maandag, november 20, 2006

Zielige klucht rond belastingen

Ben eens gaan kijken naar hoe de gemeenteraad er aan toe gaat in Kortenaken en werd getuige van een klucht. Normaal keur je uw belastingsreglementen goed samen met de begroting. Ook mogen de gemeentebesturen geen grote beslissingen meer nemen tussen de verkiezingen en de installatie van de nieuwe gemeenteraad. De minister stuurde zelf een omzendbrief om hierop te wijzen. De VLD wou nog een laatste keer stunten voor ze in januari naar de oppositie wordt verwezen. Ze zette nu al de belastingsreglementen op de agenda – zonder begroting en stelde ter plekke - zonder dossier - voor om alle belastingen te verlagen. Op de vraag wat dit betekent voor de inkomsten van de gemeente – toch een logische en simpele vraag – konden ze niet antwoorden. “Een beetje minder zeker”. Na enige schaamte antwoordde een schepen “a, als ge de belastingen verlaagd van 8% naar 7,4%, dan ontvang je 0,6% minder belastingen”. Fout. Dan ontvang je 7,5% minder.
Met hun onkunde bewijzen ze zelf dat ze het niet menen en het gewoon is om CD&V wat te pesten. Ze weten dat de gouverneur dit onmiddellijk zal vernietigen. (niet onderbouwd en mag niet in deze periode). Daar rekenen ze zelf op. Ik wed erop dat u binnenkort een brief van de VLD krijgt waarin zij aankondigen dat ze de belastingen verlaagd hebben en de CD&V dit teniet heeft gedaan. Het is dus gewoon één grote klucht. Maar gelukkig ben ik ervan overtuigd dat de inwoners hier niet zullen intrappen.

dinsdag, november 14, 2006

Inventaris problemen.

Binnen CD&V hebben we afgesproken om alle probleemdossiers die naar boven zijn gekomen tijdens de campagne te inventariseren. Met de CD&V-jongeren komen we bijeen om al onze ervaringen te bundelen. Een lange lijst van slechte fietspaden en kapotte straten (en slecht geplaatste bloembakken), vraag naar meer speelruimten voor de kinderen (en jeugdbewegingen) en kleinschalige sportpleintjes voor de tieners. Het probleem van de KLJ-lokalen in Waanrode. Natuurlijk ook heel de communicatie vanuit de gemeente die fout loopt. Mensen werden in het ongewisse gelaten of er werden loze beloften gedaan. De jeugd vraagt erkenning en respect. Bijvoorbeeld respect voor hun vrijwillige inzet in de jeugd- en sportbewegingen. Degelijke afhandeling vergunningsaanvragen, oplossing zonevreemde woningen en een hogere pamper premie stonden ook bij heel wat mensen op hun verlanglijst.
Tegen eind december stellen we met de jongeren onze 10 doelstellingen op die we binnen 6 jaar willen gerealiseerd zien en waar men ons mag op afrekenen.

woensdag, november 08, 2006

Jeugdraad

Tijdens de campagne kreeg ik van sommigen de – begrijpelijke - verwachting dat ik (als jonge politicus) mij ook zou moeten engageren in de jeugdraad. Gisteren voerde ik woord bij daad. Niet om het grote woord te voeren, maar om te luisteren. Ik kwam er terecht in een groep van zeer gedreven, vooral jonge, jongeren die nadachten met welke activiteiten ze de jongeren kunnen aantrekken, hoe ze een leuke Roefel kunnen organiseren, enz. Elke jeugdbeweging heeft ook zo zijn problemen. En natuurlijk kwamen ook de rode lopers en bloembakken in Miskom aan bod. Volgende keer – op 5 december - komt de nieuwe schepen van jeugd zich voorstellen. Als Sint. Ik hoop dat hij meer mee heeft dan enkele zoethoudertjes.