zondag, januari 29, 2012

Veel gedaan, nog veel te doen

Zondag verzamelden alle CD&V kandidaten en bestuursleden om samen na te denken over het programma en de campagne voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. Een van onze sterktes worden onze geloofsbrieven. We hebben in 2006 de kans van de kiezer gekregen en ze gegrepen. Zelf schreef ik bij de start in 2006 mee aan de beleidsnota en had nooit verwacht dat we nu kunnen zeggen dan meer dan 90% is gerealiseerd. En dit door elke euro 2 keer om te draaien, oplossingen te zoeken voor problemen en projecten effectief te realiseren. Geen ons-kent-ons beleid, geen beleid van aankondigingen zonder daden en geen haastwerk waardoor subsidies de mist in gaan. De beloofde stijlbreuk is er gekomen.
Maar het werk is nooit af. Persoonlijk zie ik nog vele uitdagingen. Nog veel fietspaden en wegen dienen aangepakt te worden, het zwaar en snel verkeer ingeperkt en kort-op-de bal-communicatie opgezet te worden.
Jonge mensen moeten in eigen streek een betaalbare woning kunnen vinden, mensen zich niet meer arm stoken aan verwarmingskosten en Kortenaken moet als uitvalbasis kunnen dienen voor werk. Een Kortenaken waar iedereen zich thuis voelt. Kinderen, jongeren en ouderen. Autochtonen, inwijkelingen, zorgbehoevenden, levensgenieters, harde werker, actievelingen, enz.

zondag, januari 15, 2012

JONG-CD&V KNAP GEDAAN voor KINDEROPVANG

JONG-cd&v Kortenaken reikt ook dit jaar haar twee prijzen uit. Een “Knap-gedaan-prijs” voor de meest verdienstelijke Kortenakenaar of initiatief en een “Helaas-prijs” waarmee we een gemiste kans in onze gemeente willen aanklagen.
JONG-cd&v geeft de Knap-gedaan-prijs aan de kinderopvang “Stekelbees” in Kersbeek en bij uitbreiding aan iedereen, in bijzonder de onthaalmoeders, die kinderen opvangen. Dit om twee redenen. Ten eerste omdat deze kinderopvang een antwoord is op de stijgende behoefte aan kinderopvang in onze gemeente. Hiermee komen 14 gesubsidieerde plaatsen bij, goed voor de opvang van 23 kinderen tussen 0 en 3 jaar. En zijn de wachtlijsten zo goed als weggewerkt.
Daarenboven heeft de gemeente, onder impuls van Burgemeester Stefaan Devos en schepen van kinderopvang Michel Vandervelpen, in plaats van het zelf en alleen te willen opzetten, de verstandige beslissing genomen dit samen met een organisatie aan te pakken die deskundigheid heeft op dit vlak. Zo kon dit nieuwe opvanginitiatief op een snelle en professionele manier van start gaan en zijn de wachtlijsten in onze gemeente teruggedrongen. Een goede zaak voor onze jonge gezinnen. De opvang is een mooi voorbeeld van hoe we beleid voeren: samenwerkingsverbanden opzetten met verenigingen, organisaties en ondernemingen waarbij ieder vanuit zijn deskundigheid en middelen samen tot goede resultaten komen ten dienste van onze inwoners. Graag geven we dan ook de prijs aan Marie-Jeanne Loots van vzw Landelijke kinderopvang.

dinsdag, januari 03, 2012

een goed 2012Het Nieuwe jaar is gestart. En ik geloof sterk dat 2012 een jaar wordt waarin we allen belangrijke keuzes moeten maken. Keuzes die onze toekomst bepalen.
Ik wens u dan ook allen een 2012 vol verstandige beslissingen, een jaar van genieten met de familie en vrienden, een jaar met weinig dokter en ziekenhuisbezoeken. En u volgend jaar met een glimlach aan 2012 terug denkt.