woensdag, december 31, 2008

maandag, december 22, 2008

Historisch – belastingen omlaag


Morgen gemeenteraad. Met de begroting en de belastingen op de agenda. Na vorig jaar heel wat pestbelastingen afgeschaft te hebben, zetten we nu de volgende stap in de beloofde belastingsvermindering. De personenbelasting zal dalen van 8% naar 7,8%, deze van de opcentiemen van 1550 naar 1475 (huis en gronden). Een belangrijke stap in de goede richting. Ongetwijfeld zal de oppositie zeggen dat het meer moest zijn. Feit is dat het de eerste keer zal zijn in twintig jaar dat de belastingen dalen in Kortenaken. Feit is dat CD&V doet wat ze beloofd heeft. En wat de VLD 18 jaar lang beloofde maar niet deed.

En hiermee leveren we een kleine bijdrage om de koopkracht van onze inwoners te versterken in deze economisch moeilijke tijden.

woensdag, december 10, 2008

Zorgwonen aantrekkelijker

Veel volk gisteren op de info avond ruimtelijke ordening van CD&V. Zo was te horen dat zorgwonen makkelijker wordt. Men zal zonder vergunning een wooneenheid kunnen creëeren binnen de eigen woning voor de vader en moeder. (Wel meldingsplicht) En men zal ook een eigen huisnummer kunnen aanvragen. Belangrijk voor bv premieaanvragen op basis van inkomen wil doen.
Ook interessant is dat wanneer uw ouders u een renteloze lening geven voor renovatiewerken ze dit kunnen fiscaal aftrekken.

vrijdag, november 28, 2008

Subsidies voor sporthal Waanrode


De gemeente Kortenaken krijgt subsidies voor de bouw van de sporthal in waanrode. Dit is zeer goed nieuws voor de belastingsbetaler en de sportliefhebber.

Het geduld heeft geloond. De oppositie verweet ons dat we wouden wachten op subsidies. Zelf vond ik het steeds onze plicht ervoor te gaan. Maximaal subsidies verwerven is de enige methode om te kunnen investeren én de belastingen te verlagen.

Goed nieuws is dat we in de eerste ronde van subsidies zitten, waardoor het dossier nu snel kan vooruit gaan.

woensdag, november 26, 2008

Rustige gemeenteraad met nieuwe subsidies

Gisteren een rustige gemeenteraad. Heel wat belastingsreglementen en subsidies. Wij doen alvast niet mee met de prijsverhogingen. Geen enkele retrubutie werd verhoogd. Integendeel, de doelstelling is de belastingsdruk in Kortenaken te verlagen. Vorig jaar werden al heel wat pestbelastingen afgeschaft. Nu zal de personenbelasting volgen. (Maar dat is voor volgende gemeenteraad.) Ook enkele nieuwe subsidiereglementen werden goedgekeurd. Zoals voor herbruikbare luiers, het onderhoud van hagen en een verhoging van de subsidies voor regenwaterputten en waterinfiltratiesystemen.

zondag, november 23, 2008

Tweede welkomstdag nieuwe inwoners


Na de succesvolle eerste welkomstdag, organiseren we op zondag 1 maart 09 een tweede editie. Met dezelfde formule. Eerst maken we een rondrit doorheen de gemeente met de bus, om daarna de nieuwe inwoners te laten kennis maken met de verenigingen via een 'verenigingenmarkt'. Om vervolgens af te sluiten met hapjes van Boerderij De Brabandere.

Deze keer zal er ook kinderopvang voorzien worden.

Elke vereniging krijgt de kans zich via een stand en via de onthaalmap voor te stellen. Ook informatie over de middenstanders wordt meegegeven. Zij kunnen een 'bon' meegeven. Ideaal om de nieuwe inwoner uit te nodigen eens over vloer te komen.


maandag, november 17, 2008

Kortenaken krijgt Kinderopvang


Kortenaken krijgt 14 gesubsidieerde plaatsen voor Kinderopvang, zeg maar voor een crèche. Dit maakte CD&V Minister Van Ackere vandaag bekend. De gemeente diende samen met Landelijke Kinderopvang een dossier in. De gemeente zorgt voor een gebouw, Landelijke kinderopvang voor personeel en concrete werking. Tegen 2010 moet het operationeel zijn.

Dit is zeer goed nieuws. Vandaag is er in onze gemeente een groot tekort aan opvang (ik weet sinds kort waarover ik spreek) sinds de grote instroom van jonge gezinnen. Er is nog geen gesubsideerde crèche en de onthaalmoeders kunnen de aanvragen niet volgen. Met lange wachttijden tot gevolg. Vanaf 2010 moet dit nu van de baan zijn.

zaterdag, november 15, 2008

gemeente koopt oude Rijkswachtkazerne


Op 25 november weer gemeenteraad. Een van de opvallendste punten is de aankoop van de oude Rijkswachtkazerne in Kersbeek. Sinds de verhuis van de politie naar Bekkevoort staat het gebouw leeg. Al jaren bestaat er discussie over wie nu eigenaar is en hoe het verder moet. De grond was oorspronkelijk van de gemeente, de gebouwen van de Regio der gebouwen (federale overheid). Burgemeester Stefaan Devos is er nu in geslaagd het dossier te deblokkeren. Hij heeft verkregen dat de gemeente het grote gebouw (met bijhorende bouwplaatsen) kan aankopen voor slechts 153.000 euro. Een koopje zeg maar. Zeker als je weet dat het gebouw vele mogelijkheden biedt. Maar dat is de volgende discussie. -:)

zondag, november 09, 2008

Extra duw voor grote evenementen


Op de jeugdraad ontstond na Boerenrock een boeiende discussie. Moet Boerenrock niet meer ondersteuning krijgen vanuit de gemeente? Ze verzamelen 10.000 mensen, jong en oud. Dragen Kortenaken tot ver buiten onze grenzen uit en als geen ander slaagt ze erin individuele jongeren te bereiken. Als bezoeker, maar ook als een van de 300 vrijwilligers. Heel de jeugd van Kortenaken wordt betrokken.
Nu krijgt Boerenrock ongeveer een 1.500 euro subsidies via het jeugdwerkbeleidsplan voor hun werking in het jaar. En wordt er materiële hulp verleend (politie, naders, rode kruis, …) voor het festival.
Ik vond dat de jeugdraad een punt had. Daarom informeerde ik eens bij onze CD&V schepenen in Vlaanderen over hoe zij het aanpakken. Ik kreeg bijna 100 reacties. Natuurlijk zijn er in heel wat kleine gemeenten gewoon geen gelijkaardige initiatieven. Maar die deze wel hebben, ondersteunen deze stevig. Denk aan Ingelmunster met 6.200 euro voor het Labadoux-festival, en Menen met 12.500 euro voor Grensrock. Vele gemeenten hebben een reglement uitgewerkt voor ‘grote bovenlokale evenementen’ en sponsoren z’n evenementen toch al snel met een 2.500 euro naast de logistieke steun. Sommigen werken met forfaitaire bedragen met een commissie die een advies geeft aan het College. Andere dekken vooral mee de risico’s in voor wanneer als het slecht gaat (bv bij slecht weer).
Ik heb vooral geleerd dat het soms gevoelig ligt, maar heel gemeenten durven investeren in hun grote evenementen. En ze weten waarom. Ze brengen als geen ander mensen samen. Geven een positieve uitstraling en brengen dynamiek. Eén van een gemeente die bruist en leeft.
Denk dat ook in Kortenaken ruimte kan zijn voor een extra duw in de rug.

woensdag, oktober 29, 2008

Kerkhof Stok


Verwarring gisteren op de gemeenteraad. Het College had de inwoners van Stok laten weten dat er niet meer zal begraven worden in Stok. Dit als uitvoering van de beslissingen van de vorige VLD meerderheid. (want kerkhof Stok ligt eigenlijk op grondgebied Linter). Dit leidde tot heel wat ongenoegen en onbegrip in Stok. Niets zo gevoelig natuurlijk als een begraafplaats.
De VLD trok nu haar eigen vroeger genomen beslissingen in twijfel waardoor het niet meer duidelijk was waarom er niet meer begraven mag worden in Stok. De CD&V-SP.A meerderheid besliste daarom de komende maand alles verder te onderzoeken. En in afwachting van een definitieve beslissing wel nog nieuwe begravingen in Stok te doen.

donderdag, oktober 23, 2008

Grillen maken gezamenlijke aankoop moeilijk


Tot mijn verbazing las ik in de krant dat de gemeente Kortenaken een gezamenlijke aankoop van stookolie organiseert. Dit klopt niet. De juridische bezwaren hadden we nog kunnen overwinnen. Maar de grillen van de oliemarkt niet. Prijzen stijgen en dalen. Zodat een gezamenlijke aankoop nu helemaal geen lagere prijs garandeert. Kijk maar naar Rotselaar. Waar inwoners door aankoop meer betalen als marktprijs van vandaag.
Het artikel moest waarschijnlijk verwijzen naar een initiatief van sp.a kortenaken die ook een aankoop probeert. Wat hun goed recht is. Maar ze maken een cruciale fout door geen vaste korting op de dagprijs te bedingen. Maar op één vooraf bepaalde dag aan te kopen. En dit door een organisatie die ook z'n procentje meepikt. Een lagere prijs is dus niet zeker.

donderdag, oktober 16, 2008

Kaart komt er aan


Stillaan verschijnen de zone 30-50-70 borden in Kortenaken. Heel Kortenaken wordt ingedeeld in deze drie zones. Dit heeft als voordeel dat een wirwar van borden wordt vermeden én dat nergens nog 90 km/u kan gereden worden. Nu mag men nog op onze vele kleine wegen onverstoord 90 km/u rijden. Levensgevaarlijk voor wandelaars en fietsers. Voorlopig moet niemand zich ongerust maken over de borden. Op vraag van CD&V is op de gemeenteraad afgespraken en beslist dat ze pas in werking treden (en normaal ook geplaatst, maar soit) nadat alle inwoners hierover geïnformeerd zijn met een duidelijke kaart en uitleg over de betekenis van de borden. Deze kaart moet volgende week in de brievenbus vallen. Sowieso verwacht ik de komende weken nog heel wat commentaar. De dorpskernen worden volledig zone 50. Maar dit is noodzakelijk willen we veiligere wegen en kinderen op straat durven komen.

maandag, oktober 13, 2008

Even wennen aan nieuwe leven

U hebt het gemerkt. Even bleven nieuwe berichten uit. Het nieuwe leven als papa zit daar natuurlijk voor veel tussen. Niet dat het politieke leven in Kortenaken ondertussen stil zat. We hebben net een volle gemeenteraad achter de rug. Zo gaf de gemeente een positief advies bij de overdracht van de Steenweg Tienen-Diest van de provincie naar het Vlaamse gewest. Voor mij blijft het hetzelfde wie eigenaar is van het weg, als er maar dringend ingrepen komen aan het gevaarlijk kruispunt in Waanrode. Daarom stelde ik ook voor dit zo uitdrukkelijk op te nemen in het advies. Ook komt de begroting 2009 in zicht. Een saai document. Maar wel de basis voor onze plannen en realisaties.

woensdag, september 10, 2008

Stiene


Maandag 8 september om 4u50 is ons dochtertje Stiene – na een korte maar hevige bevalling – geboren in het az in Diest. Ons eerste kindje. En met alles er op en er aan. Tien vingertjes, tien teentjes, ongelofelijke schattige gezichtjes, fel kijkende oogjes en soms ook (vooral ’s nachts) ontroostbare gezichtjes. De eerste dagen zijn vermoeiend maar het is elke minuut genieten.

donderdag, september 04, 2008

Geen Meidoornhagen in buurt van fruitplantages


De laatste weken is enige discussie ontstaan over de Meidoornhaag. IGO Leuven werkt samen met de stad Zoutleeuw aan een project om de vele Meidoornhagen van de particulieren (vooral landbouwers) in Zoutleeuw te onderhouden en ook enkele nieuwe Meidoornhagen te planten. Hierop werd gereageerd vanuit de fruitsector. We hadden een zinvol overleg met de fruit- en landbouwsector. Blijkt dat bacterievuur terug meer voor komt en extra waakzaamheid is geboden. Zowel de Meidoornhagen als de perenplantages kunnen hierdoor besmet worden en elkaar besmetten. Ook bij onze haagcampagne - waar ook Kortenaken aan mee doet- zit in één van de zes mogelijke pakketten, de doornige haag, Meidoorn. Een pakket dat niet zoveel wordt besteld door gewone particulieren, omdat het niet echt onderhouds- en kindvriendelijk is door de scherpe doornen. Het is wel ecologisch interessant en dus vooral iets voor de liefhebbers.
Maar zoals gezegd begrijpen we de fruit sector en we willen het voorzorgprincipe hanteren. Daarom werd beslist – in overleg de fruitsector - Meidoorn in buurt van fruitplantages af te raden en geven we dit ook aan op onze website (http://www.haagcampagne.be/) en bij de bestelling .
Hierdoor willen we vermijden dat de particulieren hun haag na enkele jaren moeten uitdoen en willen we natuurlijk vermijden dat fruittelers hun plantages – en noodzakelijke inkomsten – zien verloren gaan.

woensdag, augustus 20, 2008

Laatste afspraken Boerenrock


Deze avond is het medewekersvergadering om de laatste afspraken te maken voor Boerenrock (http://www.boerenrock.be/) van komend weekend. Zelf ga ik voor de eerste keer mee helpen. Samen met Peter Haest sta ik in de keuken om voor eten voor de artiesten en hun crew te zorgen. Een honderdtal man in totaal. De organisatie had gezegd: “Het moet geen kreeft of van die toestanden zijn, maar ook geen plastieke hamburgers”. Het wordt lekker gekruide pompoensoep en een zomerse pasta met kip. Pasta met verse pesto, zongedroogde tomaten, kruidenkaas en wat parmazaanse schilfers. Ben benieuwd of het zal smaken.

woensdag, juli 30, 2008

Bloemenfeesten in aantocht


Op politiek vlak is het momenteel stil in Kortenaken. Iedereen geniet even van vakantie. Het verenigingsleven daarentegen is meer dan actief. Dit weekend staan de Bloemenfeesten op de agenda. Via http://www.waanrode.be/ vind je het volledige programma. Met oa wandeltochten, optredens, markten en "Bloemen in aquarel' van de gekende kunstenaar Jean-Marie De Pauw in de Lindehoeve. En natuurlijk de Kerk in Bloemen.

woensdag, juli 16, 2008

Zomer op Straat in Hoeleden

Nu zondagnamiddag houdt 'Zomer op straat' halt in Hoeleden. Dat is straattheater voor jong en oud met hartverwarmende acts uit binnen- en buitenland. Er wordt een grote wereld- en verenigingsmarkt ingericht. Er zijn hapjes, drankjes, informatiestanden en actieve werkwinkels. In de kerk tonen we wereldfilms en loopt een tentoonstelling over Jeanne Devos. De fanfare Sint-Amand van Hoeleden geeft een openluchtconcert. Ook extra aandacht voor de kinderen. Zo zijn er onder meer djembé, Afrikaanse dans, circustechnieken en springkastelen. Je kan ook een bezoek brengen aan Jacobinahof, een kunst- en cultuurhoeve in Hoeleden. Als afsluiter is er om 18 u een swingend optreden met wereldmuziek (percussie, dansmuziek, show en zang) van BOVIC en de groep KIN'MALEBO. Een aanrader.

donderdag, juli 03, 2008

Ontwikkelingssamenwerking in Kortenaken?

Onder impuls van Roger Alles en Gerda Pieraerts uit Miskom brengt de gemeente alle inwoners die geïnteresseerd zijn in ontwikkelingssamenwerking samen. Wie wil mee nadenken over initiatieven of gemeentelijk beleid ivm ontwikkelingssamenwerking is welkom op 25 september om 20u op gemeentehuis.
Nu zondag organiseren Roger en Gerda ook een reuzepaella ten voordele van projecten in Afrika. Het zijn mensen die er hun hart verloren hebben en zoveel mogelijk de mensen ginder willen ondersteunen. Meer info: http://www.senegambiagroup.com/alles4afrika.html

donderdag, juni 26, 2008

Dubbel zoveel schuldbemiddeling

Op de gemeenteraad stelde voorzitter Annita Vandebroeck de rekening van het OCMW voor. Ze slaagden erin met minder middelen meer dienstverlening te realiseren. (Denk aan maaltijdbedelingen). Goed werk dus. Wel blijken de hogere prijzen ook meer mensen in Kortenaken parten te spelen. Waren er in 2006 nog 35 aanvragen tot schuldbemiddeling, in 2007 meer dan dubbel zoveel. Namelijk 85. Een onrustwekkende evolutie. En voor 2008 zal het niet beter zijn gezien de torenhoge inflatie van 5,8% op één jaar.

zondag, juni 22, 2008

Dinsdag om 20u30 gemeenteraad

Heel wat reglementen met oog op de vakantie, de speelpleinwerking en de kinderopvang. Ook een nieuwe overeenkomst zodat het school in Hoeleden Velpezicht kan blijven gebruiken. Er wordt op zoek gegaan naar aannemer voor enkele kleine verbouwingen aan het OCMW-gebouw in Miskom. Nu kampen ze met plaatsgebrek (krijgen ook steeds meer taken bij) en om een goede dienstverlening te kunnen blijven garanderen zullen er enkele kleine werken gebeuren. Met subsidies van de hogere overheid.
De verschillende rekeningen van de Kerkfabrieken passeren ook de reveu. Een gemeente is verplicht deze goed te keuren en het tekort bij te passen zolang alles correct is verlopen. Inhoudelijk mag ze niet tussenkomen. En alles is correct verlopen.

vrijdag, juni 20, 2008

Bal burgemeester en schepenen

Morgen zaterdag 21 juni meer dan welkom op het tweede Bal van de burgemeester en schepenen. Het gaat door in Bergendal in Waanrode. De opbrengst gaat naar Boerderij de Brabandere in Miskom.

woensdag, mei 28, 2008

Meer belastingsinkomsten

De rekening die gisteren op de gemeenteraad werd goedgekeurd bracht goed nieuws. Op termijn, en graag zelfs korte termijn, en zonder tegenslagen kunnen de belastingen in Kortenaken verlaagd worden. En dit zonder in te boeten op onze investeringen in onze fietspaden en wegen. Dit komt door de doorgedreven ijver van onze schepenen voor elk dossier maximaal subsidies te bekomen en door onszelf. De personenbelasting bracht in 2007 200.000 euro meer op dan voorzien. Mensen in Kortenaken verdienen gemiddeld meer. Dit vooral dankzij de grote instroom van tweeverdieners.

vrijdag, mei 23, 2008

Degelijke fietspaden op komst

Goed nieuws. De gemeente krijgt subsidies om degelijke fietspaden aan te leggen. Het gaat om tweede deel Schansstraat (weg Kortenaken-Geetbets), heel het stuk tussen Waanrode en Kortenakem (Krawatenstraat, Blijstraat en Grote Vroente) en Hoelendensebaan, Donkelstraat (Hoeleden-De Hoef). Een enorm project met prijskaartje van bijna vier miljoen euro - u leest het goed. Maar dankzij een stevig dossier krijgen we hier nu 80 procent subsidies voor en is het realistisch deze aan te leggen. De plannen worden nu in detail uitgewerkt zodat zo snel mogelijk kan begonnen worden met de aanleg.
U voelt het - ik ben enthousiast. Degelijke fietspaden zijn in aantocht

woensdag, mei 14, 2008

Een dagje cultuur voor het jonge volk

Nu zondag Kinderhoogdag in Kortenaken. Een dag voor 3 tot 12-jarigen om te genieten en te proeven van cultuur. Aangepast aan het jonge volkje. Tal van voorstellingen em workshops staan op het programma. Voor ieder wat wils. Ziet er leuk uit. Meer info bij onze cultuurdienst of www.kinderhoogdag.be

dinsdag, mei 13, 2008

Samen goedkoop hagen aankopen


IGO Leuven organiseert weer een Haagcampagne. Zo krijg je de kans om streekeigen plantgoed aan te kopen tegen voordelige prijzen. De haagplanten worden aangeboden in gemengde pakketten van 30 planten. Je kan kiezen tussen de klassieke geschoren haag, de doornige haag en de bredere bessen- en bloesemhaag. Als het iets "ruiger" mag, zijn er de houtkantpakketten. En heb je heel wat ruimte dan is de aanplant van een vogelbosje misschien iets voor jou. In elk pakket zitten 3 soorten, dus 10 planten per soort. Alleen de doornige haag bevat maar 2 soorten. Je kan bestellen van mei tot eind september 2008 via de website http://www.haagcampagne.be/. Na het bestellen, krijg je een bevestiging thuis gestuurd met alle informatie over het afhalen van de pakketten en een overschrijvingsformulier. Tijdens de week van 8 tot en met 15 november 2008 haal je dan je planten af bij één van de deelnemende plantencentra.

maandag, mei 12, 2008

Kerk Galmaarden verwoest

Een stukje geschiedenis ging afgelopen weekend in brand op. Mijn beide ouders zijn van Galmaarden afkomstig. Zelf woonde ik er mijn eerste levensjaren. Mijn grootouders woonden er, net als vele tantes en nonkels tot op vandaag. De kerk is er voor mij één van herinneringen. Van huwelijken, maar toch vooral van begravenissen van famillie. Het was dan ook bizar de kerk in vlammen zien op te gaan.

zaterdag, mei 10, 2008

Met ballon door hagelandHet weer zat deze keer wel mee. We konden met IGO Leuven de lucht in als cadeau voor afscheidsnemend voorzitster Katrien Partyka. Het plan was in achter Landen te vertrekken om achter Tienen te landen. Maar de wind had kuren. Eerst vlogen we richting Kortenaken (daar zat ik niet mee in), plots vlogen we richting Hoegaarden. Om daar te landen.
Het hageland ziet er ook van boven - zijn tot 1200 meter hoogte gegaan - groen uit. Absoluut een aanrader.

dinsdag, mei 06, 2008

Old boy

Old boy uit Kortenaken won de Hagelandse Rocktrofee. Daarmee mag de groep op zaterdag 23 augustus op het hoofdpodium van Boerenrock optreden. Zeven groepen streden om de eer. Meer dan 200 aanwezigen brachten hun stem uit. Daarmee is het doel van de jeugdraad en Boerenrock geslaagd, nl jonge lokale groepen een kans bieden op te treden met professionele ondersteuning en breed publiek

woensdag, april 30, 2008

Nieuwe logo Boerenrock

De affiche van Boerenrock is bekend. Ook heeft het een nieuw en fris logo. Het driedaagse festival vindt plaats op 22, 23 en 24 augustus in Kortenaken.
Vrijdag is nieuw en wordt eenElektrodag met onder anderen Marco Bailey, zelf uit Kortenaken. Zaterdag start de winnaar van onze Hagelandse Rocktrofee nu vrijdag 2 mei. Ook staan de Heideroosjes, de Kreuners en Les Truttes op de affiche. Zondag gezinsdag met oa onder anderen Dana Winner, Udo en Dean op het podium. De volledige affiche van Boerenrock vind je via http://www.boerenrock.be/

maandag, april 28, 2008

zon

Deze avond om 19u in den Hoek infoavond over zonnepanelen. Wij gaan ook eens horen. Fotovoltaische voor electriciteit geloof ik nog niet in. Ook nog zeer duur. Zonneboiler voor het warm water en verwarming is veel goedkoper en al interessant. Zeker gecombineerd met de premies en belastingsvoordelen. Ook in Kortenaken krijg je 500 euro.

woensdag, april 23, 2008

190.412 euro

Dat is de gemiddelde prijs van de verkochte woningen in Kortenaken in 2007. Een lichte stijging ten op zichte van 2006. Wel 65% meer dan in 2004. Toen was het nog 115.000 euro. Hiermee volgen we de algemene trend, namelijk nog stijgende prijzen maar minder snel. We zijn wel nog 50% goedkoper dan gemeenten rond het Leuvense, maar de verschillen verkleinen. Om één of andere reden ligt ons gemiddelde ook een 10% hoger dan onze omliggende buurgemeenten als Glabbeek, Linter en Geebets.

maandag, april 21, 2008

Slagkracht uit gemeenteraden

Morgen dinsdag om 20u gemeenteraad. Weinig boeiend op de gemeenteraad. Een evolutie die in alle gemeenten al enkele jaren bezig is. De hogere overheid zadelt ons op met tal van verplichte plannen. Een zestiental. Dikke boeken. Maar bijna niemand kan nog het overzicht behouden en de prioriteiten eruit halen. Zij bepalen en in ruil krijgen we wat geld. Daarnaast steeds meer initiatieven naast de gemeenteraad. En wij maar budgetten goedkeuren en mandaten geven. Zonder een duidelijk zicht te hebben. Of soms moeten we van de hogere overheid punten gewoon agenderen én goedkeuren. Frustrerend. Zo wordt een gemeenteraad vooral een procedureslag. Hoe moeten we dat nu juist goedkeuren zonder achteraf problemen te krijgen?

zondag, april 20, 2008

Gezellige ontdekkingstochtBijna 80 mensen gingen deze voormiddag mee op ontdekkingstocht doorheen het Velpevallei. Omdat foto's altijd meer zeggen, dan woorden.....

donderdag, april 17, 2008

Zondag goed weer


Ze geven voor zondag goed weer. Tot 20° graden. Ideaal voor onze ochtendwandeling van JONG-CD&V doorheen het Velpegebied. Zelf hebben we ondertussen bijna alle wandelingen in Kortenaken gedaan. Deze in het Velpegebied had zowat alles. Bos, weiden, poelen, ...en natuurlijk zijn kudde wilde paarden en runderen. Aangenaam wandelen.

Zondag gaat ook de verantwoordelijke natuurwachter mee. Hij kan meer vertellen over dit overstromingsgebied en zijn fauna en flora.

Iedereen welkom om 9u45 aan zaal Servaas in Kersbeek-Dorp

woensdag, april 16, 2008

Rocktrofee op vrijdag 2 mei


Op vrijdag 2 mei geven de jeugddienst en -raad aan regionale jonge muziekgroepen de kans om via de Hagelandse Rocktrofee een podiumplaats af te dwingen op de affiche van Boerenrock op 23 augustus ’08 in Kortenaken. 8 bands nemen het tegen elkaar op in zaal Den Hoek te Kortenaken. We starten om 19.30 uur. Na deliberatie (rond 01.00 uur) zal het verdict van de jury bekend gemaakt worden. Hierbij is de mening van het publiek belangrijk, want hun stemmen tellen dubbel ! Van de acht groepen komen er twee uit Kortenaken, namelijk Old Boy en XRW. Toegang is gratis!

dinsdag, april 15, 2008

Correct blijven

Op de laatste gemeenteraad bekloeg iemand van de VLD zich over het parkeerverbod in de Hoeledensebaan. "Hoe is het mogelijk". Straffe was dat VLD enkele maanden geleden zelf dit mee unaniem goedkeurde op de gemeenteraad. Iets te goedkoop dan om achteraf erover te klagen. Ruikt zelfs naar plat populisme.
Over het gebrek van communicatie naar de betrokken inwoners valt iets te zeggen. Over de maatregel zelf ook. Er zijn in Kortenaken al veel zware ongevallen gebeurd met stilstaande wagens op verbindingswegen.

donderdag, april 10, 2008

4 miljoen euro


4 miljoen euro. Dit is volgens een eerste raming de kostprijs voor nieuwe en degelijke fietspaden tussen kortenaken en Waanrode via de krawatenstraat, Blijstraat, Grote Vreunte, Klipgaardenstraat tot aan de steenweg Tienen-Diest. Een enorm bedrag dat Kortenaken niet alleen kan betalen. Toch is het nodig voor de veiligheid van onze jonge en minder jonge fietsers. En blijft het voor CD&V een belangrijke prioriteit. Daarom rekenen we op 80% subsidies van Vlaanderen en de provincie. Een stevig dossier wordt ingediend.

Bedankt

Een gezellige sfeer afgelopen zondag op het koud buffet van CD&V/N-VA. 350 mensen kwamen mee aanschuiven. Senioren, jonge koppels met kinderen, nieuwe inwoners, diegenen die Kortenaken van binnen en van buiten kennen, enz. Merci voor de komst, en natuurlijk ne dikke merci voor ons feestcomité.

vrijdag, april 04, 2008

Directeur CD&V dienst beweging en vorming

De toetreding van CD&V tot de federale regering heeft ook voor mij heel wat gevolgen. Toen met Kerstmis CD&V vier ministers leverde, met inclusief kabinetten, verhuisde een aantal medewerkers mee. Mij werd gevraagd – in afwachting van een definitieve regering - naast de dienst vorming, de dienst beweging in handen te nemen. Nu heeft CD&V me gevraagd dit werk verder te zetten. Was vorming tamelijk afgebakend, dan is de dienst beweging enorm veelzijdig. Ze staat in voor de ondersteuning van onze vrijwilligers, de provinciale, regionale en lokale werking, de organisatie van de verschillende nationale CD&V activiteiten, evenementen en congressen. Gelukkig kan ik hiervoor een beroep doen op een sterk en gedreven team van stafmedewerkers, educatieve krachten en administratieve ondersteuning.
Boeiend.

dinsdag, april 01, 2008

Ochtendwandeling doorheen Velpevallei

Kortenaken telt vele verborgen schatten, ongekende plekjes waar het puur genieten is van het groen, de landschappen en de natuur. De Velpevallei – het gebied tussen Miskom, Kersbeek en Hoeleden – is er zo een. U vindt er eilandpaarden, verschillende runderen, graslanden en poelen.
Daarom organiseert JONGCD&V een wandeling doorheen dit prachtige gebied. Iedereen is welkom op zondag 2o april om 9u45 aan zaal Servaes, kersbeek-Dorp 16. We starten met een klein ontbijt om rond 10u15 een gezellige wandeling te maken – met Luk Briesen, verantwoordelijke natuurwachter– doorheen de Velpevallei. Rond 12u zijn we terug.
Stevige wandelschoenen of laarzen zijn aan te raden. Honden zjin helaas niet toegelaten in het gebied.

vrijdag, maart 28, 2008

www.kortenaken.be


De nieuwe website van de gemeente is online. Een verkiezingsbelofte. En wat voor één. We behoorden tot de slechtsten van de klas, plots horen we vooraan.

Je vindt er alle noodzakelijk informatie. Over bezienswaardigheden, de gemeentelijke diensten, wat er te doen is (ook de activiteiten en contactgevens an de verenigingen), alle premiemogelijkheden, het beleid, tal van nuttige links (naar nutsmaatschappijen, de Lijn, enz).

Er is ook een e-loket in verwerkt. Tal van documenten kan je vanaf nu via de website aanvragen. 24 uur op 24 uur. Zeer gebruiksvriendelijk en logisch opgebouwd allemaal.

Chapeau voor ieder die er aan meegewerkt heeft. En ere wie ere toekomst. André Eyletten heeft er vele uren ingestoken.

dinsdag, maart 25, 2008

Red het fietspadDe krant Het Nieuwsblad start een actie 'Red het fietspad'. Iedereen wordt opgeroepen voorbeelden van goede en slechte fietspaden door te sturen en het Nieuwsblad maakt dan een rapport per gemeente. (www.nieuwsblad.be/fietspaden). Twee jaar geleden deden we met JONGcd&v Kortenaken een gelijkaardige oefening. En onze fietspaden bleken in zeer slechte staat. Waar er al zijn, zijn deze vol putten, uitstekende riooldeksels, diepe goten, enz.

Niet voor niets is investeren in fietspaden één van de prioriteiten van het nieuwe bestuur. Interleuven werd aangesteld om plannen te maken voor fietspaden langs de grote assen zodat subsidies kunnen aangevraagd worden. En jaar per jaar een aantal kilometers fietspaden kunnen aangelegd worden.

Zelf is het één van mijn stokpaardjes om er over te waken dat we onze beloften waarmaken. Halve oplossingen als fietssuggestiestroken (a la rode lopers in Miskom) komen soms om de hoek kijken, net als het argument 'ik zie nergens fietsers'. Ik werk in de Wetstraat. Toen ze het fietspad aanlegden werd er spottend over gedaan 'maar hier rijdt nooit een fietser'. Tuurlijk niet, want levensgevaarlijk. Nu rijden er honderden fietsers per dag.

vrijdag, maart 21, 2008

Tweeverdieners aantrekken


Elk jaar zet het nationaal instituut voor de statistiek de belastingsinkomsten op een rijtje. Nu ook weer voor deze van 2005. Wat blijkt, mensen in Kortenaken verdienen gemiddeld minder ten op zichtte van andere gemeenten in ons arrondissement. Niets nieuws, dit is zo al jaren. Positief is dat de kloof niet groeit. Minder positief is wanneer je dit bekijkt per inwoner ipv per aangifte. Dan hebben we, samen met Geetbets, wel een grote achtergrond. Dit komt doordat in Kortenaken meer senioren wonen dan gemiddeld. Dus: mensen in Kortenaken verdienen minder dan gemiddeld, én in Kortenaken wonen minder belastingplichtigen dan gemiddeld. Dit is geen goed nieuws voor de gemeentelijke financiën. Op zich kan je er als gemeente niet veel aan doen. Tenzij proberen je gemeente aantrekkelijk te maken voor jonge tweeverdieners. Dit door aansnijden van nieuwe bouwgronden, voldoende kinderopvang en speelmogelijkheden, kindvriendelijke wegen, goede dienstverlening, enz.

dinsdag, maart 18, 2008

Eénrichting deel Grote Vreunte

Dinsdag 25 maart om 20u is het gemeenteraad. Op de agenda enkele kleine aanpassingen aan het verkeersreglement. Zo komt er een extra zebrapad aan de Hemelrijkstraat (Plasstraat) en de Neerlintersesteenweg/Lindestraat. Ook komt er een tractorsluis in de Grootveldstraat om sluikverkeer te vermijden.
Er komt éénrichting in een deel van de Grote Vreunte. Binnenkort zal je via de Blijstraat de Hemerijkstraat moeten inrijden. Dit moet de verkeersveiligheid in de omgeving verhogen.

donderdag, maart 13, 2008

Steun KLJ Waanrode


Het stond al in de krant, de Dorpsraad van Waanrode riep er al voor op, net als de jeugdraad. Hierbij mijn bescheiden bedrage. De KLJ van Waanrode neemt deel aan de vijfde editie van de wedstrijd ‘Jeugdwerksite van 2008’. Het gaat om een wedstrijd tussen jeugdorganisaties voor de titel van beste, mooiste, populairste, website. De wedstrijd loopt nog tot 21 maart. Per dag mag iedereen één keer stemmen. KLJ-Waanrode kan je steunen via http://www.jeugdwerknet.be/ . Als je op deze site komt, klik je rechts (onder 'in de Kijker') op 'Stem op je favoriete jeugdwerk Site van 2008'. Dan krijg je de lijst in de huidige rangschikking en zoek daar even KLJ-Waanrode op (momenteel op de 11e plaats). Klik aan en doe dan de rest. Vergeet achteraf de stem niet te bevestigen.

maandag, februari 25, 2008

Knap gedaan prijs voor nieuwe KSJ Kortenaken

JONG-cd&v Kortenaken reikte ook dit jaar op het CD&V ledenfeest haar twee prijzen uit. Een “Knap-gedaan-prijs” voor de meest verdienstelijke Kortenakenaar of initiatief en een “Helaas-prijs” waarmee we een gemiste kans in onze gemeente willen aanklagen.
Dit jaar willen we met onze Knap-gedaan-prijs een initiatief belonen waar reeds lang vraag naar was. Heel Kortenaken telt vier goede jeugdverenigingen, maar geen enkele in de deelgemeente Kortenaken voor -16 jarigen. Een tekort waar nu verandering is in gekomen. Enkele monitoren van de vakantiewerking hebben samen met nog andere jongeren de handen in elkaar geslagen en zich ingezet om JEUK op te richten: een jeugdbeweging voor 6 tot 16 jarigen in de deelgemeente Kortenaken. In de beginperiode kwam men 1 keer per maand samen maar wegens het succes zijn er nu al twee bijeenkomsten per maand en dit de lokalen achter Den Hoek. Ze sloten zich ook aan bij de KSJ.
JONG-cd&v is hier enthousiast over en wil graag deze vrijwilligers in de bloemetjes zetten. Deze jonge mensen hebben het gedaan. Hebben veel tijd en energie erin gestoken, de stap durven zetten. En het succes is er. Knap. voor meer info over hen: http://users.skynet.be/mullens/jeuk/jeuk.htm

zondag, februari 24, 2008

Helaas-prijs voor groene lopers op Steenweg

Nadat door de provincie de Heerbaan in Miskom rood uit slaat, slaat de N29 tussen Tienen en Diest groen uit. Zonder overleg heeft VLD-gedeputeerde Julien Dekeyser deze laten aanleggen. Hij gelooft dat de bestuurders hierdoor trager zullen rijden. Voor JONG-cd&v zijn deze groene lopers pure geldverspilling (24.000 euro) en vooral een teken dat er geen structurele maatregelen komen aan het gevaarlijke kruispunt in Waanrode. Julien Dekeyser sust hiermee zijn geweten maar de mensen blijven schrik hebben op het kruispunt. Het meest gevaarlijke punt in Kortenaken – een tiental ongevallen per jaar – blijft hiermee levensgevaarlijk. Om deze reden reikt JONG-cd&v de Helaas-prijs uit aan Julien De Keyser, gedeputeerde voor de provincie Vlaams-Brabant.

donderdag, februari 21, 2008

Weinig aardgas in Kortenaken

Kortenaken loopt enorm achter wat het aantal aardgasaansluitingen betreft. In 2007 telden we er slechts 241, een stijging van 53 tov vorig jaar. Dit blijkt uit de cijfers van Infrax, die instaat voor het aardgasnet in onze gemeente. Ter vergelijking: Linter telt 567 aansluitingen, Zoutleeuw 654, Holsbeek 805. Een inhaaloperatie is dus nodig. Infrax belooft elke aanvraag serieus te onderzoeken op hun economische rendabiliteit. Om rendabel te kunnen zijn, moeten ze per 20 meter gas, één aansluiting (lees: klant) kunnen hebben.

woensdag, februari 20, 2008

Onder het mes

Onze burgemeester Stefaan Devos kwam met een beenbreuk terug van vakantie en moest vandaag onder het mes. Hij is enkele dagen buiten strijd en zal nog enkele weken moeilijk te been zijn. Ook langs deze weg veel beterschap gewenst.