zondag, september 30, 2012

Pluim voor afgelopen zes jaar.

Ik neem de tijd om de extra bijlage van Het Nieuwsblad door te nemen. Elke gemeente en alle lijstrekkers uit de streek komen aan bod. Voor Kortenaken lees ik onder andere:"Er waaide enigszins een andere wind door het gemeentehuis met Stefaan Devos (CD&V) als nieuwe burgemeester. Na een periode van elkaar leren kennen, werd - met respect voor elkaar - vlot samengewerkt en vulden de meerderheidspartijen elkaar aan. Het ambitieuse programma werd omzeggens volledig uitgevoerd".
En dit is absoluut niet de toon bij de andere gemeenten: "gebrek aan dossierkennis", "groteske plannen", "eeuwige ruzies", "gebrek aan projectopvolging".
Kortenaken steekt positief af tegenover vele andere gemeenten. En dat is een pluim voor de burgemeester en de hele ploeg.
Natuurlijk win je geen verkiezingen met wat je gedaan hebt, wel met wat je gaat doen. Maar de afgelopen zes jaar bewijzen wel dat ons programma ook effectief zal uitgevoerd worden.

zaterdag, september 29, 2012

Kiezer beslist, ongeacht de plaats

"Oei. Gij gaat niet verkozen raken" zegt iemand wanneer ze ziet dat ik op de 17de plaats sta. Ik verschiet ervan hoeveel mensen denken dat de plaats er op 14 oktober toe doet. Voor nationale verkiezingen klopt dit, voor gemeenteraadsverkiezingen niet en is het in de feite simpel. Bij de grote partijen gaan de zetels naar wie de meeste voorkeursstemmen haalt. Of je nu 3de, 13de of 18de staat. Het is dus de kiezer die beslist. Zo is mijn vader na de verkiezingen van 1994 burgemeester geworden vanop de 15de plaats. Dus Dorien....:-)
De kopstemmen (of lijststemmen) tellen nog maar zeer beperkt mee en hebben alleen effect op de eerste - en soms de tweede plaats.
Ook mag je op zoveel mensen stemmen als je wilt, zolang je maar binnen één lijst blijft. Elk bolletje is telkens een volwaardige stem. Met CD&V vragen we dan ook om zoveel mogelijk bolletjes binnen onze lijst in te vullen. En het kan geen kwaad als je ook de lijststem kleurt. De voorkeurstemmen hebben voorrang.

vrijdag, september 28, 2012

Sport - ook voor wie weinig tijd heeft


De afgelopen weken leerde ik Kim Vandepoel kennen, één van onze vier jonge kandidaten. En ze doet dat zeer goed. Als jonge moeder een verrijking voor de lokale politiek omdat ze de noden van jonge ouders extra onder de aandacht brengt. Zo onderstreept ze het belang van goede kinderopvang in de buurt. Als regent lichamelijke opvoeding beseft ze de nood aan een ruim aanbod om te sporten. Voor kleuters, kinderen, tieners, mensen met weinig tijd, of mensen met veel tijd. En dit zowel op individueel, recreatief als competitief vlak. De sporthal is een belanrgijke stap. De finse piste dan weer op maat van wie weinig tijd heeft. Een fit-o-meter is het bos, kleine sportterreintjes, fiets- en ruiterroutes, looppaden in het Velpegebeid, .... Wie hiervan meer wil, weet Kim op 14 oktober te vinden.

donderdag, september 27, 2012

Toegankelijk containerpark noodzakelijk

Ik lees Minister Bourgeois (N-VA) die zegt dat gemeenten meer autonomie krijgen. Diezelfde dag lees ik dat diezelfde Vlaamse overheid de gemeenten hun tarieven voor het containerpark gaat bepalen. Soit.
Voor Kortenaken betekent dit een verhoging van de tarieven voor het containerpark. Deze verhoging is onwenselijk. Een toegankelijk containerpark is noodzakelijk om sluikstorten te vermijden. En nu al verbranden te veel mensen hun afval in hun tuin. Een duur containerpark zal dit enkel doen toenemen. Sluikstorten opruimen is  trouwens een arbeidsintensieve dus dure operatie.

woensdag, september 26, 2012

Waar blijft die Noordelijke Ring rond Tienen?

De werken aan een kruispunt (richting Linter) op de Tiense vesten maken onmiddellijk duidelijk hoe veel impact dit heeft op de bereikbaarheid van de mensen van Kortenaken die in de Tiense fabrieken werken of aan Station of E40 moeten zijn.

Ik zie dan ook niet in hoe men gaat werken aan de Tiense vesten zolang er geen Noordelijke ring komt. Maar vrees er voor. Tienen heeft vandaag niet onmiddellijk een toekomstgerichte en daadkrachtige burgemeester. Als vandaag een paar uitspraken lees, dan staan we er niet goed voor. Politiek is soms durven moeilijke beslissingen te nemen en ze durven uit te leggen. In deze ben ik ervan overtuigd dat een noordelijke ring een zegen zou zijn voor alle inwoners van Tienen. En noodzakelijk voor de inwoners van Linter, Kortenaken en Glabbeek.

maandag, september 24, 2012

Snelheid omlaag


De cijfers die we op de verkeersraad te zien kregen, spraken voor zich. Tijdens de huisbezoeken wandel je in alle hoeken van Kortenaken en ondervind je het aan de lijve: In vele straten wordt te snel gereden. Vele mensen wensen dat we verder investeren om de snelheid van de auto's en vrachtwagens omlaag te krijgen. Dit kan door herinrichtingen, maar ik vrees dat we toch moeten inzetten op meer controles vanwege de politie. De vertegenwoordiger in de verkeersraad van de politie stond hier steeds weigerachtig tegen over, maar denk dat de politiek zijn verantwoordelijkheid moet nemen. Ook flitspalen mogen geen taboe zijn. Dan vooral aan gevaarlijke kruispunten. Je ziet dat flitspalen zin kunnen hebben. Deze in Glabbeek op de Tiensesteenweg heeft erover gezorgd dat er aan de apotheek zo goed als geen ongevallen meer gebeuren.

zondag, september 23, 2012

Sing for the climate


Op initiatief van de GROSK (gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking) zongen een 150-tal mensen uit volle borst mee voor Sing for the climate. Een zevental keren werd het lied uit volle borst gezongen en werden video-opnames gemaakt om mee te nemen in de nationale videoclip.
Al ben ik eerder een doener, dan een zinger. Maar als het helpt dat ieder nog maar even nadenkt wat hij of zij kan doen op zijn vierkante meter om minder energie te verbruiken, dan is het opzet al geslaagd.

zaterdag, september 22, 2012

Buurtwinkels

Het valt me op hoeveel mensen, zowel jong als oud, van de Ransberg en Kersbeek-Misskom het jammer vinden dat er geen buurtwinkels in hun dorp zijn. Kunnen we hier iets aan doen? Ik leer dat heel wat gemeente een buurtwinkelbeleid uittekenen. Een gemeente kan er voor zorgen dat de omstandigheden ideaal zijn voor buurtwinkels. Door gezellige pleintjes, parkeerplaatsen, veilige straten zodat mensen naar buurtwinkels te voet of met de fiets kunnen. Sommige gemeenten zetten een cadeaucheque systeem op -  geldig voor alle kleine winkels van de gemeente. Of steunen ten volle braderiën en dorpsfeesten. Ook rond het begeleiden van starters kan er veel gebeuren. Sowieso zullen het andere soort buurtwinkels zijn. De groentewinkel uit de Oude Tiensestraat is hier een goed voorbeeld van. Beperkt aanbod, maar wel vers, kwaliteitsvol en met ruime openingsuren.

vrijdag, september 21, 2012

De eerste steen ligt.

De eerste steen van de sporthal ligt er. Ze werd gisteren officieel gelegd door onze burgemeester Stefaan Devos en schepen van sport Michel Vandervelpen. Wie is aan Bergendal wil gaan kijken, kan intussen goed zien waar en hoe groot de sporthal juist zal worden. Er komt één grote zaal en één kleine zaal. Ook zal er een cafetaria zijn - met zonneterras - die de sporthal en Bergendal verbinden. De deuren van de sporthal moeten ten laatste in november 2013 open.
De bouw van de sporthal is ook een gelegenheid om het parkingprobleem op te lossen, een finse piste aan te leggen en een speelterreintje te voorzien.
Zoals je in andere gemeenten kan vaststellen is een sporthal een katalysator om mensen te stimuleren te bewegen. Want deze is niet alleen goed voor sportverenigingen, maar zet ook andere verenigingen, vriendengroepen of buurten aan te sporten.

Thermische foto

Ik ben echt van overtuigd dat met goede isolatie veel geld en milieuvervuiling kan bespaard worden. We hebben eens met de warmtecamera van m'n schoonvader z'n werk door ons huis gegaan. Leerrijk maar te duur als methode voor particulieren of gemeenten. Ik lees nu dat in Tervuren men een thermische luchtfoto heeft laten maken van de gemeente. Zo kan men zien welke daken en huizen al dan niet goed geïsoleerd zijn. Knap gezien. En vervolgens kan de wooncoach op pad om de mensen te sensibiliseren en op weg te helpen.

donderdag, september 20, 2012

Partijen antwoorden op onze JONG-CD&V brief

Onze open brief (zie onder) heeft toch al meer helderheid gebracht omtrent de voorkeur van de partijen omtrent de ambachtelijke zone. Een journalist van Het Laatste Nieuws belde ze op. CD&V, SP.A en N-VA volgen JONG-CD&V om te kiezen voor een ambachtelijke zone aan de Tiensesteenweg. Waar en welke percelen exact aan de Steenweg is nog stof tot discussie en finaal werk voor een RUP (Ruimtelijk UitvoeringsPlan) tijdens het volgend bestuur. Dit moet uiteraard gebeuren in maximaal overleg met de buurtbewoners om de hinder tot een minimum te beperken.

De VLD is tegen de zoekzone aan de Tiensesteenweg maar kan volgens de krant 'geen andere locatie bedenken'. Ik val bijna van m'n stoel. Een fractie met gewezen burgemeesters en schepenen die sterk voorstander zijn van een KMO zone maar na 20 jaar zoeken geen locatie kunnen bedenken. Pijnlijk.

woensdag, september 19, 2012

Velpegebied als wandel-, loop- en fietsgebied


Vandaag een interessant gesprek gehad over het Velpegebied. Veel grond is nu bestemd als overstromings- en natuurgebied wat voor de landbouwers niet altijd aangenaam was. Nu het er is maken we er best het beste van want het is echt wel een pareltje. Toen we enkele jaren geleden met JONG-CD&V er gingen wandelen was het voor heel wat buurtbewoners de eerste kennismaking. Het Velpegebied leent zich ideaal voor prachtige wandelingen. Ook een looppad zou er ideaal zijn. Nu is het Velpegebied ook een stoorzender in ons fietsroutenetwerk om veilig binnendoor te kunnen fietsen. Een paar extra grindpaden (zoals in natuurgebied in Diest) zou vermijden dat men langs de drukke Heerbaan of Hoeledensebaan moet fietsen 
Laat ons dan ook aandringen bij de Vlaamse overheid om het Velpegebied veel toegankelijker te maken en er echt een wandel-, loop- en fietsgebied van te maken. Dit zal ook bijdragen tot het draagvlak voor ons groen. En zeer centraal in de gemeente.

Starterswoningen voor jonge gezinnen

Ook in Kortenaken zijn de prijzen van de huizen en gronden de afgelopen 10 jaar verdubbeld.
Volgens het Vlaams grond- en pandendecreet moeten we tegen 2025 in Kortenaken 71 sociale huur- en 35  koopwoningen realiseren. Persoonlijk ben ik daar geen fan van want geen oplossing voor heel wat jonge gezinnen van Kortenaken die geen betaalbaar huis vinden. Ik geloof meer in starterswoningen waarbij huisvestingsmaatschappijen woningen tijdelijk verhuren aan startende koppels uit Kortenaken die eigenlijk te veel verdienen voor een sociale woning. Zij betalen meer huur dan sociale huurders, maar minder dan op de gewone woningmarkt. Zo kunnen ze sparen om finaal een eigen woning te verwerven.

dinsdag, september 18, 2012

Waar ambachtelijke zone?


JONG-CD&V Open brief aan de vier partijen van Kortenaken

-          Kiezer heeft recht op duidelijkheid partijstandpunten locatie ‘Ambachtelijke zone’

-          Onze keuze is helder: Locatie Tiensesteenweg houdt zwaar verkeer uit onze dorpen

Beste lijsttrekker,
Als vier jonge kandidaten willen we op een eerlijke manier aan politiek doen. Wij wensen dan ook dat elke partij helderheid schept over haar partijstandpunt over de te realiseren ambachtelijke zone. We begrijpen dat elke partij voor een ambachtelijke zone is. Het is nodig onze ondernemers perspectief te bieden en te zorgen voor een duurzame oplossing voor onze kleinere bedrijven.

Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan is na 20 jaar discussie en na veel overleg met de hogere overheid goedgekeurd. Er blijven nog vier mogelijke locaties over. Drie aan de Tiensestraat (tussen De Hoef en Kortenaken-Dorp) te Kortenaken en één aan de Tiensesteenweg aan het gehucht ‘Einde’ te Waanrode. De volgende zes jaar dient een definitieve keuze gemaakt te worden. En wie zegt dat er één moet komen, moet ook zeggen waar. En het gaat niet op enkel te zeggen waar het niet mag komen.

Onze vier jonge kandidaten zijn alvast helder. Wij willen de ambachtelijke zone realiseren aan de Tiensesteenweg (N29) in Waanrode tussen het tankstation en de grens met Glabbeek. Wij zijn ervan overtuigd dat deze locatie de minst slechte oplossing is. Het zwaar verkeer kan zo onmiddellijk naar Tienen (E40) of de E314 zonder dat het door onze dorpen moet. Het alternatief is extra (zwaar) verkeer door de Klipgaardenstraat, Grote Vreunte, Blijstraat, Krawatenstraat, Kortenaken-Dorp en de Tiensestraat te sturen. Deze straten zijn hiervoor niet geschikt en met extra verkeer belasten we meer dan duizend mensen hun levenskwaliteit. Ook de Hemelrijkstraat en Heerbaan bieden geen alternatief.

Uiteraard is het niet ons opzet zwaar verkeer door de Eindestraat te sturen en we willen de overlast voor de omwonenden dan ook beperken. Een aparte ontsluiting van het terrein op de Tiensesteenweg (N29) met groenbuffers moet de overlast tot een minimum herleiden.

Beste lijsttrekker, we vragen dat ook uw partij aangeeft welke voorkeur van locatie ze voor ogen heeft. De kiezer heeft recht op duidelijkheid.

Alvast bedankt voor uw antwoord.
 
Met vriendelijke groeten,         
Kristof Mollu,  Jonathan Cardoen, Kim Vandepoel en Dorien Fets

ps. We zullen de antwoorden van de partijen ook online zetten

Dag van de Landbouw

Ik sprak met de directeur van de Landelijke Gilde. De Dag van Landbouw werd een groot succes. Overal konden de landbouwbedrijven op veel belangstelling rekenen. Ook zo in Hoeleden in het fruitbedrijf van Dirk Wouters. Sommigen zien een strijd tussen landbouwers en (nieuwe) inwoners. Ik zie dat niet. En geloof ook niet in wederzijdse verwijten of oproepen dat de ander meer respect moet hebben. Wel in wederzijds begrip en respect. Begrip voor landbouwers die de nacht doordoen wanneer het graan droog binnen moet. Begrip door geen vuil in de velden te werpen. Of begrip van de chauffeurs van zware landbouwmachines door niet te snel door de straten te rijden,... enz. Als ieder probeert de andere beter te begrijpen, komen we verder. Een dag van de landbouw, kleine groenten en fruitwinkels zodat je de producten leert kennen, zijn dan ook goud waard en kunnen bijdragen tot dit wederzijds begrip en respect.

maandag, september 17, 2012

Kortenaken op ROB-TV

http://www.youtube.com/watch?v=7BwQnxBufoE&feature=player_embedded

Elke dag zet onze regionale TV een gemeente in de kijker. Wie het gemist heeft, kan het hier nakijken. Ik ga er zelf niet veel commentaar bij geven. Aan u om te oordelen wie u wenst dat de gemeente de komende zes jaar zal leiden. Uw stem is belangrijker dan u denkt.

zondag, september 16, 2012

Kopstukkendebat Kortenaken

Op vrijdag 5 oktober om 20u in Den Hoek staat een kopstukkendebat onder leiding van Marcel Kerffs op de agenda. Aan de verschillende adviesraden is de vraag gesteld op welke bezorgdheden of kwesties zij graag een antwoord van de politieke partijen willen weten. Ook zullen een aantal actuele thema's aan bod komen.
Elke partij mag twee mensen afvaardigen. Blijkbaar durfde niet alle partijen het aan hun nr 1 en nr 2 naar het debat te sturen. Voor CD&V zal burgemeester Stefaan Devos en OCMW voorzitter Annita Vandenbroeck deelnemen.
Dit debat is zeker een aanrader om de visie en standpunten van de verschillende partijen te leren kennen.

Zeepkistenrace


Deze namiddag Zeepkistenrace van de jeugdraad in de Zandstraat in Hoeleden. "Durf je u daar nog vertonen?" krijg ik al lachend te horen. Enkele jaren geleden 'won' ik er de Lucky Looser-prijs. Niet dat ik er fier op was. Integendeel. Met een zeepkist van de KLJ van Kortenaken met een stuur dat omgekeerd draait (als je links stuurt, rijdt hij rechts en omgekeerd) vatte ik de afdaling in Ransberg-dorp aan. Niet simpel omdat het stuur tegen uw automatismen ingaat. Na een bochtje vloog ik van het parcour recht tegen een vrijwilligerster van de hulppost van het Rode kruis. Tegen haar scheenbenen en daarenboven viel ze met haar gezicht op het stuur. Pret over. De geldprijs '50 euro' heb ik toen uit eerlijke schaamte maar onmiddellijk aan het Rode kruis gestort.

vrijdag, september 14, 2012

Lokale verkiezingen

Sommige geloven blijkbaar niet in hun eigen kandidaten en willen er nationale verkiezingen van maken. Ook de nationale journalisten begrijpen eigenlijk niet goed hoe lokale politiek juist in elkaar zit. Aangaande op de komende tv programma's zullen we gebombardeerd worden met...nationale figuren en zal de gemeenteraadsverkiezingen gereduceerd worden tot een duel in Antwerpen.
Gelukkig zijn de mensen slimmer. Tijdens de huisbezoeken merk je dat de mensen het verschil kunnen maken. En de mensen hebben door dat er veel is gerealiseerd in Kortenaken. Deze week nog gehoord: "Ik weet eerlijk gezegd niets van de politiek. Ik vind wel dat er veel goeds gebeurd is in Kortenaken. Wie is er eigenlijk aan de macht?" CD&V. "Wel dan ben ik voor CD&V. En van welke partij zijn jullie?" CD&V
En daar draait het om. Wie wil je dat morgen de gemeente leidt? Wie heeft toekomstgerichte antwoorden op de kleine en grote problemen van Kortenaken? En wie heeft in Kortenaken de kandidaten om deze oplossingen te realiseren.

woensdag, september 12, 2012

De Peulschil

Tijdens de huisbezoeken werden we uitgenodigd langs te komen in het jeugdhuis De Peulschil in Stok. Gisteren voegden Kristof en ik de daad bij het woord. Ik was onder de indruk. Knap en vernieud lokaal, pintjes voor één euro en vooral: een sfeer van geëngageerde jongeren die hun vrije tijd steken om van een jeugdhuis een aangename ontmoetingsplaats voor jongeren te maken. Gisteren ging plots iedereen naar buiten voor te roken. Wordt het rookverbod dan zo strict nageleefd? 'Tuurlijk, we gaan die sigarettenrook ons mooi lokaal niet laten verknoeien'. Tegen de kracht van jongeren die zelf verantwoordelijkheid nemen, kan geen enkel reglement op.

Geen extra vrachtwagens door onze dorpen

Het ruimtelijk structuurplan is goedgekeurd. Na 20 jaar discussie hebben burgemeester Stefaan Devos en schepen van ruimtelijke ordening Michel Vandervelpen dit tot een goed einde gebracht. Proficiat!
Gevoelig punt is de locatie van een ambtelijke zone. En die moet er komen. Niet dat de Tiense suiker naar Kortenaken komt, wel om onze eigen kleinschalige ondernemers een toekomstperspectief te bieden. De definitieve keuze is voor de volgende legislatuur. De kiezer beslist er dus mee over. Er staan nu vier zoekzones in. Hoewel de lijst niet-limitatief is, schat ik toch dat het één van deze vier zullen worden aangezien de hogere overheid ons niet veel andere mogelijkheden toelaat. Het gaat om drie plaatsen aan de Tiensestraat (weg Kortenaken dorp- Rond punt Den Hoef). Ofwel aan Bovin, ofwel aan de voormalige loods Spapen ofwel aan het slachthuis (aan rond punt Den Hoef). De vierde optie is aan de Tiensesteenweg in de buurt van het tankstation. De VLD zegt nu al zeer duidelijk dat ze de ambachtelijke zone niet aan de Tiensesteenweg wilt. Waarom niet is me niet helemaal duidelijk. Tenzij electorale motieven. Dit betekent wel dat ze kiezen om nog meer zwaar verkeer langs de as Klipgaarden - Grote Vreunte - Blijstraat - Krawantenstraat - Kortenaken dorp - Tiensestraat te sturen. Ofwel langs de Hemelrijkstraat en de Heerbaan. Geen goede zaak voor de leefbaarheid van onze dorpen en extra overlast voor een duizendtal mensen.
Hoe meer ik over de discussie hoor met alle argumenten, hoe meer ik ervan overtuigd ben dat aan de Tiensesteenweg (tussen Tankstation en grens Glabbeek) de minst slechte oplossing is.

Geen belastingsverhoging

Ik lees in de krant dat Unizo en haar ondernemers schrik hebben voor belastingsverhogingen. Het programma van CD&V Kortenaken is alvast duidelijk. Wij willen de uitgaven onze controle houden en elke euro twee keer omdraaien zodat we de belastingen - die we verlaagd hebben - niet opnieuw moeten verhogen. En dat zal niet simpel zijn, maar ook niet onmogelijk. Op de gemeenteraad zag je telkens een zelfde fenomeen bij de oppositie. Bij de bespreking van het belastingstarief klonk het "er is nog veel marge voor een belastingsverlaging". Later bij de begroting of rekening klonk het "Kortenaken is het Griekenland van Vlaanderen".  We zitten dus goed. Besturen is een moelijke balans vinden tussen investeren en uw huishouden op orde houden. En wie niets doet heeft natuurlijk het meest geld op zijn bankrekening, maar schuift ook de problemen door naar de toekomst. De balans tussen toekomstgericht investeren en budget op orde is de afgelopen jaren gevonden. Mede doordat veel tijd is gestoken in subsidies van hogerhand.

dinsdag, september 11, 2012

Bouwgrond

Aangenaam om vast te stellen op de gemeenteraad dat ook leden van de oppositie m'n blog lezen :-) Blijkbaar voelde een raadslid zich aangesproken toen ik enkele weken geleden schreef dat men mensen niets moet wijsmaken. Mensen geloven blijkbaar nog steeds dat politici zomaar een landbouwgrond in bouwgrond kunnen veranderen. En dat zelf bij landbouwgronden die in het vizier komen vanwege de hogere overheid om natuurgebied te worden.
En wie heeft nu niet graag een bouwgrondje bij.
Ook de opvulregel is enkele jaren geleden sterk verstrengd  door het Vlaams gewest waardoor het in de praktijk zeer moeilijk is. En de regeling in verband met 'restkavels' biedt in de realiteit ook weinig soelaas. Ook hier een ingewikkelde procedure waarbij je wanneer je bouwgrond krijgt in ruil een andere bouwgrond moet opgeven. Die 'restkavel' lijkt dus verleidelijk wanneer men u maar één deel van het verhaal heeft verteld.

Koken met verse producten van bij ons


De gezinsbond organiseerde een kookworkshop voor kinderen. Op het lijf geschreven van onze jarige Stiene. Zelf kan ik daar ook van genieten. Enkele jaren geleden (toen we nog geen kindjes hadden) volgde ik als hobby de opleiding van restauranthouder in avondonderwijs. Basistechnieken, productkennis, zaal, drankenkennis. Tijdens deze 3 jaar durende opleiding passeerde alles de revue. Een uitgebreide menu klaarmaken kan zeer stresserend zijn, maar toch ook zeer ontspannend.  Alleen moet je er echt tijd voor kunnen maken om er van te genieten. Je leert ook dat met verse en kwaliteitsproducten werken echt een verschil maakt en eenvoudige gerechten authentiek klaarmaken een wereld van verschil geeft. (denk aan balletjes in tomatensaus, vol-au-vent). Dus ik ben grote voorstander van de landbouwers, fruit- en groetenboeren die hun producten van bij hun thuis verkopen. Verser en beter kan je ze niet hebben.

zondag, september 09, 2012

Speelpleintje in elke buurt

Mij enorm opgevallen in Zwitserland. Elk dorpje- hoe klein ook - heeft er zijn speelpleintje. Niet ergens achterin een wip of een schommel. Maar centraal in de dorpsplein bestaande uit veilige en vandaalbestendige speeltoestellen en goed omheind voor het verkeer. En bijna telkens waren er kinderen aan het spelen en stonden ouders er met elkaar te praten. De speelpleintjes waren een plaats van ontmoeting. In Kortenaken zijn vandaag te weinig speelpleintjes. Aan de nieuwe sporthal zal er een komen. De vernieuwing van het tweede deel van Kortenaken centrum is een nieuwe gelegenheid. Maar het moet niet altijd bij grote werken. Aan Fragiel zou ook een mooie plaats zijn of in Kersbeek-Dorp. Suggesties voor plaatsen altijd welkom.

zaterdag, september 08, 2012

{Daden inbegrepen} award voor CD&V Kortenaken

Vice-premier Steven Vanackere reikte deze avond de {daden inbegrepen} award uit aan burgemeester Stefaan Devos en de hele CD&V ploeg.
Onder leiding van burgemeester Stefaan Devos en OCMW-Voorzitster Annita Vandebroeck oogt de lijst met realisaties indrukwekkend. Denken we aan de 12 km fietspaden, de uitbreiding van welzijnsinitiatieven met mantelzorgpremie en de mobiele ambtenaar of de verfraaiing van Hoeleden en Miskom-Dorp.  De Kleine administratieve belastingen werden afgeschaft, de belastingen verlaagd en de nieuwe inwoners werden verwelkomd.
En volgende week legt onze schepen van sport Michel Vandervelpen de eerste steen voor de sporthal. Deze sporthal werd al 20 jaar beloofd. CD&V realiseert ze.
Vice-premier Steven Vanackere:”Wat in Kortenaken de afgelopen jaren is gerealiseerd door onze CD&V’ers typeert ons. Wij zijn de partij die niet aan de kant blijft staan maar juist voortdurend zoekt naar oplossingen voor de problemen. Met mandatarissen en kandidaten die garant staat voor daden. En heb het zelf ook mogen ondervinden. Toen ik Minister van Welzijn was, vroegen ze mij extra kinderopvangplaatsen. Ik heb ze gegeven en die kans hebben ze gegrepen. In geen tijd werd het kinderdagverblijf Stekelbees in Kersbeek geopend, goed voor de opvang van een 23-tal kinderen. CD&V Kortenaken en haar mandatarissen verdienen deze {daden inbegrepen} Award en hoop dat ze kiezer hen de kans geeft de komende zes jaar op dit elan verder te werken. ”

Makkelijker en aangenaam


Jongeren en jonge gezinnen gemakkelijk en aangenaam maken. Dat is de doelstelling van de vier jonge kandidaten van CD&V Kortenaken.
Voorzitter JONG-CD&V en lijstduwer Kristof Mollu: “Met de jongerenkandidaten stellen we niet de zoveelste saaie folder voor maar wel 14 pizza’s. Van pizza Bewegico, over pizza Veilico tot pizza Properico. We kozen niet toevallig voor pizza's: ze staan symbool voor betaalbaarheid, ze zijn gemakkelijk en elke pizza geeft via enkele sleutelwoorden weer waarvoor we staan.”
De 20-jarige Dorien Fets: “Ook jongeren dienen hun stem te laten horen en mee de politieke agenda te bepalen, daarom brengen we onze menu aan huis wat voor de jongeren belangrijk is want zij hebben almaar minder tijd.”
Gemeenteraadslid Jonathan Cardoen: “We willen een Kortenaken dat aantrekkelijk is voor jonge gezinnen, daarom willen we met deze pizza's verder investeren om het hun gemakkelijker en aangenamer te maken.”
Kim Vandepoel, zelf jonge moeder, vult aan: “Met gezonde pizza's waar iedereen energie van krijgt. En natuurlijk zijn we geen kinderpizza's vergeten.”

vrijdag, september 07, 2012

DooRlopende straten

Het interessante aan m'n job is dat ik elke dag bij leer. Zo gaven we gisteren een Award aan Kampenhout met hun project voor 'doorlopende straten'. Ze hebben een heel netwerk van voet- en buurtwegen uitgetekend. Vanuit het idee dat sommige straten misschien wel 'doodlopen' voor auto's, maar daarom niet voor voetgangers en fietsers. Door het aanbrengen van een sticker op het verkeersbord, maak je van een doodlopende straat een DOORlopende straat. Zo weet de zachte weggebruiker dat er toegang is tot een veiligere doorsteek. En de auto weet dat hij een ommekeer moet maken. Voetgangers en fietsers kunnen hierdoor een veiliger en aangenamer traject kiezen.

Denk zeer toepasbaar in Kortenaken en sluit aan bij de ambitie van JONG-CD&V om in Kortenaken een netwerk van veilige binnendoor fietsverbindingen te maken naar de scholen en de sporthal.

donderdag, september 06, 2012

Laat kinderen in bos spelen

Het Centrum van milieu- en natuureducatie organiseert lessen om kinderen te leren in de bos te spelen 'omdat ze dat niet meer kunnen.’ ‘Omdat ze niet meer mogen’, hebben ze beter geschreven. Vroeger gingen we met de Chiro bijna wekelijks naar Meerdaelbos. Om te spelen met de mannen, kampen te bouwen…het bos te leren ontdekken. Plots mochten we niet meer gaan op een zeer klein en onavontuurlijk stukje na. Overal gebeurde hetzelfde waar we ook op kamp gingen: rond elk bos kwam een soort prikkeldraad. Ook in Kortenaken merk ik dat bijvoorbeeld het Begijnenbos – een van de grootste en enige bossen in het Hageland – niet toegankelijk is. En nu gaat een overheidsinstantie kinderen leren in het bos spelen.  Laat ons al beginnen met de jeugdbewegingen toe te laten te spelen. Kost niets en zo veel echter!

woensdag, september 05, 2012

Leerrijk en aangenaam

Gisteren de eerste huisbezoeken gedaan met de jongeren. Eerlijk gezegd doe ik dat graag. Je ontmoet veel aangename mensen. Gaande van echte ondernemers, jongeren die gaan studeren of voor het eerst gaan werken. Mensen met kinderen op de arm. Die hier al heel hun leven wonen of juist pas een huis gekocht hebben.
Ik leef helemaal op wanneer mensen vragen waar we voor gaan en het debat aangaan. Ik voel geen 'verzuring'. Integendeel. Een aantal zeiden vlakaf dat ze goed wonen in Kortenaken. Tuurlijk zijn er aantal goede suggesties, dat maakt de huisbezoeken zo leerrijk.

Werking intercommunales

‘Te veel bestuurders bij intercommunales’ en 'Veel gemeentes delen zitjes bij intercommunales uit als een troostprijs' lees ik in de krant De Standaard naar aanleiding van een onderzoek. Zoals met vele onderzoeken zit er ergens een waarheid in, maar rederen ze te theoritisch en vanuit een Brusselse bureau. Helaas is de werking van intercommunales strikt geregeld door Vlaamse decreten. Het klopt dat de raden van bestuur te groot zijn om effectief te besturen maar dat is ook niet hun taak. Het gehanteerde principe is dat elke deelnemende gemeente een vertegenwoordiger moet hebben, juist om de belangen van zijn of haar gemeente te kunnen bewaken. Of gaan we straks participeren in samenwerkingsverbanden zonder te weten wat er gebeurd? Het zijn directiecomités (een beperkte groep binnen de raad van bestuur) die besturen. Zelf ben ik ook drie jaar voorzitter geweest van een intercommunale, namelijk IGO-Leuven. Met een raad van bestuur van een 30-tal 'vertegenwoordigers' en een directiecomite met 6 mensen. En deze laatste heef de taak de organisatie op rails te houden met oog voor twee cruciale vragen: 1. gebeuren de goede dingen, 2. gebeuren de dingen goed? En zoals altijd hangt de kwaliteit van de structuren af van de kwaliteit van de mensen erin.
Misschien moet men gewoon de algemene vergaderingen afschaffen. Want deze hebben effectief geen nut en kosten alleen maar.

dinsdag, september 04, 2012

CD&V nr 7

Voila. De papieren zijn ingediend, de nummers zijn getrokken. CD&V heeft nr 7 en zal dus in Kortenaken als laatste op stembrief staan. Al geloof ik dat het nummer er weinig toe doet. Alhoewel. Vooraf hadden we gezegd. 'Dat we maar niet nr 1 hebben. Want die partij heeft in verleden nog nooit de verkiezingen gewonnen.' Nu staan we laatste. Of hoe zeggen ze het: De laatsten zullen de eersten zijn.
In alle eerlijkheid: die nummers zijn nog een beetje folklore. Niet meer of niet minder.

maandag, september 03, 2012

Kerken als plaats voor rust en cultuur


Een van de punten in ons JONG-CD&V programma. Maar aangebracht op de CD&V denkdag door heel wat mensen die bezorgd zijn om onze kerken. Ze zien het aantal kerkgangers dalen. Langs de andere staan heel wat kerken voor grote kosten en vragen ze zich af de gemeenschap dit nog gaat willen dragen. Er dient nagedacht te worden hoe we hier verder mee omgaan. Wij zijn geen voorstander van kerken die plots fuifzaal of hotel worden. Wel voor kerken als plaats voor rust, bezinning en cultuur. De komende zes jaar zal het gesprek hierover gevoerd moeten worden. Met respect voor het verleden, met oog op de toekomst.

Energieavond op donderdag


Donderdag 20 september (en NIET maandag 20) om 19u  is er in Den Hoek een energieavond. Hierop worden tips meegeven hoe electriciteit en gas te besparen en in detail naar je factuur te kijken. Zodat je zelf de beste leverancier kan kiezen. Voor mij begint alles bij een super geïsoleerd huis zodat je zo weinig mogelijk afhankelijk bent van de steeds stijgende energieprijzen. Want ik geloof niet dat deze nog terug gaan dalen.
Dus moeten we een versnelling hoger schakelen om woningen effectief geïsoleerd te krijgen. Naast info avonden is er nood aan mobiele teams met een wooncoach die u bij u thuis komt tips geven en concrete suggesties doet.

zaterdag, september 01, 2012

Nabij en menselijk bestuur


Af en toe wordt in de media de vraag gesteld of de kleine gemeenten niet moeten fusioneren met andere gemeenten. Kortenaken hoort bij de 50 kleinste gemeenten en komt dus mee in het vizier. Telkens wordt het als een vanzelfsprekendheid beschouwd dat grote gemeenten leiden tot beter bestuur. Nochtans heb ik nog geen enkel tevredenheidsonderzoek gezien waaruit zou blijken dat inwoners van grote gemeenten meer tevreden zouden zijn dan deze van kleine gemeenten. Integendeel. En daar zie je een bizarre contradictie waar veel consultants geen weg mee weten. Meer efficiëntie leidt niet altijd tot meer tevredenheid. Menselijk en nabijheid zijn volgens mij de  sleutelwoorden.
Toch zie ik efficiëntie en menselijk niet als een contradictie. Doelstelling moet zijn enerzijds de mensen zo makkelijk mogen te maken met een minimum aan tijdsverlies, anderzijds dat ze zo goed mogelijk geholpen zijn.
De meeste – eenvoudige – zaken moeten via online en de post kunnen aangevraagd en bezorgd worden. De toepassingen zijn oneindig en kan iedereen zijn of haar papieren in orde brengen op tijdstip dat beste past zonder elke keer verlof te moeten vragen.
Daarnaast zie ik onze ambtenaren als begeleiders en probleemoplossers in de wirwar van regels en administraties. Waarbij je bijvoorbeeld een afspraak kan maken om uw bouwproject in al zijn facetten te bespreken en men u doorheen de stappen loost.
Menselijk is niet hetzelfde als ons-kent-ons. Ik gruwel van een ons kent ons beleid waarbij je iemand moet kennen om iets gedaan te krijgen. Een zeer nadelig systeem voor de jonge en nieuwe inwoners.  En niet rechtvaardig voor al wie zich aan de regels houdt.