donderdag, september 20, 2012

Partijen antwoorden op onze JONG-CD&V brief

Onze open brief (zie onder) heeft toch al meer helderheid gebracht omtrent de voorkeur van de partijen omtrent de ambachtelijke zone. Een journalist van Het Laatste Nieuws belde ze op. CD&V, SP.A en N-VA volgen JONG-CD&V om te kiezen voor een ambachtelijke zone aan de Tiensesteenweg. Waar en welke percelen exact aan de Steenweg is nog stof tot discussie en finaal werk voor een RUP (Ruimtelijk UitvoeringsPlan) tijdens het volgend bestuur. Dit moet uiteraard gebeuren in maximaal overleg met de buurtbewoners om de hinder tot een minimum te beperken.

De VLD is tegen de zoekzone aan de Tiensesteenweg maar kan volgens de krant 'geen andere locatie bedenken'. Ik val bijna van m'n stoel. Een fractie met gewezen burgemeesters en schepenen die sterk voorstander zijn van een KMO zone maar na 20 jaar zoeken geen locatie kunnen bedenken. Pijnlijk.