woensdag, september 23, 2009

Boerderij De Brabander viert feest.


In de sociale economie sector is Boerderij De Brabander een begrip, in Kortenaken is het minder gekend. Nu zondag vieren ze hun 20 jaar bestaan met oa een foto-zoektocht (zie www.boerderijdebrabander.be). Op hun ‘boerderij’ in Miskom verschaffen ze werk aan een twintigtal laaggeschoolde langdurig werkzoekenden en hebben een groetentuin, bakkerij en groendienst. Het principe is tamelijk gelijkaardig als bij IGO-Leuven. Het geeft de mensen de kans duurzaam aan de slag te gaan, hun draai te vinden en hun eigen-waarde op te krikken. Het is geen bezigheidstherapie maar proberen een groep van mensen die moeilijk op de gewone arbeidsmarkt terecht kunnen zinvol werk aan te bieden. Een win-win.
De gemeente probeert ook zijn steentje bij te dragen. Zo komen bij heel wat gelegenheden (bv de Welkomstactiviteit)de producten van bij hun.

dinsdag, september 22, 2009

CD&V direct in de brievenbus


Vandaag vond ik de CD&V direct van Kortenaken in de brievenbus waarvoor Kristof me in de zomer is komen interviewen. Bij het herlezen denk ik voortdurend..dit en dat had ik nog kunnen vertellen, maar globaal heb ik mijn punt kunnen maken. De gemeente kan heel wat bijdragen om het jonge mensen en gezinnen makkelijk te maken. En aangenamer. Door kleine en grote dingen. En ik zeg dat niet alleen omdat ik nu zelf vader ben geworden - Natuurlijk ervaar je nu zelf een aantal dingen - maar ik ben er van overtuigd dat elk dorp best een goede mix heeft van jonge en minder jonge mensen.
Wie geen direct heeft gevonden in de brievenbus, geef gerust een seintje en ik mail het door.

donderdag, september 17, 2009

Groen avontuurlijk speelterrein in HoeledenIn Hoeleden komt een avontuurlijk speelterrein op de aangelegde graspleinen achter de KLJ-lokalen. Samen met de KLJ werd een project om steun en begeleiding ingediend bij het Vlaams gewest. Met succes blijkt nu. Wat zeer goed nieuws. Voor de KLJ, maar ook voor de school, de buitenschoolse kinderopvang en eigenlijk alle buurtbewoners. De komende maanden zal – in overleg - een plan ontworpen worden. Een mooie samenwerking tussen de KLJ en gemeente waarbij elk hun steentje bijdragen.

donderdag, september 10, 2009

Hedendaags informatiebeleid


Dinsdag was het gemeenteraad. (En werd Stiene één jaar) De VLD vindt het niet nodig te investeren in heldere communicatie. Voor hun is het genoeg droog de informatie weer te geven, zoals copies van politiereglementen en notulen gemeenteraad. Zoals zij het 18 jaar hebben aangepakt. 'De mensen is het toch te doen om de inhoud'.
Gelukkig zijn zij in Kortenaken niet meer verantwoordelijk voor het informatiebeleid. Of we moeten terug naar een lege website en een Kortenaaks Staatsblad. Het is nu eenmaal zo dat artikels in menselijke ipv ambtelijke taal ondersteunt door foto's meer worden gelezen. En een goed gelezen informatieblad verhoogt enkel de betrokkenheid over wat in de gemeente gebeurd. En voor mij mag dat iets meer kosten. Trouwens de prijs/kwaliteit valt zeer goed mee dankzij inzet van vele mensen. Van mij zou het zelf stap verder mogen gaan en 8 ipv 4 keer een blad uitgeven. Kan je meer kort op de bal spelen en verenigingen meer ruimte geven.

vrijdag, september 04, 2009

Chiro karoo Bierbeek 10 jaar


De tijd vliegt. 10 jaar geleden stond ik als groepsleider mee aan de wieg van deze nieuw gemengde Chiro door het samengaan van de KLJ meisjes en Chiro jongens. Dit weekend viert Chiro Karoo Bierbeek haar 10 jaar bestaan. Zondag is het tijd om anekdotes op te halen en hebben ze gevraagd te vertellen over het ontstaan en vanwaar de naam komt. Bij de voorbereiding was het al herinneringen ophalen. Vooral over het eerste gemengde kamp. Dat van een hele generatie in het geheugen staat. Vol diepten (twee keer hulpdiensten moeten bellen) maar vooral hoogtepunten.
En natuurlijk ook over de verschillen: Op jongenskamp: om ter langst niet douchen, 'muurke shot' en 'boeren laten'. Op gemengd kamp: elke dag douchen, luieren en geen enkele boer.

donderdag, september 03, 2009

Veel interesse voor fiets-plannen


Meer dan 150 buurtbewoners en geïnteresseerden kwamen naar de info-avond over nieuwe fietspaden tussen Waanrode en Kortenaken. "Het werd tijd dat er iets gebeurde" was een veel gehoorde opmerking. Er waren ook enkele terechte opmerkingen en bezorgdheden van inwoners. Op de meeste moet het mogelijk bij de concrete uitvoering tegemoet te komen. In theorie moet ook niemand onteigend worden. Natuurlijk hebben veel mensen, zonder het zelf te beseffen (sommigen verschoten nogal), hun haag, muurtje, parking op gemeentegrond aangebracht. Deze zullen gratis verplaats worden door de gemeente zodat de hinder voor de mensen minimaal is.