dinsdag, februari 27, 2007

stoppen?

De secretaris meldt twee bijkomende - verrassende - agendapunten voor de gemeenteraad van maandag. Louis Happaerts, VLD'er, stopt er na twee maanden mee en neemt ontslag als gemeenteraadslid. De VLD vraagt ook de titel van 'ere-burgermeester' aan voor De Backer. Misschien nog logisch. Maar ook voor Patrick Vandijck. Bizar. Aangezien dit een titel is die wordt uitgereikt op het einde van een politieke carrière.

SMS-diensten

In een boekje van Proximus lees ik de mogelijkheden van SMS-diensten voor gemeentebesturen. De inwoners verwittigen bij rampen of problemen (denk aan het weekend zonder water), of – op aanvraag – een sms om te verwittigen dat het de volgende dag huisvuil is, dat je paspoort is toegekomen, dat er wegenwerken starten in je buurt, er door een koers wegen worden afgesloten, dat de nieuwe bibliotheek open gaat en alle inwoners uitgenodigd zijn, enz. Het klinkt toekomstmuziek, maar in heel wat gemeenten de praktijk. Ook in kleine, landelijke gemeenten. Maar in Kortenaken hebben we een grote, zeer grote achterstand. Laat ons beginnen met een degelijke website, een fris en maandelijks info-boekje, leesbare en doelgerichte info-brieven, enz. Een communicatieambtenaar zou weten wat doen.

woensdag, februari 21, 2007

Brussel onbereikbaar

Brussel wordt steeds meer en meer onbereikbaar voor in Kortenaken woont. Met de trein doe ik er elke dag 1,5uur over, dus 3 uur per dag. (auto tot station in Tienen, dan trein, dan metro). Daarenboven hebben de treinen steeds meer en meer vertraging. Vandaag voor de derde keer in twee weken tijd één uur vertraging! En de compensatieregeling is gewoon een klucht en louter voor de schijn. (zeer zware procedure om bijna niets terug te krijgen).
Met de auto is het niet veel beter. File op de E314 vanaf Aarschot.
Het Hageland wordt vergeten in politiek Brussel. Ofwel is het Leuven die de wet dicteert en redeneert vanuit haar belangen, ofwel Limburg. Maar wie komt op voor onze streek? Voor vlotte verbindingen? Voor nieuwe tewerkstellingsgebieden in de streek?

maandag, februari 19, 2007

Rondleiding door de verschillende diensten

Vandaag bezoeken we met de nieuwe raadsleden de verschillende diensten op het gemeentehuis om zo de werking beter te leren kennen. Zo leer ik bij over hoe de buitenschoolse kinderopvang met haar verschilldende vestigingen is georganiseerd (Hoeleden is blijkbaar uit z'n voegen aan het barsten), hoe de technische dienst z'n 20 werkmannen elke dag opnieuw aan het werk zet en gaan we ook langs bij de politie met z'n cellen en verhoorkamer. Er komt één hoofdgebouw in Bekkevoort voor heel de zone, maar Kortenaken behoudt een wijkkantoor. Daar vertellen ze dat 80% van de klachten en interventies van 'burgerlijke aard' zijn. Versta familie- of burenruzies. Boeren die iets te ver ploegen, overhangende takken, nachtlawaai, distels, enz. Op het eerste zicht kleine problemen maar die soms leiden tot veel overlast, hoog oplopende ruzies en slapenloze nachten.

dinsdag, februari 13, 2007

Godelieve Devos geeft fakkel door

Na haar parlementaire en burgemeestercarrière in Kortenaken werd Godelieve Devos de voorzitster van de nationale CD&V senioren. Na jarenlange inzet gaf ze deze middag de fakkel door. Tal van militanten, bestuursleden en oud-ministers zoals Luc Van den Brande en Herman Van Rompuy zetten haar in de bloemetjes en bedankte haar voor haar gedreven inzet om de CD&V senioren uit te bouwen. Haar palmares is indrukwekkend. Ze werd beschreven als "een levend monument". In Brussel kennen ze Kortenaken van “waar Godelieve woont”.
Ik leerde haar kennen toen ik nationaal voorzitter van JONG-cd&v werd en elke maandag met haar vergaderde. Steeds opgewekt, met oog voor de menselijke kant, maar ook steeds rechtaan rechttoe. En altijd op tijd.

Oude bib is rot

Elk jaar moet de gemeente een begroting opstellen waarin ze budgetten vastlegt. Hiermee geef je dus aan waar je als gemeente uw geld wilt aan uitgeven. Gisteren zaten we er over samen. Een eerste lijk viel uit de kast. De oude bib (naast het gemeentehuis) is rot én afgekeurd door de brandweer. Het jaren verwaarlozen door de gemeente van het gebouw heeft z'n tol geëist. Voor de BKO (buitenschoolse kinderopvang) is er geen probleem, al zitten die ook niet ideaal. Ook voor de werken in de Schansstraat had het vorige bestuur te weinig geld uit getrokken. Daarnaast willen we investeren in een degelijke parking aan De Hoek (vandaag een ramp voor mensen die moeilijk te been zijn) en de herinrichting van Hoeleden dorp met tevens een oplossing voor de hoge drempels en de verkeersveiligheid rond de school. Hiermee zetten we enkele kleine stappen in de inhaalbeweging die nodig is om Kortenaken veilige en degelijke wegen te geven.

woensdag, februari 07, 2007

Meer verkeersveiligheid

Zowel CD&V als SP.A hebben de ambitie de verkeersonveiligheid aan te pakken en de leefbaarheid rond de scholen, in en tussen de dorpen te verhogen. Een prioriteitenlijst moet opgemaakt worden. Met enkele zaten we deze morgend samen om dit voor te bereiden. De lijst van knelpunten lijkt eindeloos. Ook bij Kristof ga ik langs. Hij is student verkeerskunde en kan ons op weg zetten. Wat willen we bereiken? Waar beginnen we? En volgens welke logica? Hoe pakken we dit systematisch aan? Zo vragen veel mensen in hun straat 'éénrichting' omdat de auto's elkaar niet goed kunen passeren. Op sommige plaatsen is dit noodzakelijk, maar in vele gevallen gaat dit leiden tot sneller verkeer omdat de remmingen wegvallen. Of zoals Kristof vertelt. "Dikwijls leidt een verkeersonveilig gevoel tot verkeersveiligheid. Er gebeuren veel meer ongevallen bij verkeerslichten die werken, dan deze die 'oranje knipperen'. Juist omdat het er gevaarlijk uitziet".

Hagelandse Rocktrofee wordt Kortenaakse

De jeugdraad beslistte om de Hagelandse Rocktrofee te vervangen door een 'Kortenaakse'. Daarmee wil ze groepen van Kortenaken (of roets in) een kans geven op te treden voor een publiek. De winnaar mag Boerenrock openen. Het wordt ook makkelijker voor groepen om deel te nemen. Een demo is niet meer nodig (blijkbaar een hoge drempel) en ze mogen ook cover-liedjes zingen. De inschrijvingen worden voor 21 maart verwacht, de wedstrijd zelf gaat door op 4 mei. Het volledige reglement kan je op de jeugddienst krijgen (wendy.creten@kortenaken.vera.be)

zondag, februari 04, 2007

the Mission

Tom, een collega en vriend van CD&V, verzamelde 12 'mannen' om de opdracht van 'the mission' aan te gaan. Een soort dropping waar 80 ploegen aan deelnemen met in totaal 800 mensen. Het allerlei raadsels en opdrachten kwamen we te weten dat we gisteren om 18u in Aarschot moesten zijn. Rond 20u werden we ergens afgedropt. Helaas liep het vrij snel mis maar kregen we dit pas door tegen 2 uur. Daarom arriveerden we pas om 5 uur 's nachts op onze eindbestemming. Negen uren en 35 kilometer aan één stuk doorstappen voel je. Dat weet ik nu.

zaterdag, februari 03, 2007

Geen opvangcentrum in Kasteel

Goed nieuws. De Nederlander die van het Kasteel van Kersbeek een opvangcentrum wou maken voor rijke ex-verslaafden, verklaart in het Het Laatste Nieuws dat hij zijn plannen opbergt nadat de gemeente in beroep gaat bij de minister. (zie onder) Hierbij komt een einde aan een zeer bizar dossier waar het vorige gemeentebestuur en de bevoegde deputé weinig fraai uitkomt. Maar we hebben dit nooit partijpolitiek willen uitspelen om geen roet in het al ingewikkelde proces te gooien. Maar wat weer duidelijk blijkt: transparante communicatie en degelijke dossier kennis is noodzakelijk.

vrijdag, februari 02, 2007

Intercommunales

Als nationaal CD&V vormingsverantwoordelijke organiseerde ik gisteren een info-avond voor onze toekomstige bestuurders in intercommunales en bouwmaatschappijen. Deze staan immers steeds meer in voor cruciale dienstverlening. Denken we aan sociale kavels, electriciteit, watervoorziening, afvalophaling, aardgasaansluitingen, tewerkstellingsprojecten, enz. Ook Gaston Claes uit Kersbeek en zijn vrouw waren erbij. Hij gaat voor de gemeente Kortenaken naar de Dietse bouwmaatschappij en kwam informatie opdoen. Ik moet u niet vertellen dat met de dure gronden en huizen dit geen niet onbelangrijke opdracht is. Zelf word ik bestuurder van Intergas en IGO Leuven. Naast de economische ontwikkeling ging IGO zich vooral concentreren op de uitbouw van voorzieningen op het vlak van tewerkstelling en milieu- en natuurbeleid. Zeker als je kijkt naar de zeer lage tewerkingsmogelijkheden in Kortenaken en de regio verwacht ik daar wel wat van. (foto: werkgroep huisvesting met oa Gaston Claes)