woensdag, augustus 01, 2012

Veilig binnendoor

Het was zwoel - maar leerrijk - dat is minste dat je kan zeggen. Met de jongeren van CD&V-Kortenaken en enkele sympathisanten trokken we gisteren met de fiets van Ransberg dorp tot de in aanbouw zijnde sporthal in Waanrode. Vanuit alle deelgemeenten van Kortenaken moet men veilig naar de nieuwe sporthal kunnen fietsen. Gelukkig hebben we veel kleine wegen die met een paar kleine ingrepen een ideale fietsweg zijn. We hebben op deze tocht kunnen aantonen dat er niet altijd dure infrastructuur nodig is om veilig te kunnen fietsen. Op de tocht van 6 km hebben we bijna volledig via verkavelingswegen of veldwegjes gereden. Daar waar we de ‘gewone weg’ moesten kruisen kunnen er veilige oversteekvoorzieningen worden aangelegd (bv aandachtsportieken, wegversmalling, …) en op de onverharde wegen kan er via subtiele verharding een aangename route worden voorzien. En zo kunnen er op korte termijn en met beperkte middelen veel veilige fietsroutes komen.
En het werkt. We leerden nieuwe 'binnendoor' wegjes kennen die het veel veiliger maken.
Helaas hebben we ook moeten vaststellen dat sommige chauffeurs het door hun snelheid en gedrag levensgevaarlijk maken voor wandelaars en fietsers. Zo reed een buschauffeur van de Lijn onze groep compleet zot voorbij, veel te snel en in een bocht.