woensdag, augustus 01, 2012

Continuïteit ten dienste verenigingen en vrije tijdsaanbod

Nu de VLD-oppositie voor nu vrijdag een gemeenteraad heeft bijeen geroepen met als agenda om nu geen jeugd-en cultuurambtenaar aan te werven, volgt donderavond een gemeenschappelijke vergadering van de adviesraden om een advies te formuleren. Het gaat om de jeugdraad, cultuurraad, sportraad, Grosk, Seniorenraad en het beheerscomite bibliotheek.
Zij beseffen natuurlijk dat het niet aanwerven de continuïteit van de werking in het gedrang brengt. En dus ook de ondersteuning aan de verenigingen, activiteiten en het vrijetijdsaanbod.
De achterliggende agenda van dit politieke spelletje van de VLD kan maar twee dingen betekenen. Wanneer ze een VLD-N-VA coalitie kunnen vormen willen ze ofwel het ons-kent-ons beleid terug installeren waarbij niet de beste kandidaat het haalt, maar wel diegene die ze beste kennen. Ofwel willen ze helemaal geen jeugd en cultuurambtenaar meer aanwerven en het vrije tijdsaanbod afbouwen.