maandag, oktober 29, 2012

Pauze

De VLD en N-VA hebben de mandaten verdeeld. Het wordt een hele mandatencarrousel. Welk beleid en welke concrete initiatieven ze willen nemen zal pas later duidelijk worden. Nu zitten we in een soort pauze moment. Enerzijds zou het niet netjes zijn van de huidige meerderheid nu nog veel nieuwe projecten op te starten. Anderzijds start het nieuwe college  pas op 2 januari 2013.
Op de gemeenteraad van 13 november staan dus enkel 'lopende zaken' op de agenda.
Kijk alvast uit naar de nieuwe beleidsnota. 

vrijdag, oktober 19, 2012

Ongerust

De afgelopen week was één van de meeste intensieve uit m'n loopbaan. Zaterdag 13 oktober schreven de kranten ons nog af en voorspelden ze grote klappen voor CD&V. De kiezer dacht er op 14 oktober duidelijk anders over.  We blijven veruit de grootste partij in de gemeenten. De afgelopen week vormden we 200 meerderheden en leveren we 131 burgemeesters. Helaas kwamen we soms ook door vuil spel in de oppositie (denk aan Glabbeek).
Ook in Kortenaken handhaafden we ons. Toch is er een nieuwe coalitie gevormd en zit CD&V in de oppositie. Vooral de manier waarop laat een wrang gevoel achter. Door manifeste leugens, ronselen van volmachten en valse beloften konden VLD en N-VA hun voorakkoord (getekend begin augustus) uitvoeren.
Als inwoner ben ik niet een klein beetje ongerust. En de mandatencarrousel bevestigt m'n vermoeden. Men heeft geen enkele ambitie om beleid te voeren. Elk raadslid mag eens aan 'de bak komen' om zijn of haar mensen 'pleziertjes' te doen. Een ons-kent-ons beleid, gepolitiseerde administratie en gebrek aan dossierkennis zal het gevolg zijn.
14 oktober 's avonds werd de klok in Kortenaken terug gedraaid.

zondag, oktober 14, 2012

Ontgoocheld

Ik moet toegeven dat ik ontgoocheld ben. Hoewel CD&V heeft standgehouden en we met de jonge kandidaten goed gescoord hebben, heeft de ploeg CD&V-SP.A geen mandaat gekregen om verder te doen. VLD en N-VA zullen een nieuwe meerderheid vormen met André Alles en Patrick Vandijck elk drie jaar als burgemeester.
Zelf deed ik mee uit steun voor het gevoerde beleid. Dat kan nu niet verder gezet worden. Jammer.

Wachten op de uitslag

De kiezer heeft gesproken. Het is nu wachten op de uitslag. Dank aan allen die gekozen hebben voor CD&V. Onze sympathisanten zijn welkom in café Oud-Cortenaeken (bij Raf) op het Dorpsplein in Kortenaken om mee de uitslagen te volgen en samen een pint te drinken. Hopelijk smaakt ze :-)
Zelf moet ik op de Wetstraat89 zijn (het CD&V hoofdkwartier) maar volg ik natuurlijk mee de uitslagen.

zaterdag, oktober 13, 2012

De 3 troeven van CD&V Kortenaken

M'n inziens heeft CD&V Kortenaken drie grote troeven:
1. Een programma met concrete voorstellen voor de noden van elke generatie. Voor kleine en grote problemen, voor nu en de toekomst. Een programma met visie en realiseerbare voorstellen. Geen prestigeprojecten, wel vele kleine slimme maatregelen om het de mensen makkelijker en aangenaam te maken. Zonder de belastingen te verhogen.
2. Een kandidaat burgemeester met dossierkennis, managementsvaardigheden en leiderschapskwaliteiten om een gemeente te besturen. Een kandidaat OCMW-voorzitter die problemen detecteert en zorgt voor wie zorgen heeft. Daarnaast 17 sterke kandidaten met elk hun talenten. Met terreinkennis, visie en inhoud. Met jonge kandidaten voor de toekomst waarmee we het verschil kunnen maken.
3. Een 'doeners'-mentaliteit om onze voorstellen om te zetten in realisaties. Door steeds in dialoog te zoeken naar oplossingen. Door durven beslissingen te nemen, zorgzaam met het geld om te springen en dossiers vast te pakken.

Het woord is nu aan onze inwoners!

vrijdag, oktober 12, 2012

Vandaag gelezen...

"De partij kan rekenen op een sterke afvaardiging van JONG-CD&V".

Plezant om lezen bij de analyse van de partijen in Kortenaken.

Inzetten op buurten


Net met onze voorzitter Wouter Beke mee naar Rotselaar geweest om 24 Awards uit de reiken aan de buurtcomité's. Wel een knap initiatief. Elke buurt, wijk of straat kan een buurtcomité oprichten. Wanneer je een activiteit doet krijg je dan een kleine financiële ondersteuning, kan je materiaal uitlenen en komt er symbolisch een zitbank in de buurt. Sommige doen een BBQ, anderen een volleybal- of petanquetornooi of gaan samen wandelen. Zo is Rotselaar een verzameling van buurten geworden waar mensen, jong en oud, nieuw en ancien, elkaar ontmoeten. Ze zetten er echt in op leefbare en aangename buurten met pleintjes, speelmogelijkheden maar ook samen overlast aanpakken en de buurt proper houden. Op buurten waar inwoners verantwoordelijkheid krijgen en nemen. Leerrijk om deze initiatieven te ontmoeten.

Welzijn in tijden van crisis?

Vorige week kreeg ik van de Streekkrant de vraag:' Hoe behouden we het welzijn in onze gemeente in tijden van crisis?' Geen makkelijke vraag. In de feite is dit grotendeels ons programma samenvatten in 750 tekens. Ik heb het volgende antwoord doorgestuurd:' Door slimme maatregelen die het mensen makkelijk en aangenamer maakt. Door in te zetten op werk in eigen streek en onze zelfstandige ondernemers en buurtwinkels te steunen. Door te werken aan flexibele kinderopvang en gezellige dorpen. Met veilige straten, een binnendoor fietsnetwerk en speel- en sportpleintjes.
Met starterswoningen vermijden we zware hypothecaire leningen voor onze jongeren en de energiefactuur moet omlaag met een wooncoach die mensen helpt isoleren.
Als gemeente dienen we mensen die initiatief nemen te steunen, garant te staan voor een bereikbare dienstverlening, heldere communicatie en een OCMW die problemen detecteert.
Dus geen prestige projecten. Wel vele kleine investeringen met goede dossiers om subsidies te verkrijgen en onze financiën gezond te houden.'

donderdag, oktober 11, 2012

Iemand van Kortenaken naar de provincieraad?

Je zou het bijna vergeten maar komende zondag zijn het ook provincieraadsverkiezingen. Er zijn vijf kandidaten uit Kortenaken. Annita Vandebroeck staat op de 3de plaats op de CD&V-lijst. Aangezien bij de provincieraadsverkiezingen - in tegenstelling tot de gemeenteraadsverkiezingen - de plaats wel belangrijk is, is ze de enige Kortenaakse kandidaat die kans maakt. Maar zal nipt worden, ze kan dus alle steun gebruiken. Toch belangrijk dat er iemand van Kortenaken in de provincieraad zit om zo op te hoogte te zijn over nieuwe dossiers en extra subsidies naar Kortenaken te halen. Meer info vind je via www.annita.be

Campagne op z'n einde

Gisteren de zo goed als laatste pizza menu's aan huis gebracht met Kim Vandepoel en Kristof Mollu. Daarmee loopt de campagne op z'n einde. Maar goed ook. De mensen zijn de vele huisbezoeken wat beu en de brievenbussen puilen uit.

Het was een zeer leerrijke campagne. Voor ons een soort grote bevraging. In het algemeen is de campagne in Kortenaken inhoudelijk niet losgekomen. Met onze pizzamenu en brief over KMO zone en zwaar verkeer hebben we voorzet willen doen om het over visie en concrete oplossingen te hebben. Want daar gaat het toch om. Ondanks dat we nog nooit zoveel folders hebben gekregen, weet ik niet waarvoor sommige kandidaten en partijen staan. Ik lees 'voor een fris woonbeleid', 'een duidelijk beleid', ...tja. Verder hoor ik dat er veel onwaarheden worden verteld. Dat de fietspaden terug worden opgebroken (klopt niet en wie het dossier kent weet dit), dat we belastingen op bedrijven zouden willen heffen. Geen haar op het hoofd van CD&V denkt eraan dit te doen. Integendeel. Eerlijk gezegd. Wie het moet hebben van mensen op stang te jagen in plaats van eigen voorstellen hoort niet thuis in de politiek.


woensdag, oktober 10, 2012

Graag zelfs

Iemand mailt me met de vraag of ik ga zetelen wanneer ik verkozen ben. Ja. Graag zelfs.
Eerlijk gezegd heb ik getwijfeld of ik zou meedoen. Twee jaar geleden had ik aan het afdelingsbestuur laten weten niet mee te doen. Ik zat in volle verbouwing, ons tweede dochtertje werd geboren en werd algemeen secretaris met verantwoordelijkheid voor organisatie met 100 medewerkers. En als ik iets doe, wil ik het goed doen . Het was toen even pompen of verzuipen.
In mei heb ik finaal toch toegezegd om het laatste open plaatsje op de lijst in te vullen. Het kriebelde terug. De gesprekken de afgelopen weken zijn helemaal een energieboost en heb veel zin om aantal uitdagingen aan te pakken. Bovendien is het aangenaam samenwerken met m'n collega jonge kandidaten en als je goed overeenkomt is het plezanter werken.
M'n huidige job is inderdaad soms een nadeel en ik kan niet overal aanwezig zijn. Zeker omdat ik ook m'n kinderen niet alleen al slapend wil zien. M'n job biedt ook voordelen. Ik leer elke dag bij over dossiers, nieuwe evoluties en voorstellen van oplossingen. Ervaringen die ik in Kortenaken kan gebruiken. 

dinsdag, oktober 09, 2012

Echt interactief besturen


Als student politieke wetenschappen maakte ik m'n eindverhandeling over participatie op gemeentelijke niveau. Ik kwam tot de conclusie dat alles afhangt of de betrokken politicus openstaat om echt te luisteren naar ervaringen en noden van mensen en desgevallend zijn of haar plannen aan te passen. Persoonlijk is denk ik dat dit een belangrijk werkpunt is, nl de twee-richtingscommunicatie.
Ook heb ik een tijd gewerkt rond interactief besturen en workshops gegeven.  Het is cruciaal bij een probleem een netwerk van betrokken actoren op te zetten om zo via een gezamenlijke probleemdefinitie naar gezamenlijke oplossingen te gaan waarbij ieder zijn verantwoordelijkheid neemt. Dus echt van in het begin van het planningsproces. Neem nu de zoektocht naar speelbossen of avontuurlijke speelterreinen. In  Bierbeek hadden we hetzelfde probleem en heb ik mee een werkgroep opgezet met de jeugdbewegingen, mensen van de jagers, natuurpunt en afdeling bos&groen. In begin waren het stevige discussies, geleidelijk aan groeide het begrip voor elkaars invalshoeken en problemen en raakte men het eens over de uitdaging, werd samen gezocht (zonder zich achter regels te verschuilen) en nam ieder zijn verantwoordelijkheid.
Interactief besturen wil ook zeggen dat je mensen op maat van hun mogelijkheden (denk aan tijd,  deskundigheid, taalgebruik)  mee hun zeg laat doen. Dus als er een probleem met jeugdlokalen is, steek niet gewoon twee jeugdleiders in de commissie ruimtelijke ordening om het daar maar op te lossen. Daarom geloof ik ook niet in grote inspraakmomenten waar het over alles en…niets gaat. Betrek mensen bij plannen in hun buurt,  laat ze echt mee nadenken en sta open voor aanpassingen.

Kindvriendelijk Kortenaken

Net van een jonge moeder gehoord. "Hier zijn echt geen speeltpleintjes in de buurt, je moet al naar de Halve maan rijden" en "Hier wordt veel te snel gereden, hier durf ik niet met m'n dochter fietsen". Ze legt de vinger op de wonde. Twee belangrijke werkpunten. Met sport en speelpleintjes in elke buurt kunnen kinderen zich uitleven en stimuleert ook het contact tussen de kinderen en de ouders. En dat moet niet altijd veel kosten. Als ze maar veilig zijn. Ook biedt het Velpevallie een mooie gelegenheid om hier een recreatiegebied van te maken om te wandelen, fietsen en avontuurlijk te spelen. Ook voor tieners mogen best sportterreintjes komen.
Daarnaast geloof ik steeds meer in een binnendoorfietsnetwerk als alternatief voor de grote wegen. Dat wil zeggen dat we een netwerk maken via kleine wegjes en veilige oversteekplaatsen zodat ouders en kinderen veilig de dorpscentra, scholen en sporthal kunnen bereiken met de fiets.

maandag, oktober 08, 2012

Steun voor wie onderneemt


Inwoners van Kortenaken zijn ondernemers. Doeners. Nemen initiatief en zijn niet vies van hard werken. Dat viel me op toen ik hier negen jaar geleden kwam wonen. En dat verdient respect en steun. Zelfstandigen en ondernemers zorgen immers voor welvaart en werk.
Steun aan ondernemers is alvast een prioriteit CD&V Kortenaken. Niet met woorden, maar met daden. Niet toevallig hebben wij als eerste een locatie durven kiezen voor de nieuwe KMO-zone.

Hoewel heel wat uitdagingen (denk aan de loonskost, sociale wetgeving en statuut zelfstandigen) geen gemeentelijke bevoegdheid zijn, kan een gemeente heel wat doen. Ik denk aan het realisatie van de KMO-zone, de uitbouw van een gemeentelijk ondernemersloket dat op zoek gaat naar antwoorden bij de verschillende diensten. Of het verder gezellig maken van onze dorpskernen waar handelaars centraal staan.
Ook kan een gemeente promotie voeren van onze ondernemers en hun (streek)producten zoals we met het Welkomstcomite al deden. Ook de oprichting van een middenstandsraad en helder communicatie bij werken staat in ons programma. En tot slot: geen belastingsverhogingen.


Cijfers en financiën

'Met cijfers kun je alles bewijzen' hoorde ik iemand zeggen na het politiek debat. Eén cijfer vertelt ook niet alles. De oppositie heeft eindelijk ook de gemeentelijke profielschets ontdekt. Daar blijkt dat onze schuld is gestegen. En dat klopt en is ook op het debat toegegeven. Maar is dat een teken van slecht bestuur of reden tot paniek?

Mijn persoonlijke schuld is ook gestegen. Om twee redenen. We hebben verbouwd en dus geïnvesteerd in onze levenskwaliteit en in isolatie om structureel te besparen op onze energiefactuur. Ten tweede staat de rente zeer laag waardoor lenen soms interessanter is dan onmiddellijk 'cash' te betalen. Mede dankzij de hoge inflatie.
Dit is ook wat er de afgelopen zes jaar is gebeurd in Kortenaken. Plus er staat nu meer op de rekening van dan zes jaar geleden.
Natuurlijk dienen we onze financiën goed in oog te houden en is een belastingsverhoging uit den boze. Beroepshalve ben ik afgevaardigd bestuurder van de vzw achter CD&V met een budget van 8 miljoen euro. Na 2010 moesten we jaarlijks 1,5 miljoen besparen. Dat is gelukt. Door ons te concentreren op de essentie, durven projecten in vraag te stellen en moeilijke beslissingen te nemen, elke euro twee keer om te draaien, contracten te heronderhandelen en iedereen op zijn verantwoordelijkheid te wijzen.


zondag, oktober 07, 2012

Werk aan de jeugdlokalen

Bijna elke jeugdbeweging heeft problemen met z’n jeugdlokalen. Een fenomeen dat we in heel Vlaanderen zien. De vereisten naar brandveiligheid nemen toe en de parochies trekken zich meer en meer terug. Ook in Kortenaken vraagt de KSJ Kortenaken steun, net als de KLJ van Waanrode die problemen heeft met de brandveiligheid. De KLJ van Kersbeek barst dan weer uit z’n voegen en Servaas is niet altijd ideaal en mist speelruimte.  Het volgend gemeentebestuur richt dus best snel een werkgroep op om deze problemen aan te pakken. Liefst met een aanpak waarbij iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt. De gemeente, de parochies, sympathisanten, ouders, de jeugdbewegingen zelf.
Want jeugdlokalen kunnen kostelijke zaak zijn. Toen ik groepsleider van de Chiro van Bierbeek was begonnen we ook deze zoektocht. Na vele jaren van arbeid staan ze er. Met een kostprijs van 300.000 euro (voor een chiro met 200 leden) waarbij ieder zijn deel deed.
Het zal dus erop aankomen creatief te zijn. De KLJ van Kersbeek heeft alvast zijn oog laten vallen op de lege voetbalkantine. Zit wel iets in.

vrijdag, oktober 05, 2012

Het 'geheime' plan en de 'grote' verandering

Een bomvolle Den Hoek voor het politiek debat tussen de vier partijen. Stefaan en Annita hebben vol overgave en dossierkennis CD&V vertegenwoordigd. Het debat begon over de gemeentefinanciën. Iedereen erkende dat er veel is gebeurd maar kunnen we het betalen? Al snel verdronk het debat in cijfertjes. Stefaan bevestigde dat CD&V de verlaagde belastingen niet opnieuw zal verhogen. Ook over de sporthal werd lang gediscussieerd. Iedereen is er voor maar zou te duur zijn. Al kon de oppositie me niet overtuigen hoe het wel te doen. Integendeel. De sporthal wordt nu gezet via het Vlaams gewest met subsidies en een soort groepsaankoop. Ministens 30% goedkoper dan het zelf te doen.
Meest opmerkelijk was de discussie over KMO-zone en de fietspaden. De VLD heeft een locatie voor ogen in Waanrode maar wil niet zeggen waar. En ze staan voor open communicatie? Het Plan lijkt zo steeds meer op het 'Geheim plan'. 
Want wat staat er nog in?  Ik leer dat ze geen fietspaden zouden aangelegd hebben en dit tot minstens 2017. Ik leer dat ze zelf de sporthal zouden gezet hebben. Veel duurder. En dat ze volop beloven zonder zich af te vragen of ze het effectief kunnen realiseren. Als u graag een beleid hebt met veel plannen en weinig realisaties, raad ik u de VLD aan. De N-VA begon stevig: "Wij gaan de vastgeroeste politiek doorbreken en zorgen voor de grote verandering" (zinnetje van N-VA nationaal). Daarna hoorde ik veel: "Ik zou dat ook zo verder zetten". Af en toe hadden ze een ander standpunt. Maar dan eerder omwille van een gebrek aan ervaring en dossierkennis dan echt een andere visie. Je kan het hen niet verwijten, eerder vaststellen.
Ik ging met een goed gevoel naar huis. Het debat maakte duidelijk dat er veel is gebeurd en een gemeente besturen niet eenvoudig en soms complex is. Maar wij alle troeven in huis hebben om de komende zes jaar stevig beleid verder te zetten. Om zonder veel tijdsverlies de dossiers aan te pakken.

Wie zin in kubb?

Enkele weken geleden waren we met enkele collega's op planningsdag bij onze voorzitter Wouter Beke thuis in Leopoldburg. Opeens zegt hij met pretoogjes: 'Iemand zin in een spelletje Kubb'. Ik kende het niet maar blijkt vandaag bijzonder populair. Het beste verkochte product in de chirowinkels. Het is eigenlijk een moderne versie van petanque waar jong en oud kan aan meedoen. In kleine of grote groep. Twee groepen strijden tegen elkaar en uw winstkansen kunnen snel keren wat het heel spannend maakt.
Nu heb ik voor mijn verjaardag ook een Kubb spel gekregen. Dus volgende lente welkom :-). Of hopelijk kan ik binnen enkele jaren zeggen: Tot op de vele speel- en sportpleintjes die Kortenaken rijk is.

Politiek debat deze avond

Deze avond om 20u politiek debat in Den Hoek in Kortenaken tussen de vier partijen. Ik ben zeer benieuwd want ondanks de vele folders is het me niet duidelijk wat 'Het Plan' of 'De grote verandering' nu concreet willen zeggen voor Kortenaken. Voor wie er niet kan bijzijn: ik zal via Twitter en het Twitterforum op de Nieuwsblad pagina (www.nieuwsblad.be/kortenaken) de belangrijkste standpunten weergeven.

donderdag, oktober 04, 2012

Op de E40

Een ellendige ochtendspits op m'n verjaardag. Vlak voor mij een ongeval. En wat wilt lukken: blijkt dat een collega betrokken is. Ik stop om mee te helpen. Gelukkig is niemand gewond. Na bijna anderhalf uur midden op de E40 in Sterrebeek kunnen we voort. En leer dat de 'afwikkeling' van een ongeval best wat sneller kan om extra files te vermijden.

woensdag, oktober 03, 2012

Jonathan 35

Daar moet ik dan 35 jaar voor worden. Op de vooravond van m'n verjaardag proef ik de eerste keer een Jonathan. Al zeer veel over gehoord - om het zacht uit te drukken, maar nog nooit geproefd.
Regionaal Hageland Landschap organiseerde  in Miskom een info avond over hoogstamfruit. De eerste appel die we konden proeven was de Jonathan. De vader en moeder van de Hagelandse appels. Ik leer dat hij zeer goed groeit, ziektebestendig is en de kinderen er zot van zijn.
En inderdaad hij smaakt zeer goed. Denk dat er binnenkort een boompje bij komt.

Wat met het zwaar verkeer?

Interessant gesprek gehad met ondernemers over het zwaar verkeer. Want het spreekt voor zich dat ondernemers bereikbaar moeten blijven en hun klanten moeten kunnen bedienen. Vrachtwagens overal verbieden is dus geen optie. Wat kan een gemeente dan wel doen? Drie opties: 1. Een slimme ruimtelijke ordening.  Dit betekent bv een KMO-zone aan de Steenweg ipv dat het verkeer hiervan door onze dorpen moet. 2. Een slimme inrichting van onze dorpskernen. Ons doel is gezellige dorpsleinen waar plaats is om te spelen, te genieten en te winkelen. Het dorpsplein als centrale ontmoetsplaats voor jong en oud. Dit betekent dorpspleinen anders inrichten. Geen doorgangsweg midden dorpspleinen, maar langs dorpspleinen. In Waanrode is dit bv makkelijk realiseerbaar. In Kortenaken-dorp moeilijker. Waanrode-dorp biedt een ideale opportuniteit om een mooi plein van te maken waarbij doorgaand zwaar verkeer wordt vermeden.
3. 'Binnendoor' fietsroutes waardoor fietsers en zwaar verkeer gescheiden worden.
Bijkomende suggesties steeds welkom.

dinsdag, oktober 02, 2012

Welkom jonge en nieuwe inwoners

Kortenaken had lang de naam een ‘senioren-gemeente’ te zijn. Het was ook  het excuus tijdens het politiek debat van zes jaar geleden van de toenmalige burgemeester voor de hoge belastingstarieven. ‘Er wonen veel senioren en die betalen geen belastingen’. Een gemeente heeft nood bij een goede mix van jonge en minder jonge inwoners.

Gelukkig heeft Kortenaken een aantal troeven. En niet voor niets komen ongeveer elk jaar 300 nieuwe inwoners in Kortenaken wonen. Als voorzitter van het Welkomscomité, mocht ik hen op de verschillende onthaaldagen verwelkomen. Het groene en rustige Kortenaken past natuurlijk in de droom van huisje-tuintje-kindjes. Heel wat jonge gezinnen ontvluchten het Leuvense en Brusselse omwille van de dure prijzen. In Kortenaken heb je meer huis – en vooral meer tuin - voor eenzelfde bedrag. Ook zeer aantrekkelijk voor paardenliefhebbers.
Je ziet ook veel mensen uit Kortenaken die zijn blijven plakken in hun studentenstad en terugkomen eens ze klaar zijn voor kindjes en zich willen settelen.
Het zou natuurlijk te kort door te bocht en onjuist zijn dat je alleen jonge mensen welkom heet omdat ze belastingen betalen. Elke samenleving heeft nood aan een gezonde mix van generaties. En nieuwe instroom en vers bloed is altijd goed nieuws voor het dorpsleven, voor het verenigings - en sportleven.