maandag, december 31, 2007

Welkom op de nieuwjaarsdrink


Heb even tijd genomen om uit te blazen. Ideaal om het nieuwe jaar stevig in te vliegen. Voor het eerst starten we in Kortenaken het nieuwe jaar met een nieuwjaarsreceptie voor alle inwoners. U bent dus allen - namens het gemeentebestuur - uitgenodigd voor een nieuwjaarsdrink op zondag 6 januari van 10u30 tot 13u aan cc Den Torendraaier in Waanrode (pleintje tegenover de Kerk). Vertelle het verder.

zaterdag, december 22, 2007

woensdag, december 19, 2007

Fair Trade in Kortenaakse zalen

Na mijn rondreis door één van de armste landen in Afrika ben ik meer dan ooit alert voor het Zuiden en de kansen voor de mensen ginder. Het kopen en gebruiken van Fair Trade producten vormt hierbij een bijdrage. Nu de gemeente op zoek gaat naar een brouwer voor al haar zalen (behalve Den Hoek), deed ik op de gemeenteraad het voorstel om de brouwer te verplichten om naast het gewone gamma ook Fair trade producten (wijn, bier, fruitsappen) toe te laten. Of zelf aan te bieden. De collega's stemden er mee in.

dinsdag, december 18, 2007

Voorrang bij sociale woningen

Een lange gemeenteraad. Met vele beleidsplannen. Zo zette Annita Vandebroeck, OCMW-voorzitster, ook het lokaal sociaal beleidsplan op de agenda. Er zal onderzocht worden of de service flats in Kersbeek niet verkocht kunnen worden (jaarlijks verlies van 100.000 euro) en of een woonuitbreidingsgebied kan aangesneden worden waar ook sociale woningen kunnen gebouwd worden. Zelf deed ik de suggestie om gebruik te maken van een nieuw Vlaams besluit. Dat laat toe een 'lokaal toewijzingsreglement' goed te keuren zodat de eigen inwoners, of mensen met binding in Kortenaken, voorrang hebben wanneer sociale woningen vrij komen of nieuwe gebouwd worden. Ik ben ervan overtuigd dat zo het draagvlak voor het bouwen van sociale woningen kan stijgen.

maandag, december 17, 2007

Geen selectieve ophaling luiers

Vloek. Heel het project van de selectieve ophaling van luiers is terug naar af (zie eerder). De enige firma die instond voor de recylage is failliet verklaard. Blijkbaar zijn er geen alternatieve firma's waardoor Ecowerf haar plannen nu in de frigo heeft gestoken. Gelukkig krijgen de inwoners van Kortenaken met kleine kinderen, mensen met incontinentie of nierproblemen een financiële compensatie voor de dure diftarpak.

donderdag, december 13, 2007

Energiesnoeiers aan huis

De energieprijzen swinnen de pan uit. Juist mensen die het sowieso al financieel moeilijk hebben, wonen vaak in slecht geïsoleerde woningen. Voor hen komt dit dubbel zo hard aan. Daarom gaat Igo Leuven, op vraag van het OCMW en betaald door de energiesector, de komende maanden bij 52 gezinnen in Kortenaken een 'quick scan' uitvoeren. Een 'energiesnoeier' en klusjesman komen aan huis. Ze geven tips en voeren indien nodig een aantal kleine eerste werken uit zoals het aanbrengen van buisisolatie, radiatorfolie of tochtstrips. Maar deze kleine ingrepen maken een serieus verschil voor het milieu, de portemonee van de mensen en dus ook van het OCMW.

woensdag, december 12, 2007

Weg met de pestbelastingen

Nu maandag om 20u30 een overvolle gemeenteraad met oa de begroting en tal van beleidsplannen. Ook schaffen we de pestbelastingen af - een CD&V verkiezingsbelofte. Nu moet je telkens 2,5 euro betalen wanneer je bv een attest van goed gedrag nodig hebt, of een bewijs van inschrijving, van gezinssamenstelling, enz. Documenten die niemand voor zijn plezier komt vragen maar die je nodig hebt bij aanvraag premies, sociale leningen of solliciteren bij de overheid. Die mensen gaan we niet langer pesten. Het telkens bijeen scharrelen van de juiste documenten is al moeilijk genoeg. Ook zal geen extra belasting meer geheven worden op de identiteitskaarten en reispassen maar enkel nog datgene dat de federale overheid de gemeente aanrekent.

vrijdag, december 07, 2007

Lokaal wereldtalent op Boerenrock

U hebt het kunnen lezen: Boerenrock breidt uit tot een driedaagse en last vrijdagavond een dj-avond in. Voor mij ook nieuw: De beroemde dj Marco Bailey blijkt een geboren Kortenakenaar en woont in Hoeleden. Het positieve is dat hij niet een beetje blij is dat hij mee zijn schouders onder het experiment kan zetten. Terecht mag Boerenrock fier zijn dat ze hiermee kunnen uitpakken. (http://www.boerenrock.be/)
Het addertje onder het gras – maar denk dat ze dat er graag bijnemen – is dat ze nu op zoek moeten gaan naar nog meer vrijwilligers en helpende handen, een 200-tal in totaal. Zin om mee te werken. Neem dan contact op met hen op via kristofmollu@skynet.be

dinsdag, december 04, 2007

Werken aan onze natuur en mensen kansen geven

Vandaag stelden we met IGO en de provincie Vlaams-Brabant de INL-ploegen voor aan de pers. Met deze Intergemeentelijke Natuur en Landschapsploegen slagen we drie vliegen in één slag. Er wordt werk gemaakt van de natuurbeheer en onderhoud in de gemeenten op een kwaliteitsvolle manier, we geven een 5O-tal mensen uit diverse kansengroepen de mogelijkheid zinvol aan de slag te gaan en werkervaring op te bouwen. En door deze samenwerking tussen de gemeenten, de provincie, Vlaams en federaal kunnen we efficiënter werken door met minder middelen meer resultaat te bereiken. Met andere woorden: de gemeenten moeten niet elk apart machines kopen, mensen opleiden, subsidies aanvragen en kennis vergaren. Een win-win voor iedereen.

donderdag, november 29, 2007

Basketbalring op parking Den Hoek

Op de jeugdraad werd het jeugdbeleidsplan goedgekeurd. Ook werd voorgesteld om achter de zaal in Ransberg een speeltoestel te zetten voor kleuters en op de parking van den Hoek basketbalringen. Dit laatste moet aan de vele tieners de mogelijkheid geven om makkelijk en zonder veel rompslomp te sporten. Ze kan wel enkel gebruikt worden als de parking leeg is, maar tijdens de vakantiedagen overdag is dat zowat altijd. Dus het zou zonde zijn deze ruimte niet te benutten.

woensdag, november 21, 2007

Welkom op de nieuwjaarsreceptie


Vandaag staat in Het Nieuwsblad te lezen dat de nieuwe bestuursploeg een nieuwsjaarsreceptie wil organiseren voor alle inwoners in plaats van voor een selecte groep. Hiermee wil CD&V een verkiezingsbelofte waarmaken en mensen de gelegenheid geven elkaar beter te kennen en samen het nieuwe jaar in de zetten. En het blijft bij geen intentie. Alle inwoners zullen een uitnodiging ontvangen voor een receptie op zondag 6 janauri in Waanrode. Elk jaar zal een andere deelgemeente bezocht worden.

dinsdag, november 20, 2007

Geen gsm mast

Er komt geen gsm mast aan de voetbalterreinen in Waanrode. Het Schepencollege gaf een negatief advies en volgt daarmee de 143 bezwaarschriften uit de buurt. Ik denk - en hoop - dat Base nu beseft dat de uitgekozen locatie zeer ongelukkig is en ze niet in beroep gaat bij de hogere overheid. Daarbij komt nog dat het Kerkfabriek - die eigenaar is van de grond - nog steeds geen huurovereenkomst heeft gesloten met Base. Ik denk dus dat het voorstel van Base definitief van de baan is.

maandag, november 19, 2007

Voor het milieu en uw portefieul

Deze avond gemeenteraad. Er staan oa twee nieuwe subsidiereglementen op. Hiermee wil het gemeentebestuur onze inwoners ondersteunen bij het nemen van milieu-vriendelijke maatregelingen en mensen stimuleren iets te doen aan hun hoge energie-faktuur.
Met het reglement krijg je tot 100 euro wanneer je een energie-audit laat doen en als je er daadwerkelijk iets mee doet. Je krijgt tot 500 euro subsidie voor het installeren van een zonne-boiler of fotovoltaïsche zonnenpanelen.

woensdag, november 14, 2007

de gsm-mast

Het rommelt al een tijdje in Waanrode nadat Base een gsm-mast wenst te plaatsen aan het voetbalveld. De buurtbewoners zijn tegen, net als de school en de voetbal van Waanrode en Kortenaken. Een discussie die ook ter sprake zal komen op de komende gemeenteraad. Ik vermoed dat het een discussie zal worden 'ik ben tegen', 'neen, ik ben feller tegen', 'neen, neen, ik ben het felst tegen', enz. Zelf vind ik het een moeilijk debat. Ik ben absoluut geen specialist. Is het nu schadelijk of niet? Er wordt met tegenstrijdige wetenschappelijke studies gezwaaid. Toch ben ik geneigd om de protesterenden gelijk te geven. Het centrum van een gemeente is niet de plaats om z'n mast te plaatsen. Omwille van de eventuele gevolgen voor de gezondheid, maar ook om esthetische redenen. Het zou niet direct een staaltje zijn van goede ruimtelijke ordening.

donderdag, november 08, 2007

Waardering

Terwijl de Wetstraat onder hoogspanning staat werden deze week binnen CD&V interne verkiezingen georganiseerd voor de bovenlokale besturen. Alle leden konden hun stem uitbrengen. Zelf was ik kandidaat voor het provinciaal bestuur van CD&V Vlaams-Brabant. Met succes. Meer nog, ik behaalde het meeste stemmen. Deze blijk van waardering doet me wel iets en geeft extra motivatie. Bedankt aan ieder voor de steun.

maandag, november 05, 2007

19 november gemeenteraad

De gemeenteraden van november en december zijn drie weken verlaat. Deze avond dus geen gemeenteraad. Wel maandag 19 november en maandag 17 december

dinsdag, oktober 30, 2007

Na de rode de groene lopers: geldverspilling

Het zal u al zijn opgevallen. De weg op de steenweg Tienen-Diest slaat groen uit. Volgens VLD-gedeputeerde Julien Dekeyser, die ze heeft laten aanleggen, zijn het “visuele verkeersremmers om de indruk te wekken dat de rijstrook versmalt. Daarom gaan automobilisten trager rijden.” Ik ben geen verkeersdeskundige maar laat mij toe hier sterk aan te twijfelen. Eerder heeft de provincie ons al rode lopers in Miskom aangesmeerd. Nu dit. Pure geldverspilling en vooral een teken dat er geen structurele maatregelingen komen. En daar hebben we nood aan zodat de mensen die moeten afslaan naar Waanrode geen schrik meer moeten hebben voor het aanstormende verkeer.

maandag, oktober 29, 2007

Kasteel van Kortenaken te koop


Wie te klein woont of op zoek is naar iets anders. Een gratis tip: Het kasteel van Kortenaken staat te koop. Op de busrondrit voor nieuwe inwoners was het nog gokken. Maar op immoweb kan iedereen het zien. Voor slechts 7.600.000 euro is het van u. 12 are bewoonbare oppervlakte, een domein van 71 hectare, recent volledig gerenoveerd. De foto’s kan je bekijken op:
http://www.immoweb.be/nl/Buy.Estate.cfm?IdBien=1114860&xgallery=&xpage=1

zondag, oktober 28, 2007

Ouderenbehoefte onderzoek

Het OCMW presenteerde gisteren het resultaat van haar ouderenbehoefte- onderzoek dat ze deed bij meer dan 400 senioren van Kortenaken. Twee dingen vielen me op. Ten eerste dat in Kortenaken er sneller en meer dan het gemiddelde in Vlaanderen 80 plussers zijn, deze bijna allemaal een eigen woning hebben - maar deze niet aangepast zijn aan hun oude dag - en hun inkomen aan de lage kant is. Een enorme uitdaging: ze hebben geen aangepast huis maar er ook geen geld voor.
Ten tweede zijn de senioren vooral ontevreden over hun verplaatsingsmogelijkheden. Tekort aan buurtwinkels, tekort aan openbaar vervoer, tekort aan banken om even uit te rusten en dit gecombineerd met een zeer slechte staat van onze voetpaden en verkeersonveilige straten.
De resultaten waren zeer interessant om er uit te leren voor het beleid. Of zoals de gedeputeerde van Vlaams-Brabant Monique Swinnen het omschreef: proficiat aan de twee dames die het OCMW trekken, nl Annita als voorzitster en Domique als secretaris, proficiat aan allen die mee aan de enquête werkten.

dinsdag, oktober 23, 2007

Aangenaam kennismaken

Hierbij enkele foto's van onze Welkomstactiviteit. We mochten 80 nieuwe inwoners verwelkomen en dat voor een gemeente van 7500 inwoners! Zoals je kan zien hadden ook de verenigingen meer dan hun best gedaan om op een aantrekkelijke manier zich voor te stellen.

maandag, oktober 22, 2007

Jacht

Een artikeltje in de krant vandaag gaat in op mijn stukje over de start van het jachtseizoen (zie onder). Namelijk dat ik wil dat er gepraat wordt met de jagers om alles veilig te laten verlopen en er heldere afspraken zouden komen. Een beetje ongelukkig stond er ook bij dat ik voor de afschaffing van de jacht zou zijn. Ik ben NIET tegen de jacht of voor de afschaffing ervan. Trouwens de gemeente heeft daar niets over te zeggen. Wel hoop ik dat er goede afspraken gemaakt worden en mensen geïnformeerd worden. Niets meer of niets minder. Ik geloof dat zowel de jagers als de wandelaars daar bij te winnen hebben.

Leerrijk weekend

Het was een leerrijk weekend. Vrijdag Bal van de Burgemeester en schepenen waarop je toch telkens een aantal mensen leert kennen. Zaterdag werd ik om 8 uur op Egmontpaleis verwacht. Als nationale vormingsverantwoordelijke zet ik jaarlijks voor een 30-tal jongeren een inhoudelijk opleidingstraject op. Zaterdag gingen we het gesprek aan met gewezen eerste minister Wilfried Martens. Zondag stond de Welkomstactiviteit voor de nieuwe inwoners op het programma. 80 nieuwe inwoners schreven zich in. Met twee bussen maakten we een rondrit doorheen de dorpskernen en daarna stelden bijna 30 verenigingen zich voor met een aantal leuke standen. Het was gezellig en een unieke kans om elkaar beter te leren kennen. Zeker voor herhaling vatbaar. Met dank aan de vele vrijwilligers en de medewerkers van de gemeente!!

woensdag, oktober 17, 2007

Steenweg Tienen-Diest naar Vlaanderen?

De Vlaamse overheid neemt dan toch alle provinciewegen over. Daar was lang discussie over. Vanaf volgend jaar zal de Vlaamse overheid ermee beginnen en trekt ze er geld voor uit. Dit gebeurt echter gefaseerd binnen een termijn van 3 jaar. Dit is zeer relevant voor de N29 steenweg Tienen-Diest, wat nu een provinciebaan is.
Dus enerzijds goed nieuws omdat ik nu eindelijk duidelijkheid is. Anderzijds is het slecht nieuws want nu zal er zeker de komende jaren niets gebeuren. De provincie zal er geen geld meer willen insteken en vooraleer Vlaanderen het heeft overgenomen, de plannen er zijn, geld voor voorzien, ....zijn we vele vele jaren verder.

maandag, oktober 15, 2007

Jachtseizoen start

Vandaag is het zover. Het jachtseizoen start. Gisteren waren al heel de dag schoten te horen en afgelopen week kwam ik opeens terug fazanten tegen.
Ik behoor niet tot de groep van mensen die de jacht willen verbieden. Ik snap zeker het nut in kader van het wildbeheer. Maar het lijkt mij niet slecht om vanuit de gemeente een aantal afspraken te maken met de jagers. Van vorig jaar herinner ik mij we heel de herfst niet durfden gaan wandelen. Op alle mogelijke uren en dagen hoorden we schoten. Enige navraag leerde dat we niet alleen waren die schrik hadden. Enkele heldere afspraken en duidelijke informatie kan misschien al veel verhelpen. Of hoe was de leuze alweer: "goede afspraken, maken goede vrienden"

donderdag, oktober 11, 2007

Overhangende takken

Ik kreeg een brief van het schepencollege dat ik van De Lijn dringend mijn overhangende takken moest afdoen. Eerst dacht ik :"zo erg is het toch niet". Tot ik buiten ging zien. Ongelijk kon ik hen niet geven. Ik ging dus aan het zagen.
Helaas blijven een aantal mensen - na een verwittiging - halsstarrig weigeren iets te doen aan hun overhangende takken. Dit kan tot gevaarlijke situaties leiden. Daarom heeft de gemeenteraad een reglement goedgekeurd dat de gemeente - na verwittiging - dan zelf de takken kan afdoen en de kosten doorrekenen aan de desbetreffende eigenaar (in plaats aan heel de gemeenschap).

woensdag, oktober 10, 2007

Bal burgemeester en schepenen

Op het CD&V/N-VA bestuur van gisteren werden de laatste werkafspraken gemaakt voor het Bal van de Burgemeester en schepenen. Dit gaat door op vrijdag 19 oktober in zaal Bergendal in Waanrode. Iedereen uiteraard welkom.

donderdag, oktober 04, 2007

Flits

Het is een publiek geheim. De flitscamara's op de steenweg Tienen-Diest werken niet. De reden is simpel. Er staan geen camera's in. Niemand houdt er dus nog rekening mee.
Maar nu heeft het politiecollege drie camera's besteld en deze zullen binnenkort geplaatst worden. U aan de snelheidsbeperkingen houden is dus meer dan ooit aan te raden.

vrijdag, september 28, 2007

Welkomstactiviteit voor 451 nieuwe inwoners

De uitnodigingen voor onze Welkomstactiviteit voor de nieuwe inwoners gaan de deur uit. Op 21 oktober verwelkomen wij hen namens het gemeentebestuur en het Welkomstcomité in zaal De Hoek. We doen een busrondrit doorheen de deelgemeenten en organiseren een markt waar de verenigingen zich komen voorstellen. Van 1 januari 2006 tot nu bleken er 451 nieuwe inwoners komen wonen, oftewel 239 gezinnen!!!! 176 personen in Kortenaken, Stok of Ransberg, 83 personen in Hoeleden, 84 personen in Kersbeek-Miskom en 108 personen in Waanrode. De oudste genodigde werd geboren op 26 mei 1909; de jongste genodigde op 31 januari 2007. De meeste nieuwe inwoners zijn tussen de 25 en 33 jaar.

Zondag CD&V Spek & Eieren

Nu zondag vanaf 17u kan je terecht in zaal Bergendal in Waanrode voor de Spek & Eierenavond van CD&V/N-VA Kortenaken. Je kan er terecht - raar maar waar - voor spek & eieren, maar ook voor een pens met appelmoes.

woensdag, september 26, 2007

Waar zijn de omleidingsborden?

De werken aan de N29, gekend als de steenweg Tienen-Diest, zijn gestart. Het ACW van Kortenaken heeft terecht gereageerd dat de oplapwerken onvoldoende zijn. Ik moet elke dag de werken passeren. Maar omleidingsborden zijn bijna niet te vinden. Ieder zoekt zijn weg. Ook door Hoeleden. Ik weet niet wie hiervoor verantwoordelijk is. Ik veronderstel de provincie. Maar anno 2007 met werken die al lang gepland zijn, moet dit toch beter kunnen. Maandag kaart ik het op gemeenteraad aan.

zondag, september 23, 2007

Lucky Looser

Heb op de zeepkistenrace van de jeugdraad de bedenkelijke Lucky Looser-prijs 'gewonnen'. Met een zeepkist van de KLJ van Kortenaken met een stuur dat omgekeerd draait (als je links stuurt, rijdt hij rechts en omgekeerd) vatte ik de afdaling in Ransberg-dorp aan. Niet simpel omdat het stuur tegen uw automatismen ingaat. Na een bochtje vlieg ik van het parcour recht tegen een vrijwilligerster van de hulppost van het Rode kruis. Tegen haar scheenbenen en daarenboven viel ze met haar gezicht op het stuur. Pret over. Was er niet goed van. En zij nog minder. Ik kon dan ook moeilijk de geldprijs van 50 euro aanvaarden, maar zij wou hem ook niet. Heb hem dan maar op de rekening van het Rode kruis gestort.

vrijdag, september 21, 2007

Voorzitter IGO Leuven

De Raad van bestuur van IGO Leuven verkoos me gisteren tot nieuwe voorzitter in opvolging van Katrien Partyka. Zij moest ambtshalve ontslag nemen. (onverenigbaarheid met mandaat volksvertegenwoordiger) IGO Leuven is een intergemeentelijke samenwerkingsverband met als doelstelling onze regio verder te ontwikkelen op vlak van tewerkstelling, opleiding, welzijn, milieu- en natuuronderhoud, cultuur en recreatie, enz. Bijna 200 medewerkers bieden hiervoor een ruim gamma van diensten aan. Gaande van kinderopvang, een streekwinkel, bosploegen, opleidingscentrum, natuuronderhoud, poestdiensten, enz. Mijn rol als voorzitter is garant te staan – samen met de medewerkers en de vertegenwoordigers van de gemeenten, OCMW en de provincie - voor een sterk werkend IGO Leuven. Dat wil zeggen tijd nemen om vooruit te zien, om te kijken of we met IGO Leuven de goede dingen doen én om te bewaken of we de dingen die we doen goed doen.
Een enorme opdracht. Maar heb er zin in.

Ecowerf gaat toch voor luiers

Eerst niet, en nu toch. Ecowerf – de intercommunicale die ons afval ophaalt – gaat de gemeenten de kans bieden de luiers selectief in te zamelen op het containerpark. Nu komen die allemaal in de grijze diftar-bak (prijs per kilo) terecht want leidt tot serieuse rekeningen voor mensen met kleine kinderen of ouderen met incontinentieproblemen.
Of hoe iets bizar kan lopen. Door de vele klachten bij de huisbezoeken voor de verkiezingen, viel ons op dat het probleem groter was dan gedacht, onze jonge kandidaat Anja ging er op door, gaf de CD&V fractie een aanzet, de SP.A deed mee, en we bouwden een dossier op om mee naar Ecowerf te trekken. Eerst stonden ze weigerachtig, maar meer en meer gemeenten waren van dezelfde mening (lees artikelen van Bekkevoort in de krant). Hopelijk kunnen we het nu snel invoeren in Kortenaken. Met dank aan de vele jonge ouders en Anja.

donderdag, september 20, 2007

Zondag zeepkistenrace.

Nu zondag is het weer zover. De jeugdraad organiseert haar jaarlijkse zeepkistenrace tijdens de Openstratendag. Plaats van afspraak is deze keer de Dorpsstraat in Ransberg. Alle zelfgemaakte racewagens zijn welkom. Zolang ze maar geen aandrijving hebben, een stuur en rem is wel verplicht, net als vier wielen. Het volledige reglement kan je op de jeugddienst vragen. (wendy.creten@kortenaken.be). Je wordt met je bollide om 13u verwacht. Om 14 start de wedstrijd. En...er is zeven keer 50 euro te winnen.

donderdag, september 13, 2007

Waakzaam blijven

Z'n 200 mensen kwamen luisteren naar Tom De Saeger, adjunct-kabinetschef van de Minister-President, over de afbakening van de agrarische gebieden. Z'n 75 % van het landbouwgebied wordt herbevestigd, hier kwam nog een 10% bij door “politieke onderhandelingen”, lees: CD&V Kortenaken heeft haar huiswerk gedaan. Voor z'n 15% van het landbouwgebied in Kortenaken is waakzaamheid geboden. Voor hen zullen de komende maanden 'rups' opgesteld worden om te bepalen wat landbouw kan blijven en wat bos of natuur moet worden. Voor mij was het belangrijkste dat ik veel heb bijgeleerd over de concrete situaties van de landbouwers. Welke wijzigingen zouden levensbedreigend zijn voor landbouwbedrijven, welke stukken zijn minder waardevol, enz. Het gaf aan dat we zeer waakzaam moeten zijn en dat we de betrokken actoren maximaal moeten betrekken bij ons huiswerk om er voor te zorgen dat geen enkele landbouwer de dupe wordt.
En gelukkig, ook dat mag gezegd worden, maakt CD&V deel uit van de Vlaamse regering en is een redelijk gesprek mogelijk. Aan de landbouwers te horen een andere situatie dan ten tijde van de blauw-rode-groene regering met Minister Vera Dua.
(Wie nog vragen heeft, op het gemeentehuis kan je de plannen inkijken. Kan je er niet aan uit? Geef gerust een seintje.)

maandag, september 10, 2007

Opening nieuwe lokalen chiro Bierbeek

In het weekend werden de nieuwe lokalen van de Chiro geopend waar ik zelf jaren naartoe ben gegaan. Het was nodig. Toen ik groepsleider was - zeven jaar geleden - zetten we de eerste stappen: van wie is nu eigenlijk de grond, wie wil financieren, enz. Nu zeven jaar later is het resultaat indrukwekkend. Een mooi en functioneel gebouw opende de deuren. Kostprijs: 270.000 euro. De gemeente Bierbeek betaalde 150.000, EU, Vlaanderen en de provincie deed er - in kader van plattelandsontwikkeling - nog eens 100.000 bovenop. De rest kwam van de chiro zelf, tal van sponsers en activiteiten. De parochie hield zich afzijdig. Ik ontdekte toen dat het om een richtlijn van het Bisdom ging. "Probeer zoveel mogelijk de kosten van lokalen door te schuiven naar de gemeente en investeer er zelf niet meer in." Herkenbaar in Waanrode?

vrijdag, september 07, 2007

'Jeuk' in Kortenaken?

Goed nieuws gisteren op de jeugdraad. Een groep van monitoren heeft op de vakantiewerking de smaak te pakken gekregen en wil een poging doen 'iets' op te starten in de deelgemeente Kortenaken. Momenteel is er enkel een 16+ werking van de KLJ en trekken de jongste kinderen naar de Scouts van Geetbets. Niet ideaal voor het dorpsleven. Nu zondag om 19u in De Hoek komen ze bij elkaar met een aantal geïnteresseerde monitoren en ouders die hen willen ondersteunen. Iedereen is welkom. Meer info via: myrnadumoulin@hotmail.com

De Russen in Waanrode

Gisteren op tv, vandaag in alle kranten. Een Russische wielerploeg is betrapt met grote hoeveelheden verboden producten en dat in Waanrode! De eigenaars van het vakantiehuis, de gekende familie Vandervelpen waren van streek. Je zou voor minder wanneer ze uw hoeve binnenvallen. En blijkbaar waren de Russen toch niet zo geliefd in het wielermilieu. Ze doken op op verschillende kermiskoersen in het Hageland. Maar na een paar kilometers hadden ze al een voorsprong zodat voor de anderen de fun er af. Jammer voor de vele koersen die op die manier vervalst zijn. En hoe kan nog iemand op een geloofwaardige manier een sterke prestatie neerzetten?

donderdag, september 06, 2007

Fietspaden

Fietspaden. En liefst in goede staat en onderhouden. Het is één van mijn stokpaardjes en ben blij dat het ook één van de uitdagingen van het gemeentebestuur wordt. In de meerjarenplanning is er heel wat geld voor voorzien. Prioritair zijn de fietspaden langs de wegen waar het druk en zwaar verkeer passeert. Zo is er dit jaar geld voorzien voor de fietspaden op de Hoeledensebaan (tussen Hoeleden en rond punt aan De Hoef). Daarna de grote as Waanrode – Kortenaken te vertrekken van aan de steenweg Tienen-Diest tot het vernieuwde dorpscentrum in Kortenaken. Daarna Waanrode – Miskom – De Hoef en Ransberg – Linter. Addertje onder het gras is wel dat de provincie met zijn beloofde subsidies over de brug moet komen.

zondag, september 02, 2007

Gratis leerlingenvervoer komt er aan

Binnenkort zal het leerlingenvervoer in Kortenaken voor alle leerlingen van de kleuter en lagere school gratis zijn. Hiermee realiseert CD&V Kortenaken één van z'n belangrijkste verkiezingsbeloften. De gemeenteraad keurde namelijk het subsidiereglement goed waarbij de scholen hun buskosten terug krijgen als ze geen geld vragen aan de ouders. Een systeem waarmee we dus ook vermijden dat de ouders een papierenwinkel moeten doorworstelen. Ze zullen gewoon niets meer moeten betalen. Hopelijk staat het systeem tegen november op punt en gaat het leerlingenvervoer dit schooljaar gratis zijn.

vrijdag, augustus 31, 2007

Info-avond landbouwgebied op 11 september

Op initiatief van onze schepen van ruimtelijke ordening Michel Vander Velpen organiseert de gemeente een info-avond over de 'herbevestiging van agrarische gebieden' door de Vlaamse overheid. Tom De Saegher, adjunct-kabinetchef van de Minister-President komt tekst en uitleg geven.
Ik heb er al een paar keer over geschreven. Het is een zeer moeilijke materie maar zeer belangrijk voor al diegenen die in landbouwgebied wonen of er activiteiten uitoefenen. Sommigen gaan op hun twee oren kunnen slapen. Voor anderen kan er één en ander veranderen. Kortom, afspraak dinsdag 11 september om 20u in De Hoek in Kortenaken.

maandag, augustus 27, 2007

Mooi mooi

Net terug van twee weken rondtrekken door (een klein deel) van Canada. Eerst bezochten we de steden. Steden zonder geschiedenis, heel Amerikaans met natuurlijk veel wolkenkrabbers en een chaos van stijlen. Een kopie van een kathedraal met daarnaast een reuzen wolkenkrabber komt regelmatig voor. “Big is beautiful”.
Daarna trokken we met de mobilhome naar de verschillende natuurparken met de ontelbare meren en oneindige bossen. Eerst vier km kanoën, dan 10 km stappen – zonder ook maar één iemand tegen te komen – om dan indrukwekkende watervallen tegen te komen en van prachtige uitzichten te genieten. Of van een groep zeehonden die liggen te baden. Aparte belevenissen. Eén van de hoogtepunten was onze walvissenzoektocht met een bootje. Ik geloofde niet dat we er één zouden tegenkomen, maar integendeel. Er zwommen er tientallen.
Verder viel op hoe alles piekfijn in orde was en we ons geen minuut onveilig (zelfs in de steden) gevoeld hebben. Kortom: een aanrader.

donderdag, augustus 09, 2007

Tijd voor vakantie

Af en toe is het tijd voor vakantie. Met twee koppels trekken we naar Canada. Met de mobilhome zoeken we de fjorden en natuurparken op. Tijd dus voor even uit te blazen en te ontdekken. Hopelijk tot op Boerenrock.

woensdag, augustus 08, 2007

Heet u Janssens?

Ook in Kortenaken hebt u het meeste kans een “Janssens” tegen te komen. 76 om exact te zijn. De andere gekende namen zoals “Hendrickx” en “Peeters” vervolledigen de top 3. Dan volgen Beelen, Vanthienen, Willems en Swinnen. Al meer namen die typisch zijn voor de streek. Struys, Vanderstukken en Wouters sluiten de top 10 af. De volledige top 50 vind je via http://www.statbel.fgov.be/nam/nl/noms_namen.top50.24054.nl.doc.pdf

maandag, augustus 06, 2007

Schaamteloze oppositie

Stefaan Devos, onze burgemeester, heeft het duidelijk gezegd op de regionale tv. Laag bij de grondse oppositie en dit op een moment dat er belangrijke dossiers inzake ruimtelijke ordening op de agenda staan. Aanleiding is de schorsing van de samenstelling van de Gecoro (commissie ruimtelijke ordening) na een klacht van de VLD omdat er te weinig vrouwen inzitten. Dit probleem ontstond nadat VLD minister Keulen de wet anders interpreteerde dan z'n collega Minister Van Mechelen. Maar de procedure was in Kortenaken bijna afgerond en wij wouden zo snel mogelijk een goed werkende gecoro opstarten die resultaten boekt. Toen Patrick Vandijck het probleem van het tekort aan vrouwen opwierp op de gemeenteraad vroeg ik hem nog “Wat stel je voor dat we doen?” Hij antwoordde “Ik weet het. Je kan er niet veel aan doen. Maar ik zeg het gewoon maar”. Toen we een receptie achteraf het hadden over een constructief-kritische oppositie zei hij zelf nog “hier tegen klacht neerleggen zou dwaas en laf zijn en enkel dienen om te blokkeren”. Toch geschiedde zo. Weer een half jaar vertraging.

vrijdag, augustus 03, 2007

Bloemenfeesten, met zon

Ik vertel u waarschijnlijk niets nieuws. Dit weekend staan de Bloemenfeesten in Waanrode op de agenda. Waar het vorig jaar uitregende wordt deze editie er één met stralende zon. Het begint deze avond met een rommelmarkt. Vanaf morgen, zaterdag, gaan de deuren van de Kerk open en dit tot maandag. Ook voor wie gewoon een terrasje wil doen of een stevige wandeling is er keuze genoeg. Het volledige programma vind je op http://www.waanrode.com/.

woensdag, augustus 01, 2007

Een 30-tal mensen, aangemoedigd door heel wat supporters, slaagden maandag in de '5 km test' en haalden hun 'start-to-run-diploma'. Jaarlijks organiseert de Glabbeekse joggingsclub samen met de sportraad van Kortenaken een 'start-to-run'. Dit is leren 5 km lopen op tien weken. Ook Lien deed mee en hield het vol. Misschien moet ik zelf ook eens mijn moed, of is het karakter, bijeen rapen.

donderdag, juli 26, 2007

In-zak-zetterij

Twee jaar geleden deed NMBS opeens de aankondiging op TV over een proefproject: "de parking aan het station van Tienen wordt gratis". Zeer bizar aangezien deze gratis was. Maar wat bleek. Vanaf toen moesten de pendelaars betalen en mochten enkel de abonnees gratis parkeren. Van misleidende communicatie gesproken. Nu wordt het nog straffer. In de kranten staat te lezen dat de NMBS het proefproject gratis parkeren gaat afschaffen in Tienen. Dus mag nu iedereen terug gratis parkeren? Ik gok erop dat iedereen gaat moeten betalen. Ze weten goed genoeg dat de treinreiziger geen alternatief heeft om te parkeren. Een echt schandalige werkwijze voor een overheidsbedrijf. In-zak-zetterij.

vrijdag, juli 20, 2007

Meer en minder rechtszekerheid

Zo net keurde de Vlaamse regering de afbakening van de agrarische gebieden in het Hageland goed. Hiermee duidt men de landbouwgebieden aan waaraan men zeker niet zal raken bij de zoektocht naar extra bos en natuur. Het moet dus rechtzekerheid bieden aan de landbouwers. Als keerzijde heeft dit natuurlijk dat diegene die niet worden aangeduid geen zekerheid meer hebben. Gelukkig worden in Kortenaken de meeste gebeiden bevestigd. Een aantal gebieden niet. Het gaat hier vooral om de Velpevallei en in volgende fase om een deel van Waanrode aan het Begijnenbos, rond de Molenbos in Kortenaken en een deel van Hoeleden (rond de Heidebos en de Oudebeek). Voor die gebieden worden nu specifieke plannen (uitvoeringsplannen) gemaakt om aan te duiden waar bos of natuur moet komen en waar landbouw kan blijven. Deze worden cruciaal voor de betrokken landbouwers. Ook voor de eigenaars van de woningen in de betrokken gebieden kan het verschil uitmaken.
U voelt dus van ver aan deze beslissing van de Vlaamse regering niet zonder belang is voor Kortenaken. Om alle inwoners en betrokken goed te informeren en geen onnodige onrust te veroorzaken zal begin september een info-avond opgezet worden.

....Even alle hens aan dek

Even paniek binnen CD&V Kortenaken. (zie boven) Het was de afgelopen weken achter de schermen dan ook alle hens aan dek om de schade te beperken. De eerste plannen van de Vlaamse regering zagen er niet goed uit. Wat bleek: het vorige bestuur had in 2006 de kans gekregen om te reageren maar liet dit na om hier serieus werk van te maken. Ook is het vorige bestuur er niet in geslaagd om een gemeentelijk ruimtelijk structuurplan af te leveren, wat maakt dat de Vlaamse regering geen rekening moest (en ook niet kon) houden met de wensen van Kortenaken. Het verplaatsen of uitbreiden van ambachtelijke zones, het bij creeëren van nieuwe woonzones; enz... kunnen we nu op onze buik schrijven. Ere wie ere toekomt: Onze nieuwe schepen van Ruimtelijke ordening Michel Vandervelpen en gemeenteraadslid Martin Coomans zijn er met een stevig dossier (ze waren onder de indruk op het kabinet van de Minister-President) wel in geslaagd om de plannen bij te sturen en extra landbouwgebied te laten herbevestigen. Ook hebben we garanties gekregen voor de woningen in de gebieden die natuurgebied zouden worden. Ze zijn erin geslaagd de schade de beperken. Knap werk! En dat terwijl de VLD zich bezig hield met laag-bij-de grondse spelletjes (zie "Kwalijke gevolgen") rond de adviesraad voor Ruimtelijke ordening zodat het nieuwe bestuur niet aan de slag kan om een degelijk plan af te leveren zodat we niet meer achter de feiten moeten aanhollen.

donderdag, juli 19, 2007

Bloembakken gaan weg

Het heeft wat voeten in de aarde gehad. Maar de bloembakken in Miskom-dorp gaan weg. Echt gelukkig stonden ze er niet. Ze waren lelijk, remden het verkeer helemaal niet af en het belangrijkste: ze stonden zo dat de voetgangers en fietsers mee moesten slalommen. Levensgevaarlijk voor onze jonge fietsers. Met een ontwerper zal nu een duurzame oplossing gezocht worden om van Miskom-Dorp een veilige en gezellige straat te maken. En zo een echt dorpsgevoel wordt gecreëerd in plaats van een saaie en gevaarlijke doorgangsweg.

dinsdag, juli 17, 2007

Zuster Jeanne Devos als meest invloedrijste Belg?

Op http://www.knack.be/ kan u stemmen voor de meest invloedrijkste Belg. Met veel overtuiging stemde ik voor Jeanne Devos die omschreven wordt als de "voorloopster in de strijd tegen kindslavernij en mensenhandel".