dinsdag, juli 25, 2006

Onroerende voorheffing Kortenaken schandalig hoog


Kreeg net mijn aanslagbiljet onroerende voorheffing van het Vlaams gewest in mijn brievenbus. En wat valt op. 257,77€ van de 329,61€ die ik moet betalen komt door de gemeentelijke opcentiemen in Kortenaken! Deze zijn met 1.550 de hoogste van de omliggende gemeenten. In Glabbeek of Linter zou ik 60€ minder moeten betalen. Ook de personenbelasting behoort in Kortenaken tot de hoogste van de streek. Ook onze taksen op documenten. Ook onze afvalophaling. Ook.... . En wat krijgen we voor deze extra belasting terug dat we niet in de omliggende gemeenten vinden? En dat in een gemeente waar reeds 15 jaar de liberalen aan de macht zijn.

maandag, juli 24, 2006

Willen - Kunnen - Doen

Voor mijn werk als vormingsverantwoordelijke bekijk ik hoe onze Nederlandse zusterpartij CDA te werk gaat. Zij vragen een strenge selectie van alle kandidaten voor de verkiezingen. Deze moeten beschikken over volgende competenties: deskundigheid, communicatieve vaardigheden, samenwerken, authenciteit, politiek inzicht, visie, daadkracht en leiderschap.
Natuurlijk overdrijven de Nederlanders altijd, maar bij ons wordt net iets te weinig een eerlijke evaluatie gedaan. Zowel door de partijverantwoordelijken als de kiezers.
Ook in Kortenaken is dat zo. Als je louter kijkt naar het geleverde beleid en de competenties van het College van Burgemeester en schepenen, dan moet de VLD (Gemeentebelangen) wel afgestraft worden. Enkel op vlak van cliëntilisme scoren ze niet slecht.
Je hebt willen, kunnen en het ook doen. Het eerste (willen) is aanwezig. Het tweede en derde ontbreekt steeds. Met gevolg dat we in Kortenaken het meeste belastingen betalen van heel de streek en er het minste voor terug krijgen. Veel komt er aan. Sporthal, degelijke fietspaden, uitgebouwde website, verfraaiing dorpskernen, ... De wil en het beloven is er, maar het ook kunnen en doen? Het resultaat ziet u elke dag. Of juist niet.

woensdag, juli 12, 2006

Korting registratierechten komt er aan.

Als je de recente reeks in De morgen leest over de geschiedenis van de partijen de afgelopen jaren, merk je dat jong-cd&v de enige jongerenbeweging is die een rol van betekenis heeft gespeeld. Buiten de partijvernieuwing had ik als nationaal jongerenvoorzitter een paar 'dada's.' Een korting op de registratierechten voor het aankoop van een huis was er één van. Die is nog steeds 10%. Gezien de verdubbeling van de woningprijzen dus ook een verdubbeling van de belasting. Kijk maar naar de Vlaamse begroting. Veel extra geld komt hiervan. En dit op kap van de jonge gezinnen! Zo betaal je nu snel 20.000€ (800.000fr) aan registratierechten. Een bedrag waarvoor je bovendien moeilijk kan lenen en zo wordt het voor heel wat mensen onmogelijk een huis te kopen.
Ik ben geen voorstander van een algemene verlaging (is vooral interessant voor speculanten die dan weer de prijzen de hoogte in jagen), maar een korting. Dwz koppels of alleenstaanden die voor het eerst een huis kopen krijgen een korting van 12.500€ op hun te betalen registratierechten. En dan hebben ze nog een voordeel op de speculanten. Dit voorstel hebben we - door blijvende actie - in het CD&V-programma gekregen én vervolgens in het Vlaams regeerakkoord. Ik hoor nu dat het tegen Pasen 2007 er effectief komt onder de vorm van een renevatiepremie van rond de 7.500€. Een eerste goede stap.

donderdag, juli 06, 2006

Ex-sexverslaafden in Kasteel van Kersbeek?


Het kasteel van Kersbeek is verkocht aan een Nederlandse 'investeringsgroep' en deze wil er een centrum voor ex drugs-, drank-, en sexverslaafden van maken. Midden in het centrum van het landelijke Kersbeek met een kleuterschootjel in de buurt! Ongehoord. Moet dit niet ergens komen? Misschien. Probleem is dat er geen enkele kwaliteitscontrole is. De doelgroep zijn immers rijke Nederlanders en hun kinderen. De eigenaar doet geen beroep op subsidies en zal volledig gefincieerd worden met bijdragen van de patiënten/klanten. Maar wat als er geldproblemen zijn? Besparen op begeleiding? Gaat de eigenaar durven ingaan tegen zijn rijke klanten? Als er al begeleiding is. Op een bizarre info-avond sprak de eigenaar dat de begeleiders wel enkele maanden opleiding zullen krijgen. Enkele maanden? We gaan naar onverantwoorde toestanden. De houding van het huidige gemeentebestuur is onduidelijk. Voor mij is het duidelijk. Resoluut de vergunningsaanvraag voor de herbestemming van het kasteel in het centrum weigeren. En als gemeente onmiddellijk een gespecialiceerde advocaat onder de arm nemen die de procedure en motivatie goed bewaakt om achteraf problemen te vermijden en het centrum geen kansen geven.

maandag, juli 03, 2006

1ste editie Politieke Academie gedaan


Afgelopen zaterdag sloten we in ambtswoning van de Vlaamse Minister-president in aanwezigheid van Minster Kris Peeters en CD&V voorzitter Jo Vandeurzen de eerste editie van de Politieke Academie af. Het was mijn job om voor een dertigtal jongeren een intensief inhoudelijk vormingsprogramma op te zetten. Ze gingen we in discussie met tal van vooraanstaande politici (Jean-Luc Dehaene, Herman Van Rompuy, Wouter Beke, ...) en kwamen diverse professoren en externe deskundigen een bepaald beleidsdomein uit de doeken doen. Op die manier heb ik ook zelf heel wat leerrijke momenten achter de rug.
Met deze cursus hopen we een nieuwe jonge generatie te sterken om later verantwoordelijkheid op te nemen in de partij en de samenleving.