woensdag, september 12, 2012

Geen extra vrachtwagens door onze dorpen

Het ruimtelijk structuurplan is goedgekeurd. Na 20 jaar discussie hebben burgemeester Stefaan Devos en schepen van ruimtelijke ordening Michel Vandervelpen dit tot een goed einde gebracht. Proficiat!
Gevoelig punt is de locatie van een ambtelijke zone. En die moet er komen. Niet dat de Tiense suiker naar Kortenaken komt, wel om onze eigen kleinschalige ondernemers een toekomstperspectief te bieden. De definitieve keuze is voor de volgende legislatuur. De kiezer beslist er dus mee over. Er staan nu vier zoekzones in. Hoewel de lijst niet-limitatief is, schat ik toch dat het één van deze vier zullen worden aangezien de hogere overheid ons niet veel andere mogelijkheden toelaat. Het gaat om drie plaatsen aan de Tiensestraat (weg Kortenaken dorp- Rond punt Den Hoef). Ofwel aan Bovin, ofwel aan de voormalige loods Spapen ofwel aan het slachthuis (aan rond punt Den Hoef). De vierde optie is aan de Tiensesteenweg in de buurt van het tankstation. De VLD zegt nu al zeer duidelijk dat ze de ambachtelijke zone niet aan de Tiensesteenweg wilt. Waarom niet is me niet helemaal duidelijk. Tenzij electorale motieven. Dit betekent wel dat ze kiezen om nog meer zwaar verkeer langs de as Klipgaarden - Grote Vreunte - Blijstraat - Krawantenstraat - Kortenaken dorp - Tiensestraat te sturen. Ofwel langs de Hemelrijkstraat en de Heerbaan. Geen goede zaak voor de leefbaarheid van onze dorpen en extra overlast voor een duizendtal mensen.
Hoe meer ik over de discussie hoor met alle argumenten, hoe meer ik ervan overtuigd ben dat aan de Tiensesteenweg (tussen Tankstation en grens Glabbeek) de minst slechte oplossing is.