dinsdag, mei 23, 2006

Artikel Het Laatste Nieuws - valt de Euro

Het verhaal van deze website "Middeleeuwse communicatie" en 'de dokter die niet door mag' werd gelezen en overgenomen door Het Laatste Nieuws.
Daarin klaag ik de slechte communicatie van de gemeente aan en absoluut niet dat z'n initiatieven à la de 2-dorpenloop doorgaan. Integendeel. Ik ben iedere keer onder de indruk hoe mensen hun vrije tijd opofferen om initiatieven op te zetten, om leven in het dorp te brengen, mensen samen te brengen, enz.
Van een gemeente, die het meeste belastingen van heel de regio heft, mag je vandaag de dag verwachten dat ze u degelijk en correct informeren. En dit is niet met een copie uit de notulen van de gemeenteraad. Maar een duidelijke brief met plannetjes, een leesbaar info-blad, een wegwijzer voor nieuwe inwoners, een uitgebouwde website. Het gemeentebestuur van Kortenaken is hier nog ver van af. Jammer.

Als door het artikel de verantwoordelijke schepenen even nadenken dat het beter kan en moet, dan heeft het artikel in de krant zin gehad. Hopelijk valt hune Euro.

dinsdag, mei 16, 2006

21 juni - Info-avond premies bouwen en verbouwen

Bij tal van instanties kan u aankloppen voor premies, subsidies en sociale leningen bij het bouwen, verbouwen of verbeteren van uw huis. Elk met hun eigen systeem en voorwaarden.
Niet altijd even makkelijk om allemaal uit te zoeken. Zo kun je voor plaatsing van dubbel glas bij vier verschillende instanties financiële tegemoetkomingen krijgen. Zeker voor mensen pas aan het werk of senioren die hun huis willen aanpassen bestaat er veel.
Daarom organiseren CD&V, N-VA en JONG-cd&v een info-avond waarop deskundigen ze op een rijtje zetten. Tom De Saegher, adjunct-kabinetschef van Minister-President Leterme heeft al toegezegd een algemeen overzicht te komen geven. Net als vertegenwoordigers van het Vlaamse gewest, de dienst huisvesting en leefmilieu van de provincie Vlaams-Brabant.
Volgens mij is deze info-avond geld waard.
Afspraak woensdag 21 juni om 20 in de parochiezaal van Miskom

zondag, mei 14, 2006

Middeleeuwse communicatie, en nog fout ook

Respect had ik voor de vele lopers tijdens de 2-dorpenloop. Even had ik goede voornemens om ook meer aan sport te doen. Minder respect heb ik voor de informatie van het gemeentebestuur omtrent de verkeerssituatie. Een brief kregen we wel met...."uittreksel uit het notulenboek van de gemeenteraad met de politieverondering". Zo krijgen we bijvoorbeeld te lezen: "Gedeelte van Waanrode-Dorp begrepen tussen de Grote Vreunte en de woning nr 11 enkel verkeer toegelaten inde richting van het centrum" ??????? Allen op zoek naar nr 11. Toeval wil dat een dakwerking ging langskomen en mijn vriendin ziek was en een dokter moest langskomen.
Aangezien er zelf geen kaartje op de brief stond met waar men wel doorkan en waar niet, heb ik mij een uur bezig gehouden met het ontleden van de brief om te zien hoe de dokter bij ons kon geraken. Te meer ons gedeelte op de Scherpendries plaatselijk verkeer wel was toegelaten.
Groot was onze verbazing toen bleek dat de dokter toch niet door mocht van de agent. De agent : "Ze hebben ne brief gekregen, ze wisten het. Punt. " De dokter moest ofwel een uur wachten, ofwel haar met haar materiaal te voet verder.
En dat omdat de gemeente er maar niet in slaagt een duidelijk en correct briefje op te stellen zodat de 2-dorpenloop veilig kan doorgaan met minimale hinder. Zelf de agent kon er blijkbaar niet aan uit.

maandag, mei 08, 2006

Lijstduwer
CD&V Kortenaken heeft haar lijst voor de komende verkiezingen zo goed al klaar en zal deze binnenkort bekend maken. Zelf sta op de laatste plaats. Lijstduwer zeg maar. Een belangrijke symbolische plaats. Hiermee wil CD&V Kortenaken een duidelijk signaal geven dat ze de jonge generatie in de partij wil steunen en ze oog heeft voor de vele inwijkelingen die in Groot-Kortenaken zijn komen wonen.
Denk aan een klantvriendelijke dienstverlening met een uitgebreide website, aangepaste openingsuren, een minimum aan regels en taksen, een overzichtelijke onthaalbrochure met info over diensten, scholen, verenigingen, … .

Later vertel ik meer over de volledige lijst met natuurlijk extra aandacht voor mijn collega-jonge-kandidaten.

Annita op 5 voor de provincie


Op het arro-bureau van CD&V werd gediscussieerd over de lijst voor de provincieraadsverkiezingen. Over plaats ‘5’ was eerst nog discussie. Ik stelde mijn dorpsgenote Annita Vandebroeck voor en dit werd vrijwel onmiddellijk aanvaard. Binnen CD&V wordt haar inzet voor de mensen en haar oog voor de vele kleine menselijke problemen ruim herkend. Op plaats 3 komt Bart Stals, gemeenteraadslid uit Diest. Met hem heb ik bij JONG-cd&v al dikwijls aangenaam samengewerkt. Zeker een meerwaarde voor de provincie.