woensdag, januari 30, 2008

Weer een klacht

De VLD heeft weer een klacht ingediend tegen de samenstelling van de Gecoro, de adviescommisie die mee ons gemeentelijk ruimtelijk structuurplan uitwerkt. Weer vertraging?! Hopelijk niet, want de tijd dringt.
Heel het proces proberen te vertragen om dan aan te klagen dat het niet vooruit gaat. Niet echt proper van de VLD.

dinsdag, januari 22, 2008

Onthaalmoeders

Deze avond gemeenteraad. Weinig op de agenda na de overvolle van vorige maand. Wel een reglement om opstartende onthaalmoeders te ondersteunen met een premie van 500 euro.
Kortenaken telt een groot tekort aan kinderopvang. En gezien het grote aantal nieuwe inwoners - vooral twintigers - zal de vraag niet onmiddellijk afnemen, integendeel.
Crèches hebben we niet, wel een tiental onthaalmoeders die zijn aangesloten bij de Landelijke Kinderopvang. De eerste vrije plaats is pas in april 2009!!!!! Daarom ook een oproep in het informatieblad en deze ondersteunende premie. En misschien gaan we als gemeente nog meer moeten doen.

donderdag, januari 10, 2008

Woonbeleid

Met IGO Leuven hebben we ons onmiddellijk toegelegd op het nieuwe besluit van de Vlaamse regering om gemeenten die werk maken van een woonbeleid te subsidiëren. Want het verhaal is gekend. Dure huizen, slechte isolatie met gevolg nog duurdere energiefakturen, veel 80-plussers zonder aangepaste woning, vele premie systemen waar nog niemand aan uit kan, enz.
Zes gemeenten uit het Leuvense besloten mee te doen en samen te werken. Met succes. De Minister heeft het goedgekeurd en geeft geld. Door deze samenwerking (en geld) kan men op verschillende domeinen deskundigheid opbouwen, meer dan elke gemeente apart zou aankunnen. (woonoverleg, visie lange termijn, verspreiden basisinformatie, maar ook technisch onderzoek kwaliteit woningen, grondbeleid - reglement voorrang eigen inwoners, hulp duurzaam bouwen, enz.).
Hopelijk stapt ook Kortenaken volgend jaar in een zinvol project. De noden zijn er.

vrijdag, januari 04, 2008

Huisvuilophaling op woensdag

Vanaf nu wordt de diftarbak, PMD en GFT op woensdag opgehaald in plaats van op vrijdag. De ene week de grijze diftarbak, de andere week PMD en GFT. Het is nog even wennen en mijn automatisme aanpassen. Wie de nieuwe kalender gemist heeft tussen zijn reklamedrukwerk, kan bij de milieudienst van de gemeente terecht: erwin.thomas@kortenaken.vera.be