dinsdag, augustus 14, 2012

GRS - Laat u niets wijsmaken

De gemeenteraad over het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (GRS) gaat door op 11 september in plaats van 28 augustus. Het openbaar onderzoek leverde meer dan 300 bezwaren op. De Gecoro, een adviesraad met deskundigen, heeft ze één voor één overlopen en leverde nu een 79 pagina's tellend advies af.
De bezwaren bevatten tekstuele opmerkingen, inhoudelijke bezwaren en ook veel opmerkingen waar je kan inkomen maar helaas niet mogelijk zijn gezien de vele wettelijke bepalingen.
En dat is het moeiljkste aan heel de plan. Er is weinig beleidsruimte voor de gemeente zelf. Zo goed als alles wordt bepaald door Vlaamse decreten en ambtenaren die ze interpreteren.
Dus een goede raad. Laat u niet te veel wijsmaken door politici die u vanalles beloven. De tijd dat ze van landbouwgrond bouwgrond kunnen maken ligt al zeer lang achter ons.