zondag, september 16, 2012

Kopstukkendebat Kortenaken

Op vrijdag 5 oktober om 20u in Den Hoek staat een kopstukkendebat onder leiding van Marcel Kerffs op de agenda. Aan de verschillende adviesraden is de vraag gesteld op welke bezorgdheden of kwesties zij graag een antwoord van de politieke partijen willen weten. Ook zullen een aantal actuele thema's aan bod komen.
Elke partij mag twee mensen afvaardigen. Blijkbaar durfde niet alle partijen het aan hun nr 1 en nr 2 naar het debat te sturen. Voor CD&V zal burgemeester Stefaan Devos en OCMW voorzitter Annita Vandenbroeck deelnemen.
Dit debat is zeker een aanrader om de visie en standpunten van de verschillende partijen te leren kennen.