zondag, februari 17, 2013

Het Ancien regime

Deze week werden twee personeelsleden – de cultuurbeleidscoördinator en jeugdfunctionaris -ontslagen. Het was al duidelijk dat men niet wakker ligt van het vrijetijdsbeleid en het ondersteunen van onze vrijwilligers.

De financiële situatie wordt als excuus gebruikt. Was dit maar de reden. Er is meer aan de hand. Zes jaar werd hard gewerkt om de gemeentelijke administratie om te turnen tot een organisatie waar intriges, politieke benoemingen, wanbeleid en favoritisme tot het verleden behoorden. Medewerkers werden ingezet en beoordeeld op basis van hun kwaliteiten.
Sommigen hadden het moeilijk met deze verandering en zagen hun aloude 'verworvenheden' verloren gaan. Het is niet toevallig dat enkelen richting politiek stapten.
Vandaag leidt ‘de verandering’  schaamteloos tot twee ontslagen, een aantal verschuivingen en dit met doel om de aloude 'verworvenheden' in ere te herstellen. Het college van burgemeester en schepenen is: of te zwak om er tegen in te gaan, of te schatplichtig om familiale en politieke banden.Aan u de keuze.

Niet voor niets koos CD&V om geen gemeentepersoneel, of zonen van, op haar lijst te zetten. Het staat een objectief personeelsbeleid in de weg. Medewerkers dienen niet aan politiek te doen, maar hun job te doen.
Heb dan ook te doen met de vele medewerkers op het gemeentehuis die geen boodschap hebben aan intriges en gewoon hun werk willen doen ten dienste van alle inwoners.


Mijn hoop ligt nu nog bij schepen Benny Hermans en Nadine Veulemans. Ik kan me niet voorstellen dat ze in de politiek zijn gestapt om hieraan mee te werken. Al went de 2200 euro maandelijkse schepenwedde natuurlijk snel.