donderdag, augustus 16, 2012

Samen sterk

De groepsfoto van de 19 kandidaten is getrokken. In een aangename sfeer. Een groep die klaar is voor de campagne. Als nationaal secretaris 'mag' ik me ook bezig houden met problemen in afdelingen, of afdelingen in problemen. En ik zie zo dikwijls hetzelfde fenomeen. Niet zo zeer de sterkte van de tegenstander, maar de eigen interne strubbelingen verzwakken het afdelingsbestuur en eventueel zelfs het gemeentebestuur. Door mensen die elkaar niets gunnen, gelijkaardige ambities of kleinzielige intriges. Een ploeg die elkaar begrijpt, die elkaar iets gunt levert zoveel meer resultaat op. Geen groep zoals bij de communisten waarbij geen eigen mening telt of alles onder geschikt is aan het groter belang. Neen, een groep die elkaar respecteert en juist uitgaat van ieders sterkte. Waarbij ieders talent en troeven maximaal worden uitgespeeld. Die dynamiek voel ik nu ook bij CD&V Kortenaken. Een belangrijke voorwaarde om straks een goed resultaat te halen.