donderdag, april 26, 2007

The Scene op Boerenrock

Zonet stelde Boerenrock op een persconferentie haar programma voor. Zelf voor een niet-specialist leek het indrukwekkend. Zaterdag 25 augustus komt The Scene (ze doen maar vijf concerten in België) en oa Bart Peeters en Nailpin (een Belgische groep die volledig aan het doorbreken is). Zondag 26 augustus komt oa een nieuwe editie van Kortenaken in Harmony, Milk Inc en The Next Generation. (een primeur - Kay styles, Laura en Katerine gaan samen op tournee) en natuurlijk ook Roel Vanderstukken. Met wie ik nog in het College in Tienen samen in de klas gezeten heb. En daar kan ik hele verhalen over vertellen. Maar dat is voor later.
Alle info over Boerenrock vind je op hun vernieuwde website www.boerenrock.be

dinsdag, april 24, 2007

duur, duuder, duurst

Uit het vastgoedonderzoek dat in de Tijd staat (en www.tijd.be/vastgoed) blijkt dat de afgelopen drie jaar de prijzen van huizen in Kortenaken gestegen zijn met 90%, van gemiddeld 115.000 euro tot 199.000 euro. Indrukwekkend en rampzalig voor wie op zoek wil naar een eigen huis. Hiermee is Kortenaken nog goedkoper dan het Leuvense, maar stegen de prijzen wel relatief sneller. Zeg maar een kleine inhaalbeweging.

vrijdag, april 20, 2007

Info-avond renovatiepremies op 15 mei

Op onze info avond van CD&V en JONGcd&v vorig jaar rond al de mogelijke premies bij bouwen en verbouwen kondigde Tom De Saegher van het kabinet-Leterme al de renovatiepremie aan. Vandaag is ze een feit. Je kan 30% procent van de renovatiekosten terug krijgen en dit tot 10.000 euro. Net als bij al de andere premies bestaan er nu ook weer een aantal voorwaarden.
Om u correct en helder te communiceren organiseert Michel Vandervelpen als schepen van ruimtelijke ordening een info-avond - met deskundigen ter zake -rond de renovatiepremie en kan je er met al je vragen terecht.
Afspraak dinsdag 15 mei om 20u in De Hoek. En ik zou u aanraden uw aanvraagformulier mee te brengen - dan kan je het samen invullen.

donderdag, april 19, 2007

Modellijst CD&V kamer goedgekeurd

Op het arrondissementeel bestuur van CD&V stond de modellijst voor de komende Kamerverkiezingen op de agenda. Probleem is dat we vandaag twee uitstekende uittredende - maar mannelijke - kamerleden hebben, namelijk Carl Devlies en Dirk Claes. Moeilijkheid is dat van de wet plaats één en twee van verschillend geslacht moeten zijn. Dirk Claes, burgemeester van Rotselaar, verhuist dus naar de 1ste opvolgersplaats. Carl Devlies trekt de lijst. Katrien Partyka, schepen in Tienen, krijgt de tweede plaats. N-VA krijgt de derde plaats, Ann Vannerum, kersvers schepen uit Kortenberg staat op vier. Een andere kersverse schepen, maar dan uit Geetbets, Ingrid Claes, staat 2de opvolger. Dit voorstel moet nu door de leden goedgekeurd worden.

Flex-drempels

Martin Coomans, collega-gemeenteraadslid, loopt al een tijdje rond met het idee van flex-drempels en dit naar aanleiding van de 'scheurende' huizen in Hoeleden-dorp. Jan Laurys, Vlaams parlementslid pakte het over en vandaag staat in de krant te lezen dat Vlaams Minister Peeters zijn diensten dit voorstel laat onderzoeken. De flexdrempels zijn flexibele verkeersremmers - met een vering - die dalen afhankelijk van het gewicht van de wagen die erover rijdt. Ze hebben dus niet het nadeel van tradionele drempels zoals in Hoeleden omdat bij zwaar verkeer deze worden ingedrukt en de vrachtwagens minimale trillingen veroorzaken.

dinsdag, april 17, 2007

En Waanrode?

Op de regionale tv hoor ik van de plannen om eindelijk iets te doen aan de verkeersonveiligheid en de slechte staat van wegen en fietspaden op de steenweg Tienen-Diest. Maar tot mijn verbazing is er enkel sprake van het stuk tussen Tienen en Bunsbeek en in Glabbeek. En wat met het levensgevaarlijk kruispunt in Waanrode? Voor wie moet wachten om in te slagen, is het iedere keer bang afwachten of die achter hem gaat stoppen. Regelmatig gebeuren er zware ongevallen.
Denk dat de gemeente Kortenaken (net als Glabbeek gedaan heeft), in hogere versnelling moet schakelen en eens stevig moet gaan kloppen op de deur van de provinciale ivoren toren in Leuven. Voor er nog meer slachtoffers vallen.

vrijdag, april 13, 2007

Kortenaken nu nog oudste bevolking

Kortenaken, heeft samen met Tienen, de oudste inwoners van de regio Leuven. Gemiddeld 42 jaar en 329 dagen om exact te zijn. Dat blijkt althans uit de cijfers van het Nationaal instituut van de statistiek. Op zich ook niets nieuw. Al jaren is Kortenaken, samen met Tienen, de koploper. Al geloof ik niet dat dit binnen 15 jaar nog zo is. Veel jonge mensen vluchten voor de dure gronden weg uit het Brusselse en Leuvense. (vroeger vluchten juist de inwoners van Kortenaken naar elders wegens de weinige tewerkstellingsmogelijkheden) En in Kortenaken komen meer vrije huizen dan in andere gemeenten. Juist wegens een grotere generatie senioren. Volgens mij gaan binnen 10 jaar onze scholen en jeugdbewegingen 'boomen'.

donderdag, april 12, 2007

Peter Wouters voorzitter ACW verbond Leuven

In de Visie staat te lezen dat Peter Wouters uit Kortenaken verkozen werd tot ACW-voorzitter verbond Leuven. ACW is de koepel van tal van organisaties zoals de christelijke mutualiteit (de ziekenkas), het ACV (de vakbond), OKRA, de KAJ, vakantiegenoegens, de KWB, enz en op die manier één van de belangrijkste sociale organisaties in onze regio.
Peter was al voorzitter geworden van ACW Kortenaken en actief in de KWB, cultuurraad, ... . Veel succes Peter!

woensdag, april 11, 2007

van straat naar plein in Miskom

Omdat het niet mogelijk is als gemeenteraadslid alles te volgen, hebben we het werk verdeeld. Ik heb mij geëngageerd mee te werken aan een veiliger verkeer in Kortenaken. In eerste instantie dienen prioriteiten bepaald te worden en knopen doorgehakt. Eén van problemen is de verkeerssituatie in Miskom-Dorp. Na de verkiezingen werden daar – door het vorige bestuur – plots bloembakken gezet om zo het verkeer te remmen. Probleem is dat er geen fiets- of voetpaden zijn zodat de fietsers mee moeten slalommen.Levensgevaarlijk! Hier moet op korte termijn iets aan gedaan worden. Dit kan gaan van ze gewoon weg te halen (maar dan heb je ook geen remmers), of ze gewoon een halve meter op te schuiven zodat fietsers niet moeten slalommen en het aantal te reduceren.
Op middellange termijn dringt een grondige verfraaiing op. Ik ben voorstander om van Miskom-Dorp – ter hoogte van de kerk en parochiezaal - een pleintje te maken in plaats van een verbindingsweg. Met fietspaden, zitbanken, boompjes, enz zodat Miskom een gezellig dorp met een ontmoetingsplaats wordt.

donderdag, april 05, 2007

Kortenaakse Rocktrofee op 4 mei

Op de jeugdraad werd de knoop doorgehakt. Op 4 mei (in de Hoek) strijden zes groepen voor een plaatsje op het grote prodium van Boerenrock. Eigenlijk spreken we niet meer van een Hagelandse Rocktrofee, maar van een Kortenaakse. Om eigen talent de kans tegen geven op te treden voor een publiek, mogen enkel groepen met Kortenaakse roots deelnemen.
Inkom is gratis om zoveel mogelijk mensen te mobiliseren om te komen supporteren. Ook krijgt het publiek een stem in het uiteindelijke oordeel. Als afsluiter wordt de Italiaanse groep The Fire geprogrammeerd. Zelf ken ik ze niet, maar kenners zijn er zeer enthousiast over.

dinsdag, april 03, 2007

De schrik van de reeks

In het weekend kwam een vriend voetballen tegen 'De Hoef Kortenaken'. Een gelegenheid om eens te gaan kijken. Eerder ging ik al naar een vriendin kijken die - met knikkende knieën - tegen De Hoef Dames speelde. De schrik van de reeks. Ze zijn te goed voor de reeks. Eén match verloren ze. Alle anderen wonnen ze. 5-0 de regelmaat, 10-0 geen uitzondering. Met nog maar enkele speeldagen te gaan hebben ze een zeer ruime voorsprong en worden ze dus kampioen. Proficiat voor de dames.

Communicatie bij werken

Korte gemeenteraad gisteren. Het punt van de globale aanbesteding (zie onder) werd verdaagd omdat het document niet bij de uitnodiging stak. Het reglement dat een beetje orde in de chaos van de nutswerken (electriciteit, gas, water, enz) moet brengen is wel goedgekeurd. Waar ik mij in het verleden mateloos kon aan storen is de gebrekkige communicatie bij werken. Zelf meegemaakt: de bel om 6u30 “meneer, ofwel herzet ge nu uwe auto, ofwel kunt ge ne hele dag niet weg”. Ze gingen blijkbaar een nieuwe asfaltlaag leggen. Of z’n papiertje waaruit je moet opmaken dat ze binnenkort uw oprit gaan opbreken.
Met de huidige middelen kan het niet te veel gevraagd zijn een duidelijk briefje in de bus te steken met een helder plannetje en welke rechten je hebt (dat alles terug degelijk hersteld zal worden). Bij grotere werken kan email (of zelfs sms) wonderen doen, of enkele buurtbewoners bij werfvergaderingen betrekken kan ook drempel verlagend werken. En zoiets moet allemaal niet in een gedetailleerd reglement. Het moet gewoon gebeuren. Gelukkig hebben onze nieuwe burgemeester en schepenen hier oog voor.

maandag, april 02, 2007

sneller herstellingen doorvoeren

Deze avond om 20u30 is het gemeenteraad. Eén van de opvallende punten is een nieuwe procedure om openbare werken aan te besteden. In plaats voor elke kleine herstelling de zware procedure op te starten wordt er een globale aanbesteding gedaan voor een pakket herstellingen. Zo kan men vlugger ingrijpen bij noodzakelijke herstellingen. Denk aan omhoog gekomen betondallen, verzakkingen in fietspaden, nieuwe voegvullingen, enz. Normaal is deze procedure ook financieel interessanter zodat met evenveel geld, meer kan gebeuren aan het fiets- en wegennet.