maandag, augustus 20, 2012

'Tijd het nieuwe geld'

Interessant interview met directeur-generaal Frank Van Massenhove van de FOD Sociale Zekerheid. Hij reorganiseerde de FOD waarbij de mensen terug de regie van hun tijd in handen krijgen met bijhorende flexibiliteit. Dit in ruil voor een verhoogde effectiviteit. Werknemers worden betrokken en krijgen verantwoordelijkheid. In ruil wordt verwacht dat ze die verantwoordelijkheid nemen. Hij past zijn organisatie aan de nieuwe jonge generatie die 'kwali-tijd' boven loon stelt. Een tijdsgeest waar ook een gemeente kan op inspelen. Dit op drie manieren. 1) Door het mensen zo makkelijk mogelijk te maken zodanig dat ze zo weinig mogelijk tijd 'verspillen'. Een toegankelijk containerpark, dienstverlening met zo weinig mogelijk regeltjes en formulieren. 2) door te investeren in 'levenskwaliteit'. Denk aan wandel en fietsroutes, speelpleintjes, gezellige dorpspleintjes. En 3) door mensen te betrekken bij projecten en initiatieven. Echt laten mee nadenken en beslissen. Niet makkelijk, maar rendeert op termijn zoveel meer.