maandag, december 31, 2007

Welkom op de nieuwjaarsdrink


Heb even tijd genomen om uit te blazen. Ideaal om het nieuwe jaar stevig in te vliegen. Voor het eerst starten we in Kortenaken het nieuwe jaar met een nieuwjaarsreceptie voor alle inwoners. U bent dus allen - namens het gemeentebestuur - uitgenodigd voor een nieuwjaarsdrink op zondag 6 januari van 10u30 tot 13u aan cc Den Torendraaier in Waanrode (pleintje tegenover de Kerk). Vertelle het verder.

zaterdag, december 22, 2007

woensdag, december 19, 2007

Fair Trade in Kortenaakse zalen

Na mijn rondreis door één van de armste landen in Afrika ben ik meer dan ooit alert voor het Zuiden en de kansen voor de mensen ginder. Het kopen en gebruiken van Fair Trade producten vormt hierbij een bijdrage. Nu de gemeente op zoek gaat naar een brouwer voor al haar zalen (behalve Den Hoek), deed ik op de gemeenteraad het voorstel om de brouwer te verplichten om naast het gewone gamma ook Fair trade producten (wijn, bier, fruitsappen) toe te laten. Of zelf aan te bieden. De collega's stemden er mee in.

dinsdag, december 18, 2007

Voorrang bij sociale woningen

Een lange gemeenteraad. Met vele beleidsplannen. Zo zette Annita Vandebroeck, OCMW-voorzitster, ook het lokaal sociaal beleidsplan op de agenda. Er zal onderzocht worden of de service flats in Kersbeek niet verkocht kunnen worden (jaarlijks verlies van 100.000 euro) en of een woonuitbreidingsgebied kan aangesneden worden waar ook sociale woningen kunnen gebouwd worden. Zelf deed ik de suggestie om gebruik te maken van een nieuw Vlaams besluit. Dat laat toe een 'lokaal toewijzingsreglement' goed te keuren zodat de eigen inwoners, of mensen met binding in Kortenaken, voorrang hebben wanneer sociale woningen vrij komen of nieuwe gebouwd worden. Ik ben ervan overtuigd dat zo het draagvlak voor het bouwen van sociale woningen kan stijgen.

maandag, december 17, 2007

Geen selectieve ophaling luiers

Vloek. Heel het project van de selectieve ophaling van luiers is terug naar af (zie eerder). De enige firma die instond voor de recylage is failliet verklaard. Blijkbaar zijn er geen alternatieve firma's waardoor Ecowerf haar plannen nu in de frigo heeft gestoken. Gelukkig krijgen de inwoners van Kortenaken met kleine kinderen, mensen met incontinentie of nierproblemen een financiële compensatie voor de dure diftarpak.

donderdag, december 13, 2007

Energiesnoeiers aan huis

De energieprijzen swinnen de pan uit. Juist mensen die het sowieso al financieel moeilijk hebben, wonen vaak in slecht geïsoleerde woningen. Voor hen komt dit dubbel zo hard aan. Daarom gaat Igo Leuven, op vraag van het OCMW en betaald door de energiesector, de komende maanden bij 52 gezinnen in Kortenaken een 'quick scan' uitvoeren. Een 'energiesnoeier' en klusjesman komen aan huis. Ze geven tips en voeren indien nodig een aantal kleine eerste werken uit zoals het aanbrengen van buisisolatie, radiatorfolie of tochtstrips. Maar deze kleine ingrepen maken een serieus verschil voor het milieu, de portemonee van de mensen en dus ook van het OCMW.

woensdag, december 12, 2007

Weg met de pestbelastingen

Nu maandag om 20u30 een overvolle gemeenteraad met oa de begroting en tal van beleidsplannen. Ook schaffen we de pestbelastingen af - een CD&V verkiezingsbelofte. Nu moet je telkens 2,5 euro betalen wanneer je bv een attest van goed gedrag nodig hebt, of een bewijs van inschrijving, van gezinssamenstelling, enz. Documenten die niemand voor zijn plezier komt vragen maar die je nodig hebt bij aanvraag premies, sociale leningen of solliciteren bij de overheid. Die mensen gaan we niet langer pesten. Het telkens bijeen scharrelen van de juiste documenten is al moeilijk genoeg. Ook zal geen extra belasting meer geheven worden op de identiteitskaarten en reispassen maar enkel nog datgene dat de federale overheid de gemeente aanrekent.

vrijdag, december 07, 2007

Lokaal wereldtalent op Boerenrock

U hebt het kunnen lezen: Boerenrock breidt uit tot een driedaagse en last vrijdagavond een dj-avond in. Voor mij ook nieuw: De beroemde dj Marco Bailey blijkt een geboren Kortenakenaar en woont in Hoeleden. Het positieve is dat hij niet een beetje blij is dat hij mee zijn schouders onder het experiment kan zetten. Terecht mag Boerenrock fier zijn dat ze hiermee kunnen uitpakken. (http://www.boerenrock.be/)
Het addertje onder het gras – maar denk dat ze dat er graag bijnemen – is dat ze nu op zoek moeten gaan naar nog meer vrijwilligers en helpende handen, een 200-tal in totaal. Zin om mee te werken. Neem dan contact op met hen op via kristofmollu@skynet.be

dinsdag, december 04, 2007

Werken aan onze natuur en mensen kansen geven

Vandaag stelden we met IGO en de provincie Vlaams-Brabant de INL-ploegen voor aan de pers. Met deze Intergemeentelijke Natuur en Landschapsploegen slagen we drie vliegen in één slag. Er wordt werk gemaakt van de natuurbeheer en onderhoud in de gemeenten op een kwaliteitsvolle manier, we geven een 5O-tal mensen uit diverse kansengroepen de mogelijkheid zinvol aan de slag te gaan en werkervaring op te bouwen. En door deze samenwerking tussen de gemeenten, de provincie, Vlaams en federaal kunnen we efficiënter werken door met minder middelen meer resultaat te bereiken. Met andere woorden: de gemeenten moeten niet elk apart machines kopen, mensen opleiden, subsidies aanvragen en kennis vergaren. Een win-win voor iedereen.