vrijdag, juni 29, 2007

Plannen liggen op tafel

Vandaag stelden we ons beleidsplan 2007-2012 voor aan de pers. De CD&V/N-VA fractie is tevreden over het bereikte resultaat. Onder andere volgende facetten uit ons programma komen aan bod:
1. Open communicatie en klantvriendelijkheid. Denken we aan een goede website, onthaalbeleid, het afschaffen van onnodige adminstratieve taksen
2. Veilige wegen en gezellige dorpskernen. Wat onder meer betekent: inhaalbeweging aanleg fietspaden (prioritair langs onze grote assen) en het creeëren van gezellige ontmoetingsplaatsen in onze dorpskernen.
3. Aangenaam wonen met zorg voor onze open ruimten: Ondersteuning landbouwers, duurzaam waterbeleid, ...en maximale rechtszekerheid van zonevreemde woningen.
4. Ondersteuning voor al wie initiatief neemt: Uitbouw uitleendienst, uitbreiding wandelwegen, nieuwjaarsreceptie voor alle inwoners en natuurlijk een sporthal op de aangekochte terreinen in Waanrode
5. Zorgen dat iedereen mee kan. Met gratis leerlingenvervoer, degelijke kinderopvang en speelpleinwerking, meer speellocaties, een mobiele ambtenaar en een sterk uitgebouwd OCMW.
En na 18 jaar liberaal beleid met de hoogste belastingen van de regio tot gevolg, hebben de mensen recht op een verlaging van de personenbelasting en onroerende voorheffing.
Wie interesse heeft in meer, is steeds welkom op de gemeenteraad nu maandag 2 juli om 20u30 in het gemeentehuis of geeft een seintje.

Foutje

Plots - en tot ieders verbazing - stond in de Schoolstraat (de straat van de lagere school in Kortenaken) een bord voor een stilstaan- en parkeerverbod. Na een kleine reconstructie blijkt het te berusten op een misverstand. Vandaag zal het bord terug weg gehaald worden.

donderdag, juni 28, 2007

Nuttige ondersteuning

Met de nieuwe bestuurders van IGO Leuven bezochten we de verschillende projecten. IGO Leuven ondersteunt de gemeenten bij hun welzijn, cultuur, recreatie en milieu-beleid. Zeker als kleine gemeente is externe deskundigheid en begeleiding welkom. Zo bezochten we een kinderopvang, streekwinkel, opleidingsproject en de natuurploegen. Er is zoveel mogelijk, ook vele subsidiekanalen, maar je moet de weg weten en vinden. IGO Leuven kan ons daarbij helpen.

woensdag, juni 27, 2007

Nieuwe ministers en de pampers

Op de bedankingsbbq van de partij voor haar kandidaten, hadden we onmiddellijk de kans onze nieuwe Vlaamse ministers te feliciteren. Steven Van Ackere en Hilde Crevits zijn in de partij geen onbekenden. Bij Hilde moest ik onmiddellijk aan de pampers denken. De selectieve ophaling ervan is één van haar dada's, het is zij die me hierover heel wat nuttige info heeft gegeven en bij Minister Peeters subsidies hiervoor heeft afgedwongen. Ecowerf was sceptisch over wat die subsidies in de praktijk ging betekenen. Nu Hilde Crevits zelf Minister van milieu wordt, geloof ik erin dat dit geen dode letter blijft.

zaterdag, juni 23, 2007

Luiers, het vervolg

Ecowerf, de intercommunale die ons afval ophaalt, loopt niet warm voor de selectieve ophaling van luiers omdat hen dat geen financieel voordeel oplevert. Voor de jonge ouders daarentegen wegen deze zwaar door sinds de invoering van het Diftar-systeem. Daarom vroeg ik, gewapend met een aantal rapporten en goede praktijkvoorbeelden, op Algemene vergadering van Ecowerf de verantwoordelijken ook de kant van de jonge ouders te bekijken en dat dit voor hen wel een serieus financieel voordeel zou betekenen. Daarenboven kunnen vanaf 2008 gemeenten hiervoor subsidies krijgen van Minister Peeters. Er zijn geen toezeggingen gebeurd, maar het staat nu wel op de agenda om het eventueel op te nemen in hun ondernemingsplan voor 2008.

maandag, juni 18, 2007

Bank voor gemeentebestuur

Enkele maanden geleden trad ik toe tot het ACW bestuur van Kortenaken. Een goede gelegenheid om - los van partijpolitiek - na te denken over problemen en oplossingen voor het beleid in Kortenaken en de vinger aan de pols te houden bij de verenigingen. Vandaag gingen we een zitbank afgeven aan het schepencollege. Een zitbank als symbool om als policiti tijd te maken voor een babbel en overleg met de inwoners.

vrijdag, juni 15, 2007

Zes jaar hard werken

Bij het begin van een nieuw bestuur is het de gewoonte een beleidsprogramma op te stellen waarin de intenties staan voor de komende zes jaar. Na een laatste overleg tussen de twee fracties werd het gisteren door CD&V/N-VA bestuur bekrachtigd en kan het nu naar de gemeenteraad van 2 juli.
Het is een stevig document geworden met duidelijk de ambitie om de komende jaren fors te investeren in open communicatie, een klantvriendelijke dienstverlening, veilige wegen en fraaie dorpskernen, een aangenaam woonklimaat mét leven in de brouwerij en natuurlijk in een gemeente die zorgt dat iedereen mee kan. En wat betekent dat nu concreet? Wel dat laat ik aan de burgemeester en de schepenen over om dit elk voor hun domein te vertellen. Ik heb er alvast vertrouwen in.

dinsdag, juni 12, 2007

Zeepkistenrace en Rocktrofee

De jeugdraad vergaderde voor het eerst onder leiding van haar nieuwe voorzitter, Youri Vandeloock van KLJ Waanrode. Beslist werd om op 23 september een nieuwe editie van de zeepkistenrace te organiseren. Dit maal is Ransberg aan de beurt. Na het succes van de laatste Hagelandse Rocktrofee - nieuwe formule (enkel groepen van Kortenaken) gaat in mei een nieuwe editie door. Groepen kunnen alvast beginnen te het repeteren. Weeral met de bedoeling groepen van eigen bodem (Kortenaken of buurgemeenten) de kans te geven op een groot podium te staan en hun kunnen te bewijzen.

maandag, juni 11, 2007

Gelukkige gezichten

Niets dan blijde gezichten op de partij. Met het personeel verwelkomden we onze kopstukken en dronken we een glas. Een heel andere sfeer dan bij de vorige federale verkiezingen. Toen stond er ook veel pers maar omdat ze het einde van de partij voorspelden. Nu om te vragen aan Leterme hoe hij een nieuwe regering gaat vormen.
Ook in ons arrondissement stijgt CD&V/N-VA sterk. Kortenaken heeft minder reden tot juichen. Met schepen Griet Vandewijngaerden had Kortenaken sinds de jaren '80 nog eens de kans een volksvertegenwoordiger naar het parlement te sturen. Ze deed het goed. Maar haar partij SP.A verloor stevig en dus ook hun tweede zetel. Haar zetel.

zondag, juni 10, 2007

bedankt

Terwijl wij deze namiddag onmiddellijk de verkiezingsborden in Kortenaken verwijderden sijpelden de eerste resultaten binnen. CD&V/N-VA wint fors. En dit blijft heel de avond zo. Als overtuigde christen-democraat doet z'n uitslag natuurlijk plezier. Iedereen dank voor het vertrouwen. En morgen zal waarschijnlijk niet mijn zwaarste werkdag worden.

vrijdag, juni 08, 2007

Vergeef me

Vergeef me. Twee dagen voor de verkiezingen kan ik het niet laten om voor onze kandidaten reklame te maken. Ja, omdat ik me moreel verplicht voel. Maar vooral omdat ik geloof dat het cruciale verkiezingen zijn en echt hoop dat paars(groen) niet verder kan regeren. Omdat ik geloof in de kandidaten die op de lijst staan in onze regio. Met Carl Devlies die het slecht functioneren van financiën heeft bloot gelegd, Katrien Partyka die in Tienen als schepen al bewezen heeft wat ze waard is, de stijl van Jan Laurys (burgemeester van Diest), de aandacht van Dirk Claes (Kamerlid en burgemeester Rotselaar) voor het voetbal en lokale veiligheid, Ingrid Claes uit onze buurgemeente Geetbets, ... en zo kan ik verder gaan. Op http://www.cdenva-arroleuven.be/ vindt u ze allemaal terug.

donderdag, juni 07, 2007

Wegen te breed

Iemand van het Instituut voor mobiliteit van de universiteit van Hasselt kwam naar Kortenaken om mee na te denken over de verkeersproblemen. Eén van de problemen is de hoge snelheid en het gebrek aan degelijke fietspaden. Dit zowel in de dorpskernen als in de verbindingswegen. Dit los je niet enkel op door meer controles en verkeersborden. Ook aan de infrastructuur moet gesleuteld worden. Eén van de dingen die hem opvielen zijn de brede wegen. Typisch voor de jaren '70. Deze nodigen uit voor snel te rijden. Een versmalling van de wegen en verbreding van de fietspaden zou automatisch al leiden tot trager verkeer. Net als een pleingevoel in de dorpskernen.

Rudy & Christopher

Als vormingsverantwoordelijke bij CD&V had ik de taak de senaatskandidaten die voor het eerst opkwamen wegwijs te maken in de partij en het campagnevoeren. Ook uit onze regio staan er twee nieuwe kandidaten op de senaatslijst. Rudy Verhoeven (www.rudyverhoeven.be), de Verbondscommissaris van de scouts. Hem ken ik al langer. Ten tijden dat ik nationaal Jong-CD&V-voorzitter was wisselden we regelmatig van gedachten. Beiden kwamen (en komen) we vurig op voor het wegwerken van de vele hindernissen voor vrijwilligers. Ook Christopher Oliha (www.christopheroliha.be) uit Bierbeek doet mee. Als voorzitter van het Minderhedenforum komt hij op voor zij die worden uitgesloten.
Naast Rudy en Christopher staan uit onze regio Hugo Vandenberghe en Els Van Hoof op de senaatslijst.

dinsdag, juni 05, 2007

Daadkracht

Gisteren stond op de gemeenteraad de jaarrekening van 2006. Geen evidente lectuur voor een beginneling. Wat blijkt: we hebben 2,7 miljoen euro over. Een situatie vergelijkbaar met andere financieel gezonde gemeenten. Goed nieuws dus. Maar wel met een klein addertje. Ook blijkt dat voor 4,4 miljoen euro voorziene kredieten nog niet zijn besteed. In mensentaal: het geld was voorzien maar niet gebruikt. Hiermee is bewezen wat velen aanvoelden. Het vorige bestuur had veel plannen maar voerde ze niet uit. Ze bleef steken in goede intenties. Zo zijn de kredieten voor de sporthal, de noodzakelijke fietspaden en herstel wegen niet gebruikt. Samengevat: er is dus over, juist omdat er zo weinig is geïnvesteerd. Een inhaalbeweging is dus nodig.

maandag, juni 04, 2007

Wouter Beke

Ik hang een bord van Wouter Beke. Voor het grote publiek nog een nobele onbekende. Met dit bord druk ik mijn waardering uit voor hem. Al zes jaar werk ik samen met hem achter de schermen. Samen werkten we aan de teksten voor het vernieuwingscongres in Kortrijk in 2001, bouwden we de Politieke Academie uit (inhoudelijke vorming voor onze jonge generatie). Sinds twee jaar zetelt hij in de Senaat en werkt hij er in de diepte. In de kranten wordt hij omschreven als de partij-ideoloog. Aan Wouter weet je wat je hebt. Een zeldzame kwaliteit in de politiek.

Enkele cijfers

Uit het jaarverslag van de gemeente Kortenaken blijkt dat in 2006 79 kinderen werden geboren, er stierven 85 mensen. 248 mensen verhuisden uit Kortenaken, 285 kwamen er wonen. In totaal telt Kortenaken 7.578 inwoners (35 meer) of 3020 gezinnen. Iets meer mannen dan vrouwen. In totaal wonen er 94 niet-Belgen. Vooral Nederlanders (38). 32 koppels huwden. Je hebt het meeste kans een 40-jarige man tegen te komen. Vooral het lage aantal 16 tot 24-jarigen valt op. Er zijn slechts 22 21-jarigen tov 72 41-jarigen en 45 76-jarigen. Een nationale tendens maar meer uitgesproken in Kortenaken

vrijdag, juni 01, 2007

Gemeenteraad

Maandag om 20u30 opnieuw gemeenteraad. Veel 'formele' agendapunten ivm jaarvergaderingen van intercommunales, erkenning van adviesraden en beheersorganen, het jaarverslag en jaarrekening enz. Ook ligt een voorstel op tafel om in de Dietsestraat (tussen de Heidestraat en Rothemstraat (Halen) enkel plaatselijk verkeer toe te laten. Sinds het vorig bestuur dit heeft geasfalteerd is het een levensgevaarlijke sluipweg geworden. Samen met de gemeente Halen willen we hier een halt aan toe roepen.