maandag, december 25, 2006

zondag, december 24, 2006

Slechte verliezers

Stefaan Devos legde de eed af als nieuwe burgemeester van Kortenaken. Ook kregen de nieuwe gemeenteraadsleden de uitnodiging voor de installatievergadering van 2 januari. Het wordt tijd dat we er aan kunnen beginnen. De liberalen bleken slechte verliezers en hebben de afgelopen weken vooral hun energie gestoken om het de nieuwe ploeg zo moeilijk mogelijk te maken. Fictieve belastingsverlagingen (zonder dossier), vlug vlug een begroting (op 24 uur opgesteld met voor elke schepen z'n pleziertje) , enz. Met gevolg dat de nieuwe ploeg nu z'n energie moet steken in recht te trekken wat krom is. Nutteloze verspilling van tijd en energie. En er was sowieso al genoeg werk. Welke 'rotte' dossiers zullen nog allemaal uit de kast vallen?

vrijdag, december 15, 2006

Peter

Het noodlot heeft deze nacht toegeslagen voor Peter Swinnen. Peter was een van de eerste jongeren die ik leerde kennen (en waarderen) in Kortenaken en was van in het begin mee actief in JONG-CD&V Kortenaken.
Voor hem geen grote theorieën. Peter hield van het concrete werk. Van mensen te helpen. Hij nam z’n engagement in het OCMW serieus op. Hij was fier op z’n werk. Sprak geen kwaad woord over mensen. Hij was een man met een hart op de juiste plaats.
Hij was ook graag onder de mensen, was steeds overal aanwezig en hielp een handje waar hij kon.
Peter was enorm fier op z’n grootvader Kobe, die hem in de politiek loodste. Hij was z’n voorbeeld, z’n inspiratie en drijfkracht.
Hij heeft ook tegenslag gekend. De laatste maanden ontdekte hij z’n liefde. Hij was blij. Hij was klaar om een nieuwe stap te zetten in z’n leven.
Gisteren verloor Kortenaken een vriend. We zullen hem missen.
(foto: Peter z'n campagnefoto voor de jongerenfolder)

donderdag, december 14, 2006

'Knap gedaan' en 'Helaas'-prijs

Met JONG-cd&v Kortenaken zijn we vorig jaar gestart twee prijzen uit te reiken. Een “knap-gedaan”-prijs voor de meest verdienstelijke Kortenakenaar en een “Helaas” prijs waarmee we een gemiste kans in onze gemeente willen aanklagen. De eerste ging naar zuster Jeanne Devos en de tweede naar het ontbreken van een onthaalbeleid voor nieuwe inwoners.
Ook dit jaar jaar willen deze prijzen uitreiken. Suggesties welkom.

maandag, november 20, 2006

Zielige klucht rond belastingen

Ben eens gaan kijken naar hoe de gemeenteraad er aan toe gaat in Kortenaken en werd getuige van een klucht. Normaal keur je uw belastingsreglementen goed samen met de begroting. Ook mogen de gemeentebesturen geen grote beslissingen meer nemen tussen de verkiezingen en de installatie van de nieuwe gemeenteraad. De minister stuurde zelf een omzendbrief om hierop te wijzen. De VLD wou nog een laatste keer stunten voor ze in januari naar de oppositie wordt verwezen. Ze zette nu al de belastingsreglementen op de agenda – zonder begroting en stelde ter plekke - zonder dossier - voor om alle belastingen te verlagen. Op de vraag wat dit betekent voor de inkomsten van de gemeente – toch een logische en simpele vraag – konden ze niet antwoorden. “Een beetje minder zeker”. Na enige schaamte antwoordde een schepen “a, als ge de belastingen verlaagd van 8% naar 7,4%, dan ontvang je 0,6% minder belastingen”. Fout. Dan ontvang je 7,5% minder.
Met hun onkunde bewijzen ze zelf dat ze het niet menen en het gewoon is om CD&V wat te pesten. Ze weten dat de gouverneur dit onmiddellijk zal vernietigen. (niet onderbouwd en mag niet in deze periode). Daar rekenen ze zelf op. Ik wed erop dat u binnenkort een brief van de VLD krijgt waarin zij aankondigen dat ze de belastingen verlaagd hebben en de CD&V dit teniet heeft gedaan. Het is dus gewoon één grote klucht. Maar gelukkig ben ik ervan overtuigd dat de inwoners hier niet zullen intrappen.

dinsdag, november 14, 2006

Inventaris problemen.

Binnen CD&V hebben we afgesproken om alle probleemdossiers die naar boven zijn gekomen tijdens de campagne te inventariseren. Met de CD&V-jongeren komen we bijeen om al onze ervaringen te bundelen. Een lange lijst van slechte fietspaden en kapotte straten (en slecht geplaatste bloembakken), vraag naar meer speelruimten voor de kinderen (en jeugdbewegingen) en kleinschalige sportpleintjes voor de tieners. Het probleem van de KLJ-lokalen in Waanrode. Natuurlijk ook heel de communicatie vanuit de gemeente die fout loopt. Mensen werden in het ongewisse gelaten of er werden loze beloften gedaan. De jeugd vraagt erkenning en respect. Bijvoorbeeld respect voor hun vrijwillige inzet in de jeugd- en sportbewegingen. Degelijke afhandeling vergunningsaanvragen, oplossing zonevreemde woningen en een hogere pamper premie stonden ook bij heel wat mensen op hun verlanglijst.
Tegen eind december stellen we met de jongeren onze 10 doelstellingen op die we binnen 6 jaar willen gerealiseerd zien en waar men ons mag op afrekenen.

woensdag, november 08, 2006

Jeugdraad

Tijdens de campagne kreeg ik van sommigen de – begrijpelijke - verwachting dat ik (als jonge politicus) mij ook zou moeten engageren in de jeugdraad. Gisteren voerde ik woord bij daad. Niet om het grote woord te voeren, maar om te luisteren. Ik kwam er terecht in een groep van zeer gedreven, vooral jonge, jongeren die nadachten met welke activiteiten ze de jongeren kunnen aantrekken, hoe ze een leuke Roefel kunnen organiseren, enz. Elke jeugdbeweging heeft ook zo zijn problemen. En natuurlijk kwamen ook de rode lopers en bloembakken in Miskom aan bod. Volgende keer – op 5 december - komt de nieuwe schepen van jeugd zich voorstellen. Als Sint. Ik hoop dat hij meer mee heeft dan enkele zoethoudertjes.

maandag, oktober 23, 2006

Gezellig

Op de verkiezingsavond had ik beloofd aan de collega jonge kandidaten en ondersteunende CD&V-jongeren hen uit te nodigen voor een etentje. Enerzijds om mijn kookkunsten te bewijzen (of juist niet), maar vooral om eens rustig na te praten over wat goed en minder goed is gelopen. Zaterdag was het zover. Natuurlijk ging het over de verkiezingen en keken we vooruit – we waren het er over eens dat er nog veel werk is. Maar het werd vooral een gezellige avond. Vol anekdotes en verhalen. Plezant.

donderdag, oktober 19, 2006

schitterend stukje natuur

In het weekend schitterend stukje natuur ontdekt: De Velpevallei tussen Kersbeek-Miskom en Hoeleden met z'n Velpewandeling. Een echte aanrader met zowel bos, weiden, open vlakten, beekjes en hele beken, wilde paarden en ossen, enz.
Ideaal voor een aangename wandeling om tot rust te komen. Bizar eigenlijk dat we in Kortenaken onze troeven zo weinig uitspelen. Ook typisch voor Kortenaken is natuurlijk dat een deel van de wandeling langs een drukke baan loopt zonder degelijk voetpad (in deze de Hoeledensebaan). Iets minder gezellig met de voorbij vliegende auto's naast u.
Ook jammer dat dit gebied (of delen ervan) niet wordt opengesteld voor jeugdbewegingen. De ideale leerschool voor kinderen om de natuur te leren waarderen.

donderdag, oktober 12, 2006

nieuwe wind

Op 2 januari begint de nieuwe CD&V-SP.A ploeg eraan. Beiden hebben zich garant gesteld voor een andere bestuursstijl. Voor mij bestaat die uit:
- Structurele en duurzame maatregelingen ipv oplapwerk. Dat wil zeggen niet alleen het fietspad maken voor de deur van Jean, maar van heel de straat en liefst met een infrastructuurplan dat stap voor stap de zwakke plekken wegwerkt
- Cultuur van overleg. Mensen degelijk informeren en betrekken bij het uitdenken en uitwerken van het beleid
- Daaddracht. Doen. De plannen realiseren. IJzersterke dossiers opbouwen, problemen goed uitschatten, creatieve oplossingen bedenken en doortastend aanpakken.

woensdag, oktober 11, 2006

Aanpak nieuw verkozenen?

Deze morgen vroeg het Radio 1 programma ‘Voor de dag’ me ‘live’ (daar ben ik niet zo zot van) te reageren op een reportage van een nieuweling die verkozen werd tot schepen in Hoegaarden. Hoe moet zo iemand dat aanpakken? Ik vertelde over ons vormingsaanbod met vier werkpunten.
- Opbouw deskundigheid (dossierkennis, visie-ontwikkeling, …)
- Trainen vaardigheden (leren overleggen, onderhandelen, spreken voor publiek, luisteren, …)
- Kennis formele spelregels gemeente
- Positionering en kennis informele spelregels. Hoe dialoog aangaan met collega’s, met adviesraden, actiecomités om uiteindelijk uw projecten te realiseren.

Een tip die we alle nieuw verkozen gemeenteraadsleden meegeven is duidelijk voor jezelf doelstellingen te bepalen. Wat wil je realiseren de komende zes jaar en met welke beleidsdomeinen wil je je bezighouden? Ook voor mezelf ga ik dat de komende weken eens op een rijtje zetten. (herbeluisteren kan via http://www.radio1.be/radio1_master/home_radio1/index.html )

dinsdag, oktober 10, 2006

Witte rook in Bierbeek

Het kartel CD&V-N-VA gaat in Bierbeek van 7 naar 10 zetels. Net geen absolute meerderheid (totaal 21 zetels). Mijn vader Mark, die er burgemeester en lijsttrekker was, haalde bijna 400 stemmen (1181) meer als in 2000. En 500 stemmen meer als z'n uitdager van de VLD.
Na enig onderhandelen zijn ze gisterenavond tot een akkoord gekomen met SP.A-SPIRIT.
Hij blijft de komende zes jaar burgemeester. CD&V Bierbeek komt versterkt uit de verkiezingen en kan de ingeslagen weg verderzetten.

maandag, oktober 09, 2006

Bedankt voor deze kans.

Ik kon het eerst niet goed geloven - en tegen mijn verwachtingen in - werd ik verkozen in de gemeenteraad met 481 stemmen.
Aangezien ik hier nog maar drie jaar woon, weet ik dat ik veel mensen moet en wil bedanken. Denk aan heel het CD&V bestuur die mij de kans heeft gegeven door mij op de lijstduwersplaats te zetten (geen evidentie voor een jonge inwijkeling) en daarmee een belangrijk signaal gaf dat nieuwe en jonge mensen meetellen. Dank voor de inspanningen van Michel en Anja om van Waanrode geen blauw-rode burcht te maken. Fel dank aan mijn mede JONG-cd&v'ers voor het aanstekelijk enthousiasme waarmee ze campagne voerden. Dank aan de vele mensen die me steunden.
En natuurlijk dank aan ieder die voor mij gestemd heeft. Voor deze unieke kans. Ik ging het engagement aan werk te maken van een hedendaags bestuur en dienstverlening. Met speciale aandacht voor de jonge mensen. Ik zal deze kans met twee handen krijpen.

CD&V en SP.A kiezen nieuwe weg

Eerlijk gezegd was het even slikken toen we de eerste uitslagen kregen: CD&V en VLD qua stemmenaantal praktisch status-quo. De SP.A verdubbelt bijna haar stemmen. Met één zetel verlies voor ons en VLD tot gevolg. VLD 8 (-1), CD&V 6 (-1) en SP.A (+2). Dat de SP.A ging vooruitgaan hadden we verwacht. Maar dat de VLD bijna niet achteruit ging, was een verrassing.
Het goede nieuws is dat CD&V en SP.A tot een akkoord zijn gekomen. Hiermee komt een einde aan 18 jaar liberaal bewind in Kortenaken en krijgt de CD&V na zeer veel jaren oppositie de kans zich te bewijzen. En te gaan voor een nieuwe wind. Met Stefaan Devos als burgemeester, Annita Vandebroeck als OCMW-voorzitter en Michel Vandervelpen als schepen geloof ik dat we het potentieel hebben die kans waar te maken.

zaterdag, oktober 07, 2006

Campagne nu al geslaagd.

Voor mij is de campagne nu al geslaagd. Ik heb enorm veel bijgeleerd. Tijdens de huisbezoeken werden we geconfronteerd met vele – terechte – problemen die een oplossing verdienen. Ook heb ik veel mensen leren kennen. Veel aangename mensen.
V oor mij waren de huisbezoeken geen opgave, maar een plezier. Met de jonge kandidaten kozen we voor de moeilijke weg en hebben we alle jonge mensen van Kortenaken onze menu gepresenteerd. Dikwijls dacht ik: “Wel ik nodig jullie uit voor een glas wijn of pint en we babbelen verder.”Ik heb ook mijn mede-kandidaten van CD&V beter leren kennen. Bij ons geen ‘achterklap’, maar stuk voor stuk zeer gedreven mensen die vinden dat Kortenaken beter verdient en er voor 200% voor gegaan zijn. En zullen blijven gaan.
Morgen is het aan de kiezer. Ik vertrouw er op dat ook zij kiezen voor een nieuwe wind.

vrijdag, oktober 06, 2006

Website

Op de website van de gemeente Kortenaken vind je buiten een foto van de burgemeester niets. Zelfs niet de openingsuren van het containerpark. Dat het anders kan bewijst Edegem www.edegem.be . Je vindt er info over de verschillende diensten en activiteiten, ook van verenigingen. Je kan je inschrijven op een e-nieuwsbrief en zelfs documenten aanvragen.
Zeer handig voor minder mobiele mensen of als je beiden gaat werken.

Laatste afspraken

Een laatste keer bijeen gekomen met het CD&V bestuur. De zenuwen nemen toe - iedereen is benieuwd - maar de sfeer is opperbest. Blijkbaar is het een gewoonte in Kortenaken dat de kandidaten aan het stembureau de mensen begroeten. Zeer bizar.
Eerlijk gezegd heb ik het gevoel dat de mensen de verkiezingen wat beu zijn.
Gemeenteraadsverkiezingen zijn zeer intense verkiezingen met zeer veel kandidaten. Stuk voor stuk gedreven. Met vele folders, huisbezoeken, advertenties, borden, … tot gevolg. Zondag ga ik proberen u zo snel mogelijk via deze site te informeren over de resultaten en of Kortenaken kiest voor een nieuwe wind. De uitslagen worden tegen 18u30 verwacht.

donderdag, oktober 05, 2006

Duur bakje met luiers

Anja Verbist-Swinnen heeft op haar menu een bakje met betaalbare luiers staan. Met de diftar-bak (prijs per kilo) wegen de pampers immers serieus door. Ik ben sowieso een koele minaar van het diftar-systeem. Wie betaalt het systeem en de administratie, wie betaalt het feit dat men tot 2 keer zo lang doet om alles op te halen? Om maar te zwijgen van de vele mensen die nu hun afval verbranden. Een aanzet tot oplossing is het inzamelen van plastiek op het containerpark. (zoals in vele gemeenten) Dan wordt het gerecycleerd en vermijdt men dure rekeningen of stinkende lucht.

Menu Anja Verbist-Swinnen

Warm stukje Kortenaken voor iedereen

Assortiment van fraaie dorpspleintjes en rustige hoekjes om te vertoeven

Wandeling langs duidelijke infokanalen

Bakje met betaalbare luiers
(Kinderopvang voorzien tijdens het diner)

woensdag, oktober 04, 2006

29

Iemand merkt op dat ik m'n website moet aanpassen. Klopt. Ik word 29 jaar. "net geen nieuwe voordeur". Alles begon in Geraadsbergen waar ik ben geboren als eerste kindje van Mark en Anne De Mulder (mijn beide ouders waren van Galmaarden). Op mijn 4de verhuisde we naar Bierbeek (mijn mama begon les te geven aan Lerarenopleiding in Heverlee) waar ik mijn jeugdjaren doorbracht (thuis en aan de chirolokalen). Bleef plakken na m'n studentenjaren in Leuven om uiteindelijk samen met Lien in Kortenaken onze vaste stek te vinden. En wat doet een 29-jarige op z'n verjaardag? Morgen misschien meer...

Stefaan grootvader

Stefaan Devos - onze lijsttrekker - glundert. En dat heeft (nog) niets met de verkiezingen te maken. Hij is immers gisteren grootvader geworden. De afgelopen dagen waren de zenuwen nog toegenomen. Het kon voor elke moment zijn. Maar nu is het zo ver, zijn dochter Katrien is bevallen van een zoon. Proficiat.

dinsdag, oktober 03, 2006

speel- en sportruimten

We hebben ruimte in onze gemeente. Maar zeer weinig sport- en speelmogelijkheden. We pleiten er dan ook voor om meer pleintjes te voorzien en de bossen open te stellen. Dit moet niet altijd met dure toestellen. Soms is gewoon een stuk gras of een vlakte met een basketbalring al genoeg. Vandaag kennen we alleen het speelpleintje in de wijk Kleinveld (15 jaar te laat geplaatst volgens buurtbewoners – iedereen is er nu 18 jaar) en de skate-toestellen. (reeds kapot en niet ideaal geplaatst). Dit kan duidelijk beter. Het zou een ideale stimulans zijn om meer te bewegen en elkaar beter te leren kennen.

zware verantwoordelijkheid

Toen ik als nationaal voorzitter verkozen werd voelde ik geen euforie of overwinningsroes. Integendeel. Ik voelde onmiddellijk een zware verantwoordelijkheid. Er was immers zoveel werk. Wanneer op 8 oktober in Kortenaken CD&V wint en mag mee besturen gaat mij hetzelfde overvallen. Natuurlijk mag er even gefeest worden.... maar er zoveel werk. En de grote uitdaging moet zijn om binnen zes jaar - fier - terug bij de mensen te kunnen staan over onze realisaties en bestuursstijl.
Met de nationale CD&V vormingsdienst zijn we ons nu aan te voorbereiden om onze nieuwe raadsleden inhoudelijk te vormen. Want we hebben met CD&V niet alleen de ambitie om het meeste verkozenen te hebben maar ook om de bekwame raadsleden te hebben. In de krant kon je ook lezen dat we ons speciaal richten naar bestuurders van intercommunales en hen opleiden in deugdelijk bestuur (ook relevant voor Kortenaken met Ecowerk-Afval, PBE-kabel, water, huisvesting, ...)

maandag, oktober 02, 2006

Toch een programma

Het programmaboekje van de VLD is dan toch toegekomen. (zie vorig stukje) Een waslijst aan dingen die ze ‘verder willen doen’ en van wat ze gedaan hebben. Zo zijn ze fier dat ze “belastingen hebben kunnen verlagen of hebben afgeschaft.” Welke zouden ze bedoelen? Bij realisaties vind ik het ook niet, alleen dit “belasting huisvuilophaling werd afgeschaft”. Dat is waar. En wat nog meer is – ze is vervangen door een DIFTAR-bak met rekeningen van bijna 250€ per jaar voor gezinnen met jonge kinderen. Van de verhoging van personenbelasting en onroerende voorheffing geen sprake.
Qua fietspaden - op zes jaar tijd - vier straten: Blijstraat, Hoeledensebaan, Neerlintersesteenweg en de Schansstraat. En je kan moeilijk zeggen dat daar nu een degelijke fietspaden liggen. En zo kunnen we verder gaan. Maar ik vertel u waarschijnlijk niets nieuws.

Wie betaalt 'pleziertjes'

Elke dag komen wel enkele folders toe van kandidaten. Ze vertellen meer dan op eerste zich blijkt. Het verschil tussen de partijen is immers enorm. Een SP.A-kandidaat vertelt ons dat we tevreden mogen zijn dat hij “eindelijk” meedoet. Hij is immers “een begrip”. Bescheidenheid is een troef van de christen-democraten. Nog sterker is het contrast met de liberalen. Nog steeds geen programma, inhoud of visie. "Dienstbetoon" komt bij zowel jong als oud terug. Zeg maar cliëntilisme of de ‘ons-kent-ons’- mentaliteit. In Wallonië heeft dat geleid heeft tot gebrekkige dienstverlening en oplapwerk ipv structurele oplossingen. En natuurlijk hoge belastingen. Wat wie betaalt al die ‘pleziertjes’? Vergelijkbaar?

vrijdag, september 29, 2006

Lange weg naar vernieuwde CD&V

Vijf jaar geleden werd ik als 23-jarige verkozen als nationaal voorzitter van JONG-cd&v en mocht ik in de voetsporen treden van oa Wilfried Martens en Jean-Luc Dehaene. De uitdagingen waren enorm. Ik werd jongerenvoorzitter van een partij die volgens de media met uitsterven bedreigd was, geen jongeren meer kon aantrekken en volledig verstard was. Keihard hebben we gewerkt aan een vernieuwde CD&V, met nieuwe mensen en nieuwe ideeën. Eerst met Stefaan De Clerck, daarna met Yves Leterme en Jo Vandeurzen.
Het ging er soms hard aan toe, maar we hebben doorgezet. Met resultaat. JONG-cd&v bouwden we om van een elitair clubje tot een hedendaagse vrijwilligersbeweging door en voor jongeren. Nieuwe jongeren werden aangetrokken en we kregen veel nieuwe jonge parlementsleden in onze fracties. CD&V sloeg opnieuw aan bij de jonge generatie. Eerlijk gezegd ben ik toch een beetje fier op de weg die we hebben afgelegd.

Onthaal

Het valt enorm op hoeveel nieuwe mensen er de afgelopen jaren zijn komen wonen in Kortenaken. In Kersbeek-Miskom alleen al de afgelopen twee jaar een honderdtal. Toch heeft de gemeente geen onthaalbeleid. Dit kan gaan van een informatieve website, een onthaalbrochure tot een receptie of wegwijs langs de verschillende diensten en verenigingen. Is er kinderopvang? Wat met die grijze bak? Containerpark? …. Ieder mag het zelf uitzoeken.
In januari van vorig jaar klaagden we met JONG-cd&v dit al aan. Zelf ben ik ook ne ‘nieuwe’. Geen evidentie als kandidaat bij de verkiezingen. Maar heeft als voordeel dat je los staat van de vetes in het verleden en u richt op de toekomst. Dat je vanuit je ervaringen in andere gemeenten leert wat beter en anders kan. En net dat kan vastgeroeste beleid in Kortenaken goed gebruiken. Een nieuwe wind met mensen met open vizier.

woensdag, september 27, 2006

Bekwaam?

Een vrouw merkt op: “Allemaal goed en wel die huisbezoeken. Maar wat zegt dat over de bekwaamheid." Is een goed bestuurder iemand die het meest sympathiek kan lachen, elk huis bezoekt en met de mensen meepraat? Op dat vlak was het verkiezingsdebat leerrijk.
De problemen worden complexer en mensen – terecht – mondiger. Voor vandaag een gemeente te besturen moet je meer kunnen dan handjes schudden en trakteren.
Of zoals de vrouw zei “ik kies voor iemand waarvan ik denk dat hij of zij een dossier kan beheersen en verdedigen. Die voor u kan opkomen en zijn slag kan binnenhalen. En dat zijn er weinig die dat kunnen”. Ben dan ook blij dat CD&V/N-VA met een lijst uitpakt met heel wat bekwame kandidaten. Ook dat had de vrouw door.

maandag, september 25, 2006

Slalommen in Miskom-dorp

Grote verwarring in Miskom-Dorp. Bijna 80 huizen, 25 kleine kinderen, het OCMW en een parochiezaal: toch ligt in deze straat geen fietspad noch voetpad. Het beloofde voetpad is blijkbaar afgevoerd en in de plaats komen bloembakken. Dit op 5 plaatsen (de lijnen zijn al enkele weken geschilderd) met gevolg dat de voetgangers en fietsers mee tussen de auto’s en vrachtwagens moeten slalommen. Dit gaat tot levensgevaarlijke toestanden leiden. Schijnt dat de bloembakken al geleverd zijn, maar het gemeentebestuur durft ze – na het hevig protest van de buurt - zo vlak voor de verkiezingen niet meer plaatsen.

zondag, september 24, 2006

Niet beloven, maar doen.

Op 8 oktober stopt het niet. Integendeel het werkt begint dan pas. Binnen zes jaar moeten we fier kunnen zijn op wat gerealiseerd is. De tijd van loze beloven moeten we achter ons laten, het is tijd om te doen.
Om dit concreet te maken stel ik voor om werk te maken een ‘prestatiemeting’. De eerste 100 dagen stellen we – in overleg met verenigingen en bewoners – onze doelstellingen voorop. Realistisch maar ambitieus. “Wat gaan we de komende zes jaar doen. Welke zijn onze prioriteiten. En ook – wat gaan we niet kunnen doen gezien de middelen en keuzes.” Via een website kan vervolgens elke bewoner mee volgen hoe ver het staat met de verschillende projecten. Dit natuurlijk onder voorbehoud dat de kiezer op 8 oktober voor deze nieuwe wind stemt.

Hoe stemmen?

Door de vele veranderingen doorheen de jaren kunnen veel mensen er niet meer aan uit hoe men juist moet stemmen. Enkele feiten:
- Men mag voor zoveel kandidaten stemmen als men wilt. Men moet wel binnen dezelfde lijst blijven.
-Elke kandidaat waarvoor je stemt, krijgt een volwaardige stem. Of je nu voor 4 of 8 mensen stemt, ze krijgen elk één stem (niet delen door 4 enz.)
- Eerst wordt het aantal zetels verdeeld tussen de partijen. Bv CD&V 9, SP.A 4 en VLD 6 zetels. Daarna wordt gekeken wie bv binnen CD&V de 9 verkozenen zijn.
- Men kan kiezen tussen het bolletje bovenaan (de lijststem) of voor kandidaten. De lijststem telt bijna niet meer mee. Alleen voor de eerste opvolger. Dit wordt de eerste niet-verkozenen op de lijst. Wij hebben liever dat er voor kandidaten wordt gestemd.
- Als je voor de lijststem (bolletje bovenaan) stemt krijgt de partij één stem. Niet de kandidaten.
- Als je voor de lijststem stemt en voor kandidaten, dan tellen de voorkeurstemmen voor de kandidaten
- Als je voor alle 19 kandidaten stemt dan is dit geen kopstem maar voor de alle 19 kandidaten één stem. (is dus NIET hetzelfde! – werd verkeerd verteld op het verkiezingsdebat)
- In Kortenaken wordt nog met potlood en papier gestemd.

zaterdag, september 23, 2006

Levensgevaarlijk

De mensen van Waanrode zijn de gevaarlijke toestanden in hun straat duidelijk beu. De Klipgaardenstraat, Blijstraat, Overstraat, de provinciebaan, Grote Vreunte, Hemelrijkstraat, Halensebaan, Molenstraat, enz. Stuk voor stuk levensgevaarlijk. Ofwel is er een fietspad maar is het in schandalige staat, ofwel is er helemaal niets. Betonplaten liggen los en vol putten.
Al jaren is er niets anders gedaan dan oplapwerk. Het is in sommige huizen trillen en de barsten duiken op. Verscheidende mensen getuigden dat ze hun kinderen niet op straat durven sturen. Terecht – een aantal zijn al gevallen of betrokken in een ongeval. Vrijdag was het helaas weer van dat. Een kind raakte gewond op de Grote Vreunte. Er is nood aan een grote en duurzame inhaalbeweging.

vrijdag, september 22, 2006

verkiezingsdebat

Het grote verkiezingsdebat werd een inhoudelijk debat. Vele aanwezigen waren het erover eens dat CD&V met Stefaan Devos en Annita Vanden Broeck een sterk duo had. Het contrast tussen VLD en SP.a, de huidige meerderheidspartijen, was groot. De VLD steekt alles wat fout is gelopen op anderen (bv slechte fietspaden en wegen) of zien het probleem niet in (dienstverlening, hoge belastingen). Vraag: "scheuren in huizen na aanleg drempels", waarop burgemeester zegt "een zaak van de verzekering. De mensen moeten maar een dure expert aannemen". In plaats van iets aan de drempels te doen?????
De SP.a schepen was minder tevreden over de prestaties van haar collega's. Toch kwamen vanuit de SP.a-hoek enkele straffe uitspraken "het te snel rijden niet aanpakken door verkeersremmers maar door harde repressie. We moeten mensen in hun portemonee zitten tot ze het voelen", "Zes jaar geleden was Waanrode nog achterlijk, nu is het beter" of "die ongemaaide bermen zijn toch mooi".
CD&V was de enige partij die de intentie heeft de opcentiemen (grondbelasting of onroerende voorheffing) te doen dalen.

woensdag, september 20, 2006

Jong en oud tijdens huisbezoeken

Ondertussen al heel wat huisbezoeken gedaan. Het verschil tussen de jonge en iets oudere generatie is opvallend. De ouderen vragen je binnen- "langs achter", vertellen ronduit over hun leven en problemen en zijn vooral geïnteresseerd waar je woont. De jonge generatie houdt - aan de voordeur - het kort en duidelijk en vragen wat je hen te bieden hebt. Sommigen vinden huisbezoeken niet meer van deze tijd. Ik vind ze leerrijk. Je komt heel wat miserie tegen. Je leert de mensen hun problemen kennen en wordt dikwijls met de neus op de feiten gedrukt. (foto: Michel tijdens één van onze huisbezoeken in Waanrode)

Menu voor jongeren

Met de jongeren van CD&V presenteren we de jonge mensen van Kortenaken deze dagen elk onze menu. Natuurlijk in passende outfit. Mijn menu ziet er als volgt uit.

- Veilige wegen in combinatie met fietspaden in een sausje van onderhoud
- Trio van dienstverlening met uitgebouwde website, onthaalbrochure en verse info
- Waaier van gezellige pleintjes en wandelwegen
- Buffet van bekwame en gedreven bestuurders
(Inclusief minder regels)

dinsdag, september 19, 2006

Individuele waterzuiving ipv dure riolering

De Bond Beter Leefmilieu beklaagt zich erover dat heel wat woningen nog niet zijn aangesloten op het rioleringsnet. Dit is slecht voor het milieu maar dikwijls ook hinderlijk voor de bewoners (plassen op straat, stank, …). Natuurlijk is dit niet zo evident en tamelijk duur voor een uitgestrekte gemeente zoals Kortenaken. Bierbeek had een gelijkaardig probleem en heeft hier iets op gevonden. Het biedt de inwoners – gratis - een individuele waterzuivering aan. Ook voor de gemeente is dit goedkoper dan overal riolering naartoe trekken.

Menu Kris Buvens


Welkom van sociale verkaveling en betaalbare huizen

Snelle hap langs gemeentelijke diensten

Sport opgesmukt met bijhorende infrastructuur

Vuurwerk van gezelligheid en samen-leven


Kris Buvens is 27 jaar, afkomstig van Kortenaken en woont nu in Ransberg. Je vindt hem op de 17de plaats

maandag, september 18, 2006

Belastingen


Op het forum van Het Laatste Nieuws beweert de burgemeester (VLD) “Kortenaken één der armsten gemeenten van Vlaanderen is hetgeen betekent dat ondanks 8% personenbelastingen de burger veel minder dient te betalen dan in andere rijkere gemeenten.” Zeer bizarre kronkel. Laten we ook tijdens de campagne serieus blijven en de mensen geen blaasjes wijsmaken.
De voorbije legislatuur steeg de personenbelasting van 6,8% naar 8% en de opcentiemen van 1200 naar 1550. (kijk maar op uw aanslagbrief ‘onroerende voorheffing’) Daarbij zijn we bij de hoogste in Vlaanderen. In even arme en vergelijkbare gemeenten zoals Linter betaal je maar 7% en 1200 opcentiemen. In Geetbets 7,5€ en 1250. In Kortenaken betaal je dus als gezin, per legislatuur, al snel een 1200€ meer dan in Linter!

Feest in het dorp

Er was veel volk, oa heel wat jonge mensen met kinderen. En de regen bleef weg. Ideale omstandigheden voor “Zomer op straat”. Er was van alles te doen in het centrum van Kortenaken: straattheater, zeepkistenrace van de jeugdraad, stands van verschillende verenigingen. Knap initiatief.

zaterdag, september 16, 2006

Smakelijk menu’s voor jongeren


Jongeren hebben andere noden. Zijn op zoek naar een betaalbaar huis, ergeren zich aan de fietspaden, durven hun kinderen niet op straat sturen, halen hun info van internet, verwachten kwaliteit van bestuurders, enz. Met de jonge kandidaten (Kris, Peter, Anja en mezelf) en Lien en Kristof hebben we elk een menu opgesteld omdat de huidige gerechten wat flets smaken. Het Laatste Nieuws kwam een foto trekken bij de start van onze bezoeken.

vrijdag, september 15, 2006

Zonevreemde woningen

Iemand vraagt hoe het nu zit met de zonevreemde woningen. Helaas nog steeds niet in orde. Op Vlaams niveau houdt de SP.A een oplossing tegen. In Kortenaken is het nog steeds wachten op een ruimtelijk structuurplan. CD&V heeft er -vanuit de oppositie - aan getrokken om het vooruit te doen krijgen. Want een rechtszekerheid voor eigenaars van zonevreemde eigenaars is één van haar prioriteiten. Maar het was schrijnend om vast te stellen hoe de gemeentebestuur ermee omging. Was het onwil of onkunde? Ik vrees het laatste. Dit gaat duidelijk hun petje te boven.

Gids Michel


Ik leer tijdens de huisbezoeken enorm veel bij. Mede dankzij onze gids - en kopman van Waanrode- Michel. Hij kent werkelijk iedereen van het dorp, hun geschiedenis, problemen, geluk, … .
Ik leerde Michel in het CD&V bestuur onmiddellijk kennen als de harde werker, diegene die z’n dossiers kent en opkomt voor z’n dorp. Hij is niet de podiumspringer, de man van de grote beloften. Maar als mensen op hem beroep doen, doet hij 200% z’n best.Je vindt Michel Vandervelpen op de 3de plaats van onze lijst. Een aanrader.

donderdag, september 14, 2006

Kerncompetenties goede burgemeester

De vereniging van Steden en Gemeenten stelden 13 kerncompetenties op waaraan een goede burgemeester moet voldoen:
- samenwerken
- een team leiden
- communiceren, ook naar de burger
- contacten opbouwen en onderhouden
- integer zijn
- doelstellingen voor ogen houden
- flexibel zijn
- analytisch denken over problemen en dossiers
- visie op lange termijn ontwikkelen
- weten wat leeft in de maatschappij
- eigen mogelijkheden en beperkingen kennen
- stressbestendig zijn
- bewust zijn van de eigen rol en taak
U oordeelt zelf. U hebt op 8 oktober de keuze uit de huidige burgemeester of de kandidaat-burgemeester van CD&V, Stefaan Devos.

Het klein wit huizeke.

"Waanrode TE KOOP - te renoveren huisje". Na vijf minuten waren we onmiddellijk verkocht. Nu drie jaar later hebben we al heel wat werk verricht: nieuwe ramen, vloer en plafond, dak, terras, open haard, verven, ... en we doen stuk voor stuk verder. Ook de bomen hebben we moeten wegdoen aangezien stilaan ons huis begonnen optillen.
Want ons enorm opvalt is hoeveel mensen ons huis kennen "dat klein wit huizeke", "dat lemen huizeke", "het huis van de schilder", "wij hebben daar ook nog in gewoond", "wij hebben dat ook willen kopen", ... .

dinsdag, september 12, 2006

Annita op 5 voor de provincie

Annita Vandebroeck staat op de 5de plaats voor de provincie. Een strijdplaats. Daarom nodigde ze alle CD&V-kandidaten uit om eens bij te babbelen en mee te werken aan haar moeilijke opdracht. Begin maar eens campagne te voeren in Boortmeerbeek, Tremelo, Haacht, ....
Ik leerde Annita kennen - en appreciëren - tijdens de campagne voor de Vlaamse verkiezingen. Samen bezochten we honderden huizen. Het was toen mijn eerste kennismaking als nieuwe inwoner met Waanrode en groot-Kortenaken. Ik weet nog hoe de openheid en hartelijkheid van de mensen me trof. Beiden haalden we zeer veel stemmen. Ik haalde er 6.613, meer als vele kopstukken en geen enkele 3de opvolger in Vlaanderen deed beter. Het doet plezier als mensen je inspanningen waarderen.

maandag, september 11, 2006

Nieuwe jeugdlokalen

De KLJ van Waanrode organiseerde ‘Feeste’ met oa een paintbaltornooi om nieuwe lokalen te kunnen betalen. Hun huidige lokalen zijn door de brandweer afgekeurd. Meestal een begin van een hele lijdensweg: vergunningen, plannen, vrijwilligers, …en natuurlijk geld – veel geld. Nieuwe jeugdlokalen zetten kan vandaag de dag niet zonder de hulp van de gemeente. Zes jaar geleden beslisten we met de Chiro Bierbeek nieuwe lokalen te zetten. De ruwbouw is ondertussen af. En dit dankzij een tussenkomst van de gemeente (6 miljoen frank), subsidies van Europa in het kader van plattelandsontwikkeling (1 miljoen frank) en natuurlijk vele vrijwilligers. Z’n project weegt op de werking – maar een eigen lokaal is voor elke jeugdbeweging een must.

Mediageweld

Meer dan ooit besteden besteden de media aandacht aan de gemeenteraadsverkiezingen. Ook Kortenaken wordt tegen het licht gehouden. Op ROB-tv konden we horen hoe de socialistische schepen toegeeft dat het beleid beter kon, in Het Nieuwsblad (www.nieuwsblad.be)
lazen we de ontgoocheling in het uitblijven van de sporthal en dat onze wegen en fietspaden er rampzalig bijliggen. Onze lijsttrekker, Stefaan Devos, vergeleek – terecht- een tocht door Kortenaken als Parijs-Roubaix fietsen. Nu starten de debatten op http://www.hln.be/, houdt de VRT enquêtes (http://www.vrtnieuws.net/), enz.

donderdag, september 07, 2006

Kolacny Brothers gaan weddenschap aan


Steven en Stijn Kolacny komen terug naar Kortenaken om een feestje te geven als hun liedje 'Gorecki' op nummer 1 op de afrekening van Studio Brussel geraakt. Dit zeiden ze gisteren tijdens hun toonmoment met het Scala-koor in Den Hoek in Kortenaken. Scala is het gekende jeugdkoor van een 80-tal meisjes - waaronder iemand van Kortenaken - die moderne popsongs herwerken en brengen. Het werd een indrukwekkend optreden. Stemmen is dus de boodschap. Surf naar www.stubru.be , kies voor 'De Afrekening' en klik in de rechterbovenhoek op “STEM”

woensdag, september 06, 2006

Kinderen op het straat


We wonen zo prachtig, maar onze kinderen durven we niet alleen op straat sturen. Slechte of geen voet- en fietspaden, overdreven snelheid, geen snelheidsremmers, … Het is een veel gehoorde opmerking tijdens de huisbezoeken. CD&V maakt niet voor niets hier één van haar prioriteiten van in haar programma.

dinsdag, september 05, 2006

Toiletten op de kerkhoven

De dodenhuisjes op de verschillende kerkhoven doen geen dienst meer. "Waarom niet deze verbouwen tot toiletten. Een kleine kostprijs maar een groot gemak voor de mensen." Dit was één van de suggesties die we kregen tijdens onze huisbezoeken in Waanrode. En gelijk heeft hij.
Eerlijk gezegd doe ik graag huisbezoeken. Je leert de mensen kennen, hoort wat ze denken, welke problemen ze hebben en dikwijls krijg je nuttige suggesties.

maandag, september 04, 2006

Kortenaken wil beter

Volgens het buurtonderzoek van Het Nieuwsblad scoort het beleid Kortenaken slecht, hebben we de slechtste burgemeester en bestuur (VLD-SP.a-meerderheid) van de kleine gemeenten uit onze regio. De commentaar is duidelijk: “Mensen willen geen burgemeester die bezig is met intriges en postjes pakken. Ze verwachten zakelijkheid, politieke beroepskennis en zichtbare resultaten.” De inwoners van Kortenaken willen duidelijk ander en beter.
Het doet me plezier dat mijn vader, burgemeester van Bierbeek, zeer goed scoort. Meer info: www.nieuwsblad.be

Herinneringen bij Chiro Karoo


Zoals elke jaar trekken met een groepje oud-leiding naar de Chiro-fuif in Bierbeek. In deze chiro heb ik ongelofelijk veel geleerd. Als 19-jarige werd ik er groepsleider. We kenden een negatieve spiraal: tekort aan leiding, conflicten, sfeer eruit, … . Maar opgeven zat er niet in. We moesten en zouden het tij keren. Wat uiteindelijk resulteerde in een nieuwe Chiro, het samengaan van de jongens en meisjes, een onvergetelijk kamp met 140 leden, een leidingsgroep waar dynamiek van uit ging. Waar vriendschappen voor het leven werden gesmeed. De nieuwe Chiro werd ‘Karoo’ genoemd - naar mijn anonieme liefdesbriefschrijfster. Wel leuk.

zaterdag, september 02, 2006

Bierbeek beste, Kortenaken bij de slechtste

De inwoners van Bierbeek zijn het meest tevreden - van de 32 gemeenten uit onze regio - over het gemeentebeleid . Kortenaken staat bij de laatste vier! Dit blijkt uit een buurtonderzoek van het Nieuwsblad. Echt verbazen doet deze uitslag niet. Bij de huisbezoeken blijkt dit ook. De VLD-SP.a meerderheid blonk niet echt uit in daadkracht. "Onbekwaam" is het meest gehoorde woord over de liberalen. De socialisten voelen blijkbaar ook nattigheid. In hun folders durven ze niet het huidige beleid verdedigen maar verwijzen ze enkel naar de toekomst.

vrijdag, september 01, 2006

Vuurwerk in Waanrode

De kermis in Waanrode trok traditioneel weer veel volk. Zeker de donderdag met het vuurwerk. Al werd deze nu wat overschaduwd door het 'terug naar school'-gevoel. We hadden ook het geniale idee onze hond Zita, een Benner Zenne, mee te nemen. Van elke knal raakte ze in paniek. Tegen de tijd dat het vuurwerk gedaan was, stond ik nat in de zweet. En onze hond ook. Een smoutebol achteraf maakte veel goed. Michel en Anja, beiden ook kandidaat en van Waanrode, waren natuurlijk ook present. Het was gezellig.

De Hevelvispassage

De stuw aan de molen van Arnauts (in Miskom) vormt een probleem voor de vissen die stroomopwaarts willen. De overheid wil dit oplossen met een visomleiding langs de Dombeek. Met onteigeningen en extra overstromingsgevaar tot gevolg. Een werkgroep onder impuls Amandes Pieck, Arthur Janssens en Martin Coomans zochten een alternatief om dit te vermijden. En ze hebben er één gevonden in Nederland: de Hevelvispassage. Om dit voor te stellen organiseerde ze een info-avond. Op de maquette leek het logisch en goed gevonden. Hopelijk is men bereid dit toe te passen.

donderdag, augustus 31, 2006

Dienstverlening - cliëntilisme - foefelen


“Doet u ook aan dienstverlening?” vraagt iemand mij vlakaf. “Als u daar onder begrijpt – wil je de mensen helpen: Tuurlijk” antwoord ik. België is één wirwar van administraties, regels en formulieren. Als politici leer je uw weg daarin kennen. Mijn ervaringen in de nationale politiek helpen me daarbij. Zo kan ik mensen op weg zetten. En dat doe ik ook graag, zoals bij onze info-avond over premies bij bouwen en verbouwen. Iets anders is foefelen. Daar pas ik voor. Ook voor cliëntilisme zonder enig beleid pas ik. Als een rioolput voor je deur verstopt is, vraag je dat aan de betrokken schepen en komt de technische dienst langs. Als je gebuur dit wilt, vraagt die dat op zijn beurt en komt de dienst nog eens langs, enz. Leve de schepen, maar een zeer duur systeem. Een beleid om deze putten systematisch aan de pakken is veel efficiënter en bespaart de mensen ergernis, maar minder interessant voor de stemmen van de schepen. Of nog beter zou zijn: je af te vragen – waarom zijn die putten altijd verstopt?

woensdag, augustus 30, 2006

KLJ op broodzak - leuk gevonden


De KLJ heeft een leuke methode gevonden om reklame te maken voor het nieuwe werkjaar, namelijk via broodzakken. Eens iets anders en wanneer het op tafel ligt kan je er niet naast kijken. En zo kan de KLJ van Waanrode reklame maken voor haar startdag (3 september) en de 'KLJeese Feeste' op 10 september.

dinsdag, augustus 29, 2006

Kafka


Na onze info-avond ivm premies van oa PBE heeft iemand een terechte opmerking ivm kortingen op je kabelabonnement. Om vrijstelling (of vermindering) op het kabelabonnement te krijgen vraagt de PBE een attest van het Ministerie van Sociale Zaken (Zwarte Lievevrouwstraat) met 80% handicap. Personen die 80% en meer invaliditeit hebben vanwege het "Fonds voor Beroepsziekten" komen niet in aanmerking. Nochtans is invaliditeit vanwege "Beroepsziekten" evenwaardig (want officieel vastgesteld) aan een attest van het Ministerie van Sociale Zaken.
Wat blijkt: PBE is gebonden door nationale richtlijnen en die zijn duidelijk: "Enkel van het Ministerie van Sociale Zaken". En wat blijkt nog: dit is te omzeilen. Eerst moet je uw attest (van bv beroepsziekten) opsturen naar Sociale Zaken, die geven dan een attest dat je kan indienen bij PBE. Pure Kafka.
En weeral - je moet het allemaal maar weten.

zaterdag, augustus 26, 2006

Moordenaar naar de voetbal

De MP3-moord op Joe Van Holsbeeck heeft me altijd sterk bezig gehouden. Zowel omwille van de banaliteit als het feit dat ik het moment van de moord in het Centraal station was. Na een hele klopjacht en inzet van honderden agenten zit de moordenaar - sinds enkele weken - in een Belgische (Waalse) jeugdinstelling. En wat blijkt...hij mag doodleuk naar het voetbal! Wie komt in godsnaam op zo'n gedacht. Je mag je als jonge policus zoveel inzetten voor een betere samenleving en het terugdringen van extreem-rechts, als ze zo'n stoten uithalen levert het niet veel op.

woensdag, augustus 23, 2006

Prachtige natuur - ook om in te spelen?


Als we bij ons in de buurt gaan wandelen met onze hond ben ik steeds onder de indruk van de natuur en de prachtige landschappen. Zo ontdekte we onlangs het Begijnenbos in onze achtertuin. Eén van de grootste bossen van het Hageland. Kortenaken heeft zeker troeven om aangename wandelwegen te maken als ideale ontspanning voor wie er even tussenuit wil.
Blij was ik dan ook met de flyer met het aanbod van wandelgidsen en ben ze onmiddellijk gaan halen. Helaas lopen de wandelingen iets te veel over grote wegen en deze zijn - om het zacht uit te drukken - niet zo gezellig.
Ik ben ook geen voorstander om het groen af te schermen met prikkeldraad. Integendeel. Met respect voor de natuur moeten we ervan kunnen genieten. Ook om in te spelen. Dit is een oud zeer. Eerst als groepsleider, later als nationaal voorzitter van JONG-cd&v heb ik enorm gepleit om de bossen opnieuw open te stellen voor spelende kinderen. Een voorstel van decreet van CD&V ligt nu op tafel. Ook in Kortenaken blijkt het een probleem. Het is voor onze jeugdbewegingen zeer moeilijk geworden om voldoende en avontuurlijke speellocaties te vinden. Zo kan de KLJ van Hoeleden op niet veel plaasten meer terecht. Mits goede afspraken moeten we onze bossen opnieuw openstellen.

maandag, augustus 21, 2006

Moordwapen


Zaterdag trokken we naar de Kermis van Hoeleden Dries. Daar vernemen we het nieuws van het drama die ochtend. Een dronken chauffeur reed er in op een groepje jongeren. Vier mensen moesten zwaargewond naar het ziekenhuis. Eén meisje is er zeer erg aan toe, maar - volgens de kranten - gelukkig ondertussen buiten levensgevaar.
De chaffeur liet geen remsporen achter. Integendeel. Dronken reed hij volle vaart weg. Met de gekende gevolgen. Zo verandert de auto in een regelrecht moordwapen. Ik pleit al lang - tegen de stroom in - voor meer controles (inderdaad niet plezant als je een proces krijgt) en zwaardere straffen. Want wie zo met z'n wagen rijdt, verdient een zware straf. Dit is geen verstrooiheid of onoplettendheid.

vrijdag, augustus 11, 2006

Tijd voor iets nieuws?Behang gaat niet eeuwig mee. Bleekt af, past niet meer bij de rest van het meubilair,je geraakt er op uitgekeken, er straalt niets meer van uit. In de politiek is het niets anders. Ook in Kortenaken. Af en toe een frisse wind doet deugd. Levert nieuwe ideeën en dynamiek op. Los van oude vetes en verstarde opvattingen. In Kortenaken besturen nu al 18 jaar de liberalen. Met de hoogste belastingen van heel de streek tot gevolg.
Tijd voor iets nieuws, zou ik zeggen.

Taks-loze documenten & aan huis geleverd


Op het gemeentehuis een inschrijvingsbewijs gaan halen. "Dat is dan 2,5€." Ook voor tal van andere attesten en afschriften (van goed gedrag en zeden, een nieuw identiteitskaart, ...) moet je in Kortenaken nog taksen betalen. De gemeente Ardooie is begonnen met deze af te schaffen. "Het systeem kost evenveel als dat het opbrengt". Vele gemeenten, oa Bierbeek, hebben het voorbeeld gevolgd. Enkele gaan zelf verder...je kan de documenten via de website of telefonisch aanvragen en ze worden u thuis opgestuurd. Van dienstverlening gesproken.
Niet dus in Kortenaken (men heeft met moeite een website). Op het eerste zicht gaat het maar om kleine bedragen. Maar als je bijvoorbeeld een premie wil aanvragen moet je dikwijls een hoop attesten verzamelen waardoor het financieel bijna niet meer de moeite is. Ook iemand die op zoek naar werk is, moet dikwijls een aantal documenten meesturen. Zo lopen de kosten wel op.