dinsdag, mei 21, 2013

Lentefeest CD&V en school Kersbeek

Je voelt de Lente hangt in de lucht :-). Nu zondag lente BBQ van CD&V Kortenaken. Een nieuwe formule, je kan negen verschillende vlees kiezen. Niet enkel 's avonds, ook 's middags. Zodat je in de namiddag op je gemak naar het Lentefeest van de kleuterschool in Kersbeek kan.

maandag, april 29, 2013

Goedgezinddag

Op Pinkstenmaandag 20 mei hebben we met CD&V onze Goedgezinddag in Planckendael. Een dialoog waarop we alle gezinnen uitnodigen voor een leuke dag. Volwassenen betalen slechts 15 euro (ipv 24 euro), kinderen zelfs helemaal gratis welkom. Over de middag is er een dialoog met de Ministers. We zijn op zoek naar wat leeft bij gezinnen en welke verwachtingen ze hebben om hun daglijkse ratrace iets makkelijker te maken. Meer dan welkom om uw ervaringen te delen, of gewoon een dagje te genieren. Alle info en inschrijven vind je via www.cdenv.be/goedgezinddag

zaterdag, maart 23, 2013

Finse piste


De finse piste wordt niet aangelegd door de nieuwe meerderheid. Terecht maakt JONG-CD&V hier een punt van. Zelf was ik hier grote voorstander van dat deze mee werd opgenomen bij de aanleg van de sporthal. Niet voor mezelf :-), wel voor de vele jonge en minder jonge moeders en vaders die moeilijk hebben te plannen en al blij zijn dat ze even tijd vinden op te sporten. Een finse piste is een ideale manier om op een laagdrempelige, veilige en makkelijke manier te bewegen. Niet dus. Voor de VLD en N-VA is de werkende mens blijkbaar niet belangrijk.

Interne verkiezingen

Blijkbaar hebben 1/3de van de leden die zijn komen stemmen bij de interne verkiezingen voor het provinciaal bestuur, mij weten vinden tussen de 65 kandidaten. Goed beseffende hoe relatief deze verkiezing is, is het toch fijn. Dank aan de 462 leden.

zondag, maart 10, 2013

Belofte 4. Minder sluikstorten, meer boetes

Bij de VLD en hun kandidaten gelezen: Men wil sluikstorten aanpakken. Bij de N-VA klinkt het dat er doordacht lik-op-stukbeleid moet gevoerd worden en pleiten ze voor actief inzetten van de GAS (gemeentelijke administratieve sancties).
Zal het sluikstorten afnemen en hoeveel gas-boetes zullen hierover geind worden? Het eerste zal moeilijk objectief te beoordelen zijn. Het tweede zal makkelijk in de jaarrekening na te gaan zijn.

donderdag, februari 28, 2013

Verkeerde cijfers

De gemeente Kortenaken heeft nog geen begroting 2013. De nieuwe meerderheid heeft - met schaamrood op de wangen - haar voorgestelde begroting gisteren van de gemeenteraad gehaald. Blijkbaar werden verkeerde cijfers gebruikt. Pijnlijk. Zeker als je al weken van de daken schreeuwt dat de financiële toestand van de gemeente 'dramatisch' is. Er werden zelfs al mensen ontslagen met dit excuus.
Pijnlijk. Ze hadden het zelf niet door en kunnen niet zeggen welke cijfers nu de juiste zijn. Mooi werk dus van Stefaan en de collega's van de fractie. Het is de taak van de oppositie de gemeente te behoeden van ongelukken wanneer het College zelf haar huiswerk niet maakt.

Snoeien


Enkele maanden volgde ik een info avond over fruitbomen - en soorten typisch voor de streek van het Regionaal Landschap in Miskom. Ik proefde er voor het eerst een 'Jonathan'.
Ik schreef me er ook - tijdens een zwak moment - in voor een snoeicursus. Nu zaterdag is het zover en krijg ik het programma. Drie uren theorie en drie uren praktijk. En ik wou eigenlijk gewoon weten waar en wanneer ik best onze fruitbomen snoei. Blijkbaar iets complexer.

zondag, februari 17, 2013

Het Ancien regime

Deze week werden twee personeelsleden – de cultuurbeleidscoördinator en jeugdfunctionaris -ontslagen. Het was al duidelijk dat men niet wakker ligt van het vrijetijdsbeleid en het ondersteunen van onze vrijwilligers.

De financiële situatie wordt als excuus gebruikt. Was dit maar de reden. Er is meer aan de hand. Zes jaar werd hard gewerkt om de gemeentelijke administratie om te turnen tot een organisatie waar intriges, politieke benoemingen, wanbeleid en favoritisme tot het verleden behoorden. Medewerkers werden ingezet en beoordeeld op basis van hun kwaliteiten.
Sommigen hadden het moeilijk met deze verandering en zagen hun aloude 'verworvenheden' verloren gaan. Het is niet toevallig dat enkelen richting politiek stapten.
Vandaag leidt ‘de verandering’  schaamteloos tot twee ontslagen, een aantal verschuivingen en dit met doel om de aloude 'verworvenheden' in ere te herstellen. Het college van burgemeester en schepenen is: of te zwak om er tegen in te gaan, of te schatplichtig om familiale en politieke banden.Aan u de keuze.

Niet voor niets koos CD&V om geen gemeentepersoneel, of zonen van, op haar lijst te zetten. Het staat een objectief personeelsbeleid in de weg. Medewerkers dienen niet aan politiek te doen, maar hun job te doen.
Heb dan ook te doen met de vele medewerkers op het gemeentehuis die geen boodschap hebben aan intriges en gewoon hun werk willen doen ten dienste van alle inwoners.


Mijn hoop ligt nu nog bij schepen Benny Hermans en Nadine Veulemans. Ik kan me niet voorstellen dat ze in de politiek zijn gestapt om hieraan mee te werken. Al went de 2200 euro maandelijkse schepenwedde natuurlijk snel.

woensdag, februari 06, 2013

Guido

Onze voorzitter Wim Roels mailt ons met slecht nieuws. En dat is zacht uitgedrukt. Guido - Guy Beelen is overleden. Ik leerde Guy kennen - en waarderen - als één van onze actieve CD&V bestuursleden. Als een warm iemand. Een echte levensgenieter. Iemand die nadacht maar ook de handen uit de mouwen stak.
Hij was één van onze sterkhouders en voor mij een ideaal mandataris. Begaan met de mensen, zijn engagement serieus nemende en toch open voor een grap.
Ik heb het dan ook bijzonder jammer gevonden dat hij in mei plots uit de politiek is gestapt. Maar dat doet er nu niet meer toe.
Hoeleden verliest een pracht inwoner. Annemie een pracht echtgenoot, de kinderen een vader die fier was op hun.

maandag, februari 04, 2013

Belofte 3: Middenstandsraad en samenvoegen landbouw en milieu

Iedereen voelt aan de er nood is aan een middenstandsraad. Een groep van ondernemers als gesprekpartner van de gemeente om mee na te denken hoe we hen kunnen ondersteunen. Daarom schreef CD&V dit ook in haar programma. Ook in het VLD programma lezen we 'oprichting van een gemeentelijke middenstandsraad'. Nu de oproep is uitgeschreven blijkt er geen middenstandsraad opgericht te worden. Toen CD&V  raadslid Martin Coomans hierachter vroeg reageerde Schepen Paul Francen (VLDGBL) geïrriteerd: "We zullen het voorstel bekijken, maar een mogelijke oprichting zal niet meteen gebeuren". Na nog geen maand besturen, zijn ze blijkbaar hun eigen programma vergeten. Hopelijk komen ze alsnog tot inzicht.
In het N-VA programma lezen we niet veel over de adviesraden. Enkel: "De landbouwraad en milieuadviesraad willen we samenvoegen tot één raad: de Gemeentelijke Adviesraad voor Landbouw en Milieu. Dit zal ongetwijfeld de coördinatie ten goede komen". Gelukkig komt van deze belofte ook niets. Het zou ook niet slim zijn deze twee samen te voegen.

vrijdag, februari 01, 2013

Openstellen huwelijk voor holebi's


Deze week werd de tiende verjaardag van het homo-huwelijk gevierd. Ook CD&V stond hier destijds achter. Het was één van m'n eerste realisaties als CD&V jongerenvoorzitter. Als jongeren vonden we dat we als chirstendemocraten consequent moesten zijn. Als we duurzame relaties willen stimuleren, en het juist goed vinden als mensen voor elkaar verantwoordelijkheid nemen, dan moet je ook daartoe de mensen de kans geven. Want een huwelijk houdt rechten en verantwoordelijkheden in ten opzichte van elkaar. Met een huwelijk toon je aan de buitenwereld dat je dit engagement 'voor het leven' wil aangaan. Dus als ook holebi's dit willen. Graag.
In 2001 kregen we een meerderheid van het CD&V congres achter dit standpunt en kreeg toen heel wat media-aandacht. Voor ons was dit standpunt zo geen verrassing. Binnen de jonge generatie was er nauwelijks debat over. Voor de buiten en holebi-wereld klopte het niet met het beeld dat men had van CD&V. De holebi-wereld apprecieerde het toen dat een hetero er mee voortrekker van was. En op die manier hebben wij bijgedragen dat het homo-huwelijk zonder grote betogingen is goedgekeurd. 10 jaar later zijn 20.000 holebi paren getrouwd. Iedereen kent er wel in zijn omgeving. En hebben ze 'het' huwelijk ondergraven? Helemaal niet. Integendeel. Trouwen is onder de jonge generatie geen vies woord meer.

woensdag, januari 30, 2013

Belofte 2. Gemeentehuis open zaterdagvoormiddag

Een makkelijke en onmiddellijk te realiseren. Ik citeer letterlijk het N-VA programma: 'Als wij deel uitmaken van het college zullen wij ervoor zorgen dat er elke zaterdag van 10 tot 12u een van deze personen op het gemeentehuis aanwezig zal zijn voor het beantwoorden van vragen van de inwoners.'

Het was één van de weinige concrete voorstellen in hun programma en die in hun folders uitdrukkelijk aan bod kwam. Dus deze belofte moet zeker lukken.

De 10 beloften van VLD en N-VA: belofte 1

Ik ben er heilig van overtuigd dat het contrast tussen beloven voor de verkiezingen en daden erna nergens zo groot zal zijn als in Kortenaken. Ik ben paar keer enorm verschoten van wat de kandidaten van VLD en N-VA beloofden tijdens de huisbezoeken of in hun folders. Om te vermijden dat hier een plaat wordt grijs gedraaid zal ik het anders aanpakken. De komende weken zal ik hier wat voor mij de 10 meest opvallende beloften waren omschrijven. Regelmatig zal u dan een tussenstand kunnen lezen. Hebt u ook een opvallende belofte gekregen, gehoord of gelezen? Laat me zeker weten. (Het kan maar helpen ze in daden omgezet te zien :-)) Ik zal de komende weken zo concreet mogelijk proberen zijn.


Belofte 1. Omzetten landbouwgrond in bouwgrond.

Een hele makkelijke om te beginnen en tamelijk objectief na te gaan. Hoeveel are landbouwgrond zal de komende zes jaar omgezet worden in bouwgrond? De toekomstige VLD burgemeester stelde tijdens huisbezoeken dat hij dat kon realiseren. Op de gemeenteraad van september 2012 verklaarde hij dat ook publiek. Hij kon dit via de regeling van de ‘restkavels’.
maandag, januari 21, 2013

Eén schepen minder

Nu ik de bevoegdheidsverdeling zie van het nieuwe Schepencollege ben ik nog meer overtuigd. Ze kunnen gerust met één minder. Komt ook door een partijpolitieke afspraak om de interne vrede te bewaren. N-VA drie jaar, VLD drie jaar. Het feit dat na drie jaar de twee N-VA schepenen de bevoegdheden van de derde overnemen zegt genoeg.

Het nieuwe gemeentedecreet laat nu toe dat een gemeente kiest met één schepen minder te werken.
VLD en N-VA hekelden de hoge personeelskosten en volgens hun zijn de gemeentefinanciën slecht. Als het zo slecht is, hebben ze nu de kans om daden te tonen en één overbodig personeelslid, een schepen, uit te sparen. Of wordt het: luister naar m'n woorden, kijk niet naar m'n daden.

zaterdag, januari 19, 2013

Op pensioen

Ik heb mijn pensioen ingediend bij JONG-CD&V Kortenaken :-) nu ik met m'n 35 jaar de maximunleeftijd heb bereikt. JONG-CD&V is deel van m'n leven. In 2001 werd ik nationaal voorzitter en had ik de unieke kans om vier jaar lang de Jongerenbeweging te leiden. Om vele aangename mensen te ontmoeten, om met en voor jongeren te werken en op te komen voor hun noden. Ook in Kortenaken hebben we vele toffe activiteiten georganiseerd (spellenavond, familiewandelingen, bierproefavond), deelden we elk jaar een prijs uit en deden we onze inbreng bij de opmaak van het verkiezingsprogramma. Zo hebben we ook de afgelopen campagne samen een pizzamenu uitgewerkt en op huisbezoek gegaan. Kristof Mollu geeft nu de fakkel door als voorzitter aan Lien Vandebroeck (zie foto) Dorien en Kim zijn de ploeg komen versterken. En kan ik met een tevreden gevoel op pensioen. Ik hoop - en ben er zeker van - dat we onze nieuwe ploeg nog heel wat mogen horen.

zondag, januari 13, 2013

Warm afscheid

Het contrast met Kortenaken kon niet groter. Gisteren in Bierbeek enorm genoten van de afscheidsfeest van het oude gemeentebestuur, start van het nieuwe bestuur en de burgemeesterswissel. Na 30 jaar actieve politiek en 15 jaar als burgemeester heeft m'n vader de fakkel doorgegeven aan Johan Vanhulst.
Het werd een feest over meerderheid en oppositie, met veel volk, drank, vuurwerk, waar veel - heel veel - gelachen werd. Ook een feest met vele mooie en warme woorden, met waar je aan het applaus de dankbaarheid voelde. Als algemeen secretaris ken ik iets van politiek en kan ik al eens vergelijken. Zelden z'n feest meegemaakt. Gisteren was ik dan ook een trotse zoon. Je voelde dat zijn werk werd geapprecieerd. Midden de mensen, met visie en dossierkennis en steeds samen zoekend naar oplossingen. Wie z'n afscheid krijgt, mag fier zijn.
En ik heb gehoord dat hij meer tijd gaat hebben voor de kleinkinderen. Al heb ik ook gehoord dat we er geen goedkope babysit moeten van verwachten ;-)
Dank aan de nieuwe burgemeester Johan Vanhulst voor dit feest. Bierbeek wacht nog vele mooie jaren.
Ze hebben ook een website gemaakt waar iedereen iets kan posten.
http://www.bierbeekklinkt.moonfruit.com/#

zaterdag, januari 05, 2013

Nieuw gemeentebestuur van start

De nieuwe gemeenteraad is geïnstalleerd. Voor CD&V gaan Annita, Mia en Ria naar het OCMW waardoor Martin en Dorien in de gemeenteraad komen. Kristof is aangeduid als onze fractieleider. (Je kan zijn avonturen volgen via www.kristofmollu.be). Ook de nieuwe burgemeester is benoemd en schepenen verkozen. Ik kijk met een bang hart uit naar 'het plan' van de VLD en 'de verandering' van de N-VA. Ik hoop dat het niet betekent dat op de gemeentelijke diensten 'vriendjespolitiek' terug de standaard wordt. Ik kijk ook uit naar de geheime locatie voor de KMO-zone (geloof me - de komende zes jaar zal er geen KMO zone komen en zullen de ondernemers in de kou blijven), kijk uit hoe Patrick Vandijck landbouwgrond in bouwgrond gaat omtoveren (hij kan dat) of hoe de N-VA zijn belofte om de mensen hun pensioen te verhogen gaat waarmaken. Op de website van de gemeente heb ik alvast tevergeefs zitten zoeken naar hun zitdag en open gemeentehuis op zaterdag.
Ik doe een kleine voorspelling. Van de vele beloften zal niet veel in huis komen. Maar het zal altijd de fout van een ander zijn. Let er maar op de komende maanden.

Een Hartverwarmend 2013

20121220 handtekening