Stekelbees in Kersbeek geopend, goed voor de opvang van een 23-tal kinderen. CD&V Kortenaken en haar mandatarissen verdienen deze {daden inbegrepen} Award en hoop dat ze kiezer hen de kans geeft de komende zes jaar op dit elan verder te werken. ”