woensdag, augustus 29, 2012

Weg met het zwaar verkeer

Het ruimtelijk structuurplan voor de komende gemeenteraad ligt in de brievenbus. Eén van de punten die al de kranten hebben gehaald is de inplanting van een ambtelijke zone.
Heel wat kleine bedrijfjes in Kortenaken liggen vandaag zonnevreemd en zoeken een oplossing voor de ontwikkeling en toekomst van hun onderneming. Het is dus onze taak - willen we werkgelegenheid en ondernemen in eigen streek behouden - een geschikte plaats te vinden.
Maar om misverstanden te vermijden. In een ruimtelijk structuurplan hoort die keuze niet thuis, enkel de criteria en mogelijk zoekzones. De uiteindelijke keuze hoort in een RUP thuis. Voor mij is een belangrijk criterium de 'ontsluiting', of met andere woorden: langs waar het zwaar verkeer zal kunnen rijden. Want we moeten echt zoveel mogelijk vrachtwagens uit onze straten en dorpen houden.
Al gaat het niet om fabrieken, natuurlijk heeft niemand graag een ambtelijke zone in zijn buurt. Nog minder wilt iemand zwaar verkeer in zijn straat. Vandaar ook dat de buurtbewoners van de Eindestraat een actiecomité hebben opgericht. Maar ik denk dat iedereen het erover eens is dat het zwaar verkeer door de Eindestraat sturen geen optie is.